Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos socialinio fondo finansuojamo projektas „Išlik darbo rinkoje“
Sąrašas
2014 m. sausio 2 d.
Kategorija: ESF projektai
 

 

Atnaujinta 2015-11-13

Projekto tikslas – padidinti bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų, vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbių, ilgalaikių bedarbių bei jaunimo iki 29 metų galimybes įsidarbinti ir išlikti aktyviais darbo rinkoje.

Projekto pradžia – 2014 m. sausio 2 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. gruodžio 15 d.

Planuojamos projekto veiklos – įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, darbo rotacija, profesinis mokymas.

Tikslinės grupės:

  •    Jaunimas iki 29 metų;
  •    Ilgalaikiai bedarbiai;
  •    Vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbiai;
  •    Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai.

Planuojami projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje:

- Įgyvendinant projektą planuojama, kad įdarbinimo subsidijuojant priemonė padės įsitvirtinti darbo rinkoje ar laikinai įsidarbinti 1000 ilgalaikių bedarbių, 1495 jauniems iki 29 m. bei 997 vyresnėms kaip 50 m. amžiaus darbingo amžiaus bedarbiams. Darbdaviams, įdarbinusiems papildomai remiamus bedarbius mokamos darbo užmokesčio subsidijos.

- Įgyvendinant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, planuojama 365 jauniems iki 29 m. bedarbiams, 180 ilgalaikių bedarbių suteikti galimybę įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje. Darbdaviams, įdarbinusiems bedarbius mokamos darbo užmokesčio subsidijos ir darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos.

- Įgyvendinant darbo rotacijos priemonę, planuojama 35 jauniems iki 29 m., 30 darbo ieškančių asmenų padėti įsitvirtinti darbo rinkoje ar laikinai įsidarbinti. Darbdaviams, įdarbinusiems papildomai remiamus bedarbius mokamos darbo užmokesčio subsidijos.


Pasiekti rezultatai 2014-2015 m. 

     

Veiklos pavadinimas

Spalio mėn. nusiųsta asmenų

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nusiųsta asmenų

Įdarbinimas subsidijuojant

0

4915

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

0

737

Darbo rotacija

0

114

Profesinis mokymas

0

1394

 

Sąrašas