Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
ESF finansuojamo projektas „Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas“
Sąrašas
2011 m. lapkričio 25 d.
Kategorija: ESF projektai

 

Informacija atnaujinta: 2012.03.01

Projekto tikslas – prisidėti prie Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų personalo bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų stiprinimo.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto pradžia – 2010 m. kovo 31 d.

Projekto pabaiga - 2012 m. kovo 31 d.

Įgyvendinant projekte numatytas veiklas, planuojama apmokyti 98 Vilniaus teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

Projekto veiklos: projekto metu bus tobulinami darbinių Europos Sąjungos kalbų praktiniai įgūdžiai, kompiuterinio raštingumo žinios ir stiprinami praktiniai įgūdžiai bei profesiniai gebėjimai, tiesiogiai susiję su Lietuvos darbo biržos strateginių tikslų įgyvendinimu.

Projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje: nuo projekto pradžios iki 2012 m. kovo 1 d. projekto veiklose dalyvavo 116 Vilniaus teritorinės darbo biržos darbuotojų.

Atsakinga už projekto veiklų įgyvendinimą Vilniaus teritorinėje darbo biržoje:

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Zita Paulauskaitė, tel. (8 5) 272 5075, el. paštas: zita.paulauskaite@ldb.lt

Projekto finansininkas:

Finansų ir apskaitos skyriaus ES paramos apskaitos poskyrio vedėjas Eduardas Taropinas, tel. (8 5) 272 5076, el. paštas: eduardas.taropinas@ldb.lt

 

 


 

Sąrašas