Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos socialinio fondo finansuojamo projekto "Parama socialinėms įmonėms 2015-2016" rezultatai
Sąrašas
2016 m. sausio 11 d.
Kategorija: ESF projektai

                                      

2018-03-12

2015 m. spalio 1 d. prasidėjo naujas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m.“, projekto kodas 08.5.1-ESFA-V-406-02-0001.

Projekto tikslas – skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių darbingumą, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį bei asistentų pagalba padėti atlikti darbo funkcijas neįgaliesiems.

Projekto tikslinės grupės - neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, arba neįgalieji, kuriems yra nustatytas neviršijantis 55 proc. darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir dirbantys socialinėse įmonėse. 

Projekto partneriai Vilniaus teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje – 53 socialinės įmonės, iš jų: 22 socialinės įmonės, 31 neįgaliųjų socialinė įmonė.

Projekto trukmė – 2015 m. spalio 1 d. - 2017 m. gruodžio 31 d.

ESF projekto „Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m.“  veiklos rezultatai:

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui (Eur)

Panaudota ESF lėšų (Eur)  iki 2018-02-28

Projekto veiklose dalyvavo asmenų iki 2018-02-28

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

3937

12 584 712,43

12 584 806,82

6016

Asistento (gestų kalbos vertėjo) subsidija

77 asistentai suteiks pagalbą 219 neįgaliųjų

92 332,03

92 009,72

86 asistentai /262 neįgalieji

 

Europos Sąjungos parama padeda atsiskleisti neįgaliųjų kūrybinėms galioms

 Neįgalieji - Socialinės įmonės sėkmingos veiklos pagrindas (žiūrėti čia)  

 

Sąrašas