Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos socialinio fondo finansuojamo projektas "Pagalba įsidarbinant"
Sąrašas
2013 m. liepos 1 d.
Kategorija: ESF projektai

 

 Atnaujinta 2014-07-17

Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Pagalba įsidarbinant“ rezultatai

Projekto tikslas – spartinti nedirbančių asmenų, ypač socialiai pažeidžiamų, sugrįžimą ir įsitvirtinimą darbo rinkoje.

Projekto pradžia – 2013 m. liepos 1 d.

Projekto pabaiga – 2014 m. rugsėjo 30 d.

Planuojamos projekto veiklos – įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.

Tikslinės grupės:

·         Bedarbiai iki 29 m.,

·         Bedarbiai, kuriems gresia ilgalaikis nedarbas (nuo 29 m.),

·         Ilgalaikiai bedarbiai (nuo 29 m.)

Planuoti projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje:

- Įgyvendinant projektą planuota, kad įdarbinimo subsidijuojant priemonė padės įsitvirtinti darbo rinkoje ar laikinai įsidarbinti 1070 darbo ieškančių asmenų. Darbdaviams, įdarbinusiems papildomai remiamus bedarbius mokamos darbo užmokesčio subsidijos.

- Įgyvendinant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, planuota 360 bedarbių suteikti galimybę įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje. Darbdaviams, įdarbinusiems bedarbius mokamos darbo užmokesčio subsidijos ir darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos.

Į projekto veiklas nusiųsta:   

 

 

Veiklos pavadinimas

 

 

Nuo projekto pradžios

 

Įdarbinimas subsidijuojant

 

1291

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

 

365

 

 

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų vykdymą skyriuose:

Vilniaus miesto: Irma Jašmontienė (įdarbinimas subsidijuojant); el. paštas: irma.jasmontiene@ldb.lt,  tel. (8 5) 272 5909, Meilutė Jankaitienė (darbo įgūdžių įgijimo rėmimas); el. paštas: meilute.jankaitirne@ldb.lt, tel. (8 5) 272 1980;

Vilniaus rajono: Diana Capkovaitė, el. paštas: diana.capkovaite@ldb.lt, (8 5) 213 6479;

Šalčininkų: Žana Junevič, el. paštas: zana.junevic@ldb.lt; tel. (8 380) 51 966;

Širvintų: Jolanta Bučienė, el. paštas: Jolanta.buciene@ldb.lt, tel. (8 382) 52 652;

Švenčionių: Vidas Žvirgždas, el. paštas: vidas.zvirgzdas@ldb.lt, tel. (8 387) 68 218;

Trakų: Genovaitė Nasutavičiūtė ir Tamara Visnevska, el. paštas: genovaite.nasutaviciute@ldb.lt; tamara.visnevska@ldb.lt, tel. (8 528) 55 470;

Ukmergės: Zita Vasiliauskienė, el. paštas: zita.vasiliauskiene@ldb.lt, tel. (8 340) 62 374;

Užimtumo rėmimo: Ina Arlauskienė (įdarbinimas subsidijuojant), el. paštas: ina.arkauskiene@ldb.lt, tel. (8 5) 272 5927, Elvyra Sinkevičienė (darbo įgūdžių įgijimo rėmimas), el. paštas: elvyra.sinkeviciene@ldb.lt, tel. (8 5) 272 5083.

Sąrašas