Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamo projektas „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“
Sąrašas
2014 m. kovo 1 d.
Kategorija: ESF projektai

                                                         

Atnaujinta 2015-11-09

2014 m. kovo 1 d. prasidėjo naujas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamas projektas „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“, paraiškos identifikacijos numeris 8.5-SADM-ESFA-401-V-01-001.

Projekto tikslas – skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį, taip pat asistentų pagalba padėti neįgaliesiems atlikti darbo funkcijas.

Projekto tikslinės grupės - neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, arba neįgalieji, kuriems yra nustatytas neviršijantis 55 proc. darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir dirbantys socialinėse įmonėse.

Projekto trukmė – 21 mėnuo (iki 2015 m. gruodžio 31 d.).

Projekto partneriai Vilniaus teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje – 50 socialinių įmonių, iš jų: 19 socialinių įmonių, 31 neįgaliųjų socialinė įmonė.

Projekto vertė Vilniaus teritorinėje darbo biržoje – 13980895,79 Eur, iš kurių 9240032,42 Eur sudaro ESF lėšos.

 

ESF projekto „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“  veiklos rezultatai 

Veiklos pavadinimas ir tikslinės grupės

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui (Eur)

Panaudota lėšų iki 2015-10-31 d. (Eur)

Projekto veiklose dalyvavo iki 2015-10-31

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

2352

1191593,78 

10204171,18

4878

Asistento (gestų kalbos vertėjo) subsidija

182

120360,87

96607,73

222

Neįgaliųjų darbuotojų užimtumas – gyvenimo kokybės garantas

Daugiau informacijos Vilniaus teritorinėje darbo biržoje Jums suteiks:

Užimtumo rėmimo skyrius: Jūratė Baužienė, (8 5) 272 5909, jurate.bauziene@ldb.lt.
ES paramos apskaitos poskyris: Eduardas Taropinas, (8 5) 272 5927,
eduardas.taropinas@ldb.lt;
                                     Laimutė Brimerienė, (8 5) 272 5927,
laimute.brimeriene@ldb.lt.
Vilniaus miesto skyrius: Jolanta Barkovska, (8 5) 272 5709,
jolanta.barkovska@ldb.lt;
                                     Dovilė Balandytė, (8 5) 272 5709,
dovile.balandyte@ldb.lt
                                     Oksana Tomaševičienė, (8 5) 272 5709, oksana.tomaseviciene
@ldb.lt.  
                                     Lina Janulytė,(8 5) 272 5709,
lina.janulyte@ldb.lt
Šalčininkų skyrius: Zita Barzdaitė, (8 380) 51 031,
zita.barzdaite@ldb.lt.

 

Sąrašas