Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos socialinio fondo finansuojamo projektas „Integravimo į darbo rinką skatinimas”
Sąrašas
2011 m. liepos 1 d.
Kategorija: ESF projektai
    

  

Atnaujinta 2014-01-10

 

Projekto tikslas – didinti ieškančių darbo asmenų konkurencines galimybes ir padėti įsitvirtinti darbo rinkoje arba laikinai įsidarbinti.

Projekto pradžia – 2011 m. liepos 1 d.

Projekto pabaiga – 2014 m. vasario 28 d.

Planuoti projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje:

- Įgyvendinant projektą planuota, kad profesinio mokymo programose dalyvaus 2289 bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai, kurie įgys naujas arba tobulins turimas profesines kvalifikacijas.

- Numatyta, kad įdarbinimo subsidijuojant priemonė padės įsitvirtinti darbo rinkoje ar laikinai įsidarbinti 2000 darbo ieškančių asmenų.

- Įgyvendinant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, planuota 676 bedarbiams suteikti galimybę įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje.

-Planuota, kad 94 darbo ieškantys asmenys pasinaudos darbo rotacijos priemone ir bus laikinai užimti, pakeičiant įmonės darbuotojus jų tikslinių atostogų metu arba kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais.

- Numatyta 118 bedarbių (ne ilgiau kaip 3 mėnesius) skatinti įsidarbinti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos, kai teritorinė darbo birža negali pasiūlyti jiems tinkamo darbo, ir kompensuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje kelionės išlaidas į darbą ir atgal bei apgyvendinimo išlaidas.

Pasiekti rezultatai:

Veiklos pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nusiųsta asmenų

Profesinis mokymas

3039

Įdarbinimas subsidijuojant

2886

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

990

Darbo rotacija

148

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas

184

 

 

Vilniaus teritorinės darbo biržos darbuotojai, atsakingi už projekto veiklas (pagal skyrius):

Vilniaus miesto: Ramutė Čėplienė, el. paštas: ramute.cepliene@ldb.lt

Vilniaus rajono: Vida Stasiūnienė, el. paštas: vida.stasiuniene@ldb.lt

Trakų: Loreta Valiukevičienė, el. paštas: loreta.valiukeviciene@ldb.lt

Šalčininkų: Liudmila Afanasjeva, el. paštas: liudmila.afanasjeva@ldb.lt

Širvintų: Jolanta Bučienė, el. paštas: jolanta.buciene@ldb.lt

Ukmergės: Zita Vasiliauskienė, el. paštas: zita.vasiliauskiene@ldb.lt

Švenčionių: Svetlana Kravčenko, el. paštas: svetlana.kravcenko@ldb.lt

Užimtumo rėmimo: Rolandas Liepuonius, el. paštas: rolandas.liepuonius@ldb.lt

 

Darbuotojas, atsakingas už projekto finansinę apskaitą:

Finansų ir apskaitos skyriaus ES paramos apskaitos poskyrio vyr. specialistė Ana Astrauskienė; el. paštas ana.astrauskiene@ldb.lt

 

 

Sąrašas