Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“ rezultatai
Sąrašas
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Kategorija: ESF projektai

                                

2018-05-10

Projekto tikslas – padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

 

Projekto pradžia – 2014 m. rugpjūčio 1 d.

 

Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. kovo 31 d.

 

Planuojamos projekto veiklos:

  • profesinis mokymas;
  • darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
  • darbo rotacija;
  • konsultavimas ir profesinis orientavimas.

 

Tikslinė grupė:

  • darbo biržoje registruoti nekvalifikuoti bedarbiai.

 

Pasiekti projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje

 

Veiklos pavadinimas

Kovo mėn. nusiųsta asmenų

Nuo projekto pradžios nusiųsta asmenų

Profesinis mokymas

9

4199

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

0

1127

Darbo rotacija

0

20

Konsultavimas ir profesinis orientavimas

0

1390

 

Vilniaus teritorinė darbo birža nuo projekto pradžios iki  2018-04-30 panaudojo 11283,19 tūkst. Eur.  

 

Sąrašas