Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos socialiniio fondo finansuojamas projektas „Įgyk paklausią profesiją“
Sąrašas
2014 m. gruodžio 15 d.
Kategorija: ESF projektai

 

 

Projekto tikslas – padėti bedarbiams, registruotiems teritorinėje darbo biržoje, pirmenybę teikiant atleistiems iš įmonių, patiriančių nuostolius dėl Rusijos Federacijos paskelbto kai kurių prekių importo iš Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių draudimo, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, kad jie galėtų įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai.

 

Projekto pradžia – 2014 m. gruodžio 1 d.

 

Projekto pabaiga – 2016 m. gruodžio 31 d.

 

Planuojamos projekto veiklos:

  • profesinis mokymas.

 

Tikslinė grupė:

  • bedarbiai, nepriklausantys ilgalaikių, ilgą laiką nedirbusių ir vyresnių kaip 54 metų tikslinėms grupėms.

 

 Planuojami projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje

 

Veiklos pavadinimas

Planuojamas dalyvių skaičius

Numatomos lėšos projekto veiklos finansuoti

Profesinis mokymas

650

3 179 393

 

 

 

Projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje:

  

Veiklos pavadinimas

Spalio mėn. nusiųsta asmenų

Nuo projekto pradžios nusiųsta asmenų

Profesinis mokymas

4

538

 

Vilniaus teritorinė darbo birža nuo projekto pradžios iki 2016-10-31 panaudojo 981,90 tūkst. Eur.

 

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų vykdymą

 

 

Vilniaus TDB skyrius

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Telefono numeris

Elektroninis paštas

Vilniaus miesto skyrius

Ramutė Čeplienė

(8 5) 263 6191

ramute.cepliene@ldb.lt

Liucija Galvanauskienė

(8 5) 263 6191

liucija.galvanauskiene@ldb.lt

 

(8 5 ) 263 6191

 

Vilniaus rajono skyrius

Vida Stasiūnienė

(8 5) 213 9826

vida.stasiuniene@ldb.lt

Jovita Jackūnė

(8 5) 249 4194

jovita.jackune@ldb.lt

Šalčininkų

skyrius

Lilija Minkevič

(8 380) 51 626

lilija.minkevic@ldb.lt

Ana Mickelevič

(8 380) 51 966

ana.mickelevic@ldb.lt

Širvintų skyrius

Jolanta Bučienė

(8 382) 52 652

jolanta.buciene@ldb.lt

Švenčionių skyrius

Jevgenij Archipov

(8 387) 68 216

jevgenij.archipov@ldb.lt

Trakų skyrius

Oksana Vičkačkienė

(8 528) 55 470

oksana.vickackiene@ldb.lt

Ukmergės skyrius

Raimundas Slapšis

(8 340) 62 374

raimundas.slapsis@ldb.lt

Užimtumo rėmimo skyrius

 

 

 

Rolandas Liepuonius

(8 5) 270 0804

rolandas.liepuonius@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Ana Astrauskienė

(8 5) 272 5076

ana.astrauskienė@ldb.lt

 

Sąrašas