Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas"
Sąrašas
2015 m. sausio 2 d.
Kategorija: ESF projektai

                   

2015-01-02

   

Projekto tikslas – padėti vyresniems negu 54 metų asmenims likti aktyviais darbo rinkos dalyviais.

 

Projekto pradžia – 2015 m. sausio 1 d.

 

Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. kovo 31 d.

 

Planuojamos projekto veiklos:

  • profesinis mokymas;
  • įdarbinimas subsidijuojant;
  • bedarbių teritorinio judumo rėmimas.

 

Tikslinės grupės:

  •  vyresni negu 54 metų bedarbiai, registruoti teritorinėje darbo biržoje.

 

Planuojami projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje

 

Veiklos pavadinimas

Planuojamas dalyvių skaičius

Numatomos lėšos projekto veiklos finansuoti, Eur.

Profesinis mokymas

1410

2 477 021,94

Įdarbinimas subsidijuojant

1813

2 198 146,17

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas

27

10 720,08

 

 

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų vykdymą Vilniaus teritorinėje darbo biržoje

 

Vilniaus TDB skyrius

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Projekto veikla

Telefono numeris

Elektroninis paštas

 

 

Vilniaus miesto skyriai

Meilutė Jankaitienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

(8 5) 272 1980

meilute.jankaitiene@ldb.lt

Ramutė Čeplienė

 Profesinis mokymas 

(8 5) 259 4474

(8 5) 259 4422

ramute.cepliene@ldb.lt

Liucija Galvanauskienė

liucija.galvanauskiene@ldb.lt

Diana Banevičiūtė

Įdarbinimas subsidijuojant

(8 5) 259 4434

diana.baneviciute@ldb.lt 

Natalija Suckelienė

Diana Viršilienė

Bedarbių teritorinis judumo rėmimas

(8 5) 259 4473

(8 5) 259 4445

natalija.suckeliene@ldb.lt

diana.virsiliene@ldb.lt 

 

 

Vilniaus rajono skyrius

Diana Capkovaitė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 5) 213 9826

diana.capkovaite@ldb.lt

Vilija Voronavičienė

(8 5) 213 9747

vilija.voronaviciene@ldb.lt

Vida Stasiūnienė

 Profesinis mokymas

(8 5) 213 9826

vida.stasiuniene@ldb.lt

Jovita Jackūnė

(8 5) 249 4194

jovita.jackune@ldb.lt

Vilija Voronavičienė

Įdarbinimas subsidijuojant

(8 5) 213 9747

vilija.voronaviciene@ldb.lt

 

 

 

 

Šalčininkų skyrius

Žana Junevič

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant

(8 380) 51 966

zana.junevic@ldb.lt

Ana Mickelevič

ana.mickelevic@ldb.lt

Lilija Minkevič

Profesinis mokymas

(8 380) 51 626

lilija.minkevic@ldb.lt

Zita Barzdaitė

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 380) 51 031

zita.barzdaite@ldb.lt

 

 

Širvintų skyrius

Jolanta Bučienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,įdarbinimas subsidijuojant, profesinis mokymas

(8 382) 52 652

jolanta.buciene@ldb.lt

Jadvyga Bekasėnienė

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 382) 52 652

jadvyga.bekaseniene@ldb.lt

Švenčionių skyrius

Vidas Žvirgždas

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 387) 68 218

vidas.zvirgzdas@ldb.lt

 Trakų skyrius

Genovaitė Nasutavičiūtė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 528) 55 470

genovaite.nasutaviciute@ldb.lt

Oksana Vičkačkienė

Profesinis mokymas

oksana.vickackiene@ldb.lt

Tamara Višnevska

Įdarbinimas subsidijuojant

tamara.visnevska@ldb.lt

Irina Pavlovienė

irina.pavloviene@ldb.lt

Ukmergės skyrius

Zita Vasiliauskienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 340) 62 374

zita.vasiliauskiene@ldb.lt

Raimundas Slapšis

Profesinis mokymas

raimundas.slapsis@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamentas

Elvyra Sinkevičienė

Įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 5) 272 5083

elvyra.sinkeviciene@ldb.lt

Ina Arlauskienė

Profesinis mokymas

 

(8 5) 272 5297

ina.arlauskiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Dalia Bulbenkienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 5) 272 5076

dalia.bulbenkiene@ldb.lt

Danguolė Šepšinskienė

(8 5) 250 5901

danguole.sepsinskiene@ldb.lt

 

 

 

 

Sąrašas