Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Kontaktai 
       

ESF projektas "Pagalba neįgaliesiems“

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų vykdymą:

 

Vilniaus miesto 6-as  skyrius

Nijolė Lukšienė

(8 5) 273 0179

Nijole.Luksiene@ldb.lt

Audra Šataitė

(8 5) 272 5078

Audra.Sataite@ldb.lt

Vilniaus rajono skyrius

Vida Stasiūnienė

(8 5) 213 6479

Vida.Stasiuniene@ldb.lt

Šalčininkų skyrius

Vera Voinič

(8 380) 51 031

Vera.Voinic@ldb.lt

Širvintų skyrius

Jolanta Bučienė

(8 382) 52 652

Jolanta.Buciene@ldb.lt

Švenčionių skyrius

Vidas Žvirgždas

(8 387) 68 218

Vidas.Zvirgzdas@ldb.lt

Trakų skyrius

Oksana Vičkačkienė

(8 528) 55 470

Oksana.Vickackiene@ldb.lt

Ukmergės skyrius

Daiva Lenartavičienė

(8 340) 62 374

Daiva.Lenartyaviciene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamentas

Ona Dulskienė

(8 5) 259 4411

Ona.Dulskiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Valentina Čepaitė

(8 5) 250 8044

Valentina.Cepaite@ldb.lt

JUI ir ESF projektas "Atrask save"

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų įgyvendinimą

Klientų aptarnavimo departamente

Justyna Simanovičienė

(8 5) 259 4412

Justyna.Simanoviciene@ldb.lt 

Vilniaus miesto skyriuose

 Vida Rasimavičienė

(8 5) 272 5908

 Vida.Rasimaviciene@ldb.lt

Vilniaus rajono skyrius

Inga Domantienė

(8 5) 5 2150546

Inga.Domantiene@ldb.lt

Šalčininkų skyrius

Zita Barzdaitė

(8 5) 380 51031

Zana.Junevic@ldb.lt

Širvintų skyrius

Akvilė Adomavičiūtė

+370 382 51621

Akvile.Adomaviciute@ldb.lt

Švenčionių skyrius

Teresė Rimašienė

+370 387 54346

Terese.Rimasiene@ldb.lt

Trakų skyrius

Inga Sakalauskaitė

+370 528 55364

Inga.Sakalauskaite@ldb.lt

Ukmergės skyrius

Genovaitė Karalevičienė

+370 340 62373

Genovaite.Karaleviciene@ldb.lt

Atsakinga, už Projekto lėšų panaudojimą ir mokėjimo prašymų rengimą:

Finansų ir apskaitos skyrius

Gražina Aleksejevienė

+370 5 272 5927

 

 

 Grazina.Aleksejeviene@ldb.lt   

 

Su jaunimu dirbantys specialistai – koordinatoriai:

Vilniaus miesto skyriuose

Dainora Špelverytė

 

 Karolina Vozbutaitė

(8 609) 58366 

 

(8 609) 58379

Dainora.Spelveryte@ldb.lt 

 

Karolina.Vozbutaite@ldb.lt

Vilniaus rajono skyrius

Lina Bujūtė

+370 5 2137557

Lina.Bujute@ldb.lt

Šalčininkų skyrius

Eva Milevska

+370 380 51031

Eva.Milevska@ldb.lt

Širvintų skyrius

Lina Usavičiūtė

+370 382 51621

Lina.Usaviciute@ldb.lt

Švenčionių skyrius

Violeta Balčiūnienė

+370 387 68237

Violeta.Balciuniene@ldb.lt

Trakų skyrius

 Aušra Gackienė

 +370 528 55470

 Ausra.Gackiene@ldb.lt

Ukmergės skyrius

Giedrė Butėnienė

+370 340 62373

Giedre.Buteniene@ldb.lt

 

ESF projektas "Naujas startas"

Norintiems dalyvauti projekte informaciją suteiks:

Vilniaus TDB skyrius

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Telefono numeris

Elektroninis paštas

Vilniaus miesto skyriuose

Meilutė Jankaitienė

Diana Banevičiūtė

 

Ramutė Čeplienė, Liucija Galvanauskienė, Nijolė Lukšienė, Giedrė Puronienė

Nerijus Odinas, Aurėja  Mitkevičienė, Diana Banevičiūtė (įdarbinimas subsidijuojant)

+370 5 272 1980

+370 5 259 4434

+370 5 259 4474

+370 5 259 4422

+370 5 273 0179

+370 5  263 6191 

+370 5 272 5909

+370 5 259 4409

Meilute.Jankaitiene@ldb.lt

Diana.Baneviciute@ldb.lt

Ramute.Cepliene@ldb.lt

 

Liucija.Galvanauskiene@ldb.lt

 

Nijole.Luksiene@ldb.lt

 

Giedre.Puroniene@ldb.lt  

 

Nerijus.Odinas@ldb.lt

 

Aureja.Mitkeviciene@ldb.lt

 

Diana.Baneviciute@ldb.lt

 

Vilniaus rajono skyrius

Diana Capkovaitė

Nijolė Turkienė (Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant)

Vida Stasiūnienė, Jovita Jackūnė (profesinis mokymas)

+370 5 213 9826

 

+370 5 213 6479

Diana.Capkovaite@ldb.lt

Nijole.Turkiene@ldb.lt

 Vida.Stasiuniene@ldb.lt

Jovita.Jackune@ldb.lt

 

Šalčininkų skyrius

Žana Junevič (Įdarbinimas subsidijuojant)

Lilija Minkevič (Profesinis mokymas)

Marina Kozlovska (Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas)

+370 380 51966

 

+370 380 51626

 

+370 380 51966

Zana.Junevic@ldb.lt

 

Lilija.Minkevic@ldb.lt

 

Marina.Kozlovska@ldb.lt

Širvintų skyrius

Jolanta Bučienė (Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant)

+370 382 52652

Jolanta.Buciene@ldb.lt

Švenčionių skyrius

Svetlana Kravčenko (Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant)

+370 387 68217

Svetlana.Kravcenko@ldb.lt

Trakų skyrius

Genovaitė Nasutavičiūtė

(Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas)

Oksana Vičkačkienė (Profesinis mokymas)

Tamara Visnevska

Ilona Motuzienė (Įdarbinimas subsidijuojant)

 

 

+370 528 55470

 

 

Genovaite.Nasutaviciute@ldb.lt

Oksana.Vickackiene@ldb.lt

 

Tamara.Visnevska@ldb.lt

Ilona.Motuziene@ldb.lt

Ukmergės skyrius

Zita Vasiliauskienė (Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant)

Daiva Bagdonienė (Profesinis mokymas)

+370 340 62374

 

+370 340 61088

Zita.Vasiliauskiene@ldb.lt

 

Daiva.Bagdoniene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamente

Elvyra Sinkevičienė (darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,  įdarbinimas subsidijuojant)

Ina Arlauskienė (profesinis mokymas)

 +370 259 4409

 

+370 259 4410

Elvyra.Sinkeviciene@ldb.lt

 

Ina.Arlauskiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Ana Astrauskienė

+370 272 5414

Ana.Astrauskiene@ldb.lt

ESF projektas  "TAPK-Tavo ateities perspektyvų kūrimas"

Norintiems dalyvauti projekte informaciją suteiks:

Klientų aptarnavimo departamentas

Ina Arkauskienė (profesinis mokymas, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį)

Elvyra Sinkevičienė  (įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, parama judumui)

(8 5) 2259 4410

(8 5) 259 4409

Ina.Arlauskiene@ldb.lt

Elvyra.Sinkeviciene@ldb.lt

Vilniaus miesto 2- asis skyrius

Liucija Galvanauskienė (parama mokymuisi)

Natalija Simanauskienė (remiamasis įdarbinimas ir parama judumui)

 

(8 5) 259 4422

(8 5) 259 4426

 

Liucija.Galvanauskiene@ldb.lt

Natalija.Simanauskiene@ldb.lt

Vilniaus miesto 3- asis skyrius

Janina Keko,

Giedrė Puronienė (parama mokymuisi)

Diana Banevičiūtė (remiamasis įdarbinimas ir parama judumui)

(8 5) 259 4436

(8 5) 263 6191

(8 5) 259 4434

Janina.Keko@ldb.lt

Giedre.Puroniene@ldb.lt

Diana.Baneviciute@ldb.lt

Vilniaus miesto 4- asis skyrius

Diana Viršilienė (parama judumui)

Lilija Vorobjova (parama mokymuisi)

Aurėja Mitkevičienė(remiamasis įdarbinimas)

(8 5) 273 0179

 

(8 5) 259 4444

(8 5) 259 4409

Diana.Virsiliene@ldb.lt

 

Lilija.Vorobjova@ldb.lt

Aureja.Mitkeviciene@ldb.lt

Vilniaus miesto 5- asis skyrius

Rolandas Liepuonius (parama mokymuisi)

Meilutė Jankaitienė (remiamasis įdarbinimas ir parama judumui)

(8 5) 259 4455

(8 5) 272 1980

Rolandas.Liepuonius@ldb.lt

Meilute.jankaitiene@ldb.lt

Vilniaus miesto 6- asis skyrius

Nijolė Lukšienė (parama mokymuisi)

Loreta Stankevičienė, Nerijus Odinas (remiamasis įdarbinimas ir parama judumui)

(8 5) 273 0179

(8 5) 259 4463

(8 5) 272 5909

Nijole.Luksiene@ldb.lt

Loreta.Stankeviciene@ldb.lt

Nerijus.Odinas@ldb.lt

Vilniaus rajono skyrius

Vida Stasiūnienė,

Elena Brodskaja (parama mokymuisi)

Diana Capkovaitė (remiamasis įdarbinimas ir parama judumui)

Nijolė Turkienė (remiamasis įdarbinimas)

 

(8 5) 213 6479

(8 5) 215 0546

(8 5) 215 1134

 

Vida.Stsiuniene@ldb.lt

Elena.Brodskaja@ldb.lt

Diana.Capkovaite@ldb.lt

Nijole.Turkiene@ldb.lt

Šalčininkų skyrius

Žana Junevič (parama mokymuisi)

Marina Kozlovska (darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir parama judumui)

Ana Mickevič (įdarbinimas subsidijuojant)

 

 

(8 380) 51 966

 

Zana.Junevic@ldb.lt

Marina.Kozlovska@ldb.lt

Ana.Mickevic@ldb.lt

Širvintų skyrius

Jadvyga Bekasėnienė (parama judumui)

Jolanta Bučienė (parama mokymuisi ir remiamasis įdarbinimas)

(8 382) 52 652

Jadvyga.Bekaseniene@ldb.lt

Jolanta.Buciene@ldb.lt

Švenčionių skyrius

Vida Žvirgždas (parama mokymuisi, remiamasis įdarbinimas ir parama judumui)

(8 387) 68 218

Vidas.Zvirgzdas@ldb.lt

Trakų skyrius

Oksana Vičkačkienė (profesinis mokymas)

Genovaitė Nasutavičiūtė (darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir parama judumui)

Irina Pavlovienė (įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį, stažuotės, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas)

Tamara Visnevskaja (įdarbinimas subsidijuojant ir parama judumui)

 

 

 

(8 528) 55 470

 

 

 

Oksana.Vickackiene@ldb.lt

Genovaite.Nasutaviciute@ldb.lt

Irina.Pavloviene@ldb.lt

Tamara.Visnevskaja@ldb.lt

Ukmergės skyrius

Daiva Bagdonienė (parama mokymuisi)

Daiva Lenartavičienė (parama judumui)

Zita Vasiliauskienė (remiamasis įdarbinimas)

(8 340) 62 374

 

Daiva.Bagdoniene@ldb.lt

Daiva.Lenartaviciene@ldb.lt

Zita.Vasiliauskiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Audronė Linkuvienė (projekto finansinė apskaita)

(8 5) 272 5076

Audrone.Linkuviene@ldb.lt

ESF projektas "Pasinaudok galimybe"

Norintiems dalyvauti projekte informaciją suteiks:

Klientų aptarnavimo departamentas

Ina Arkauskienė (profesinis mokymas)

Elvyra Sinkevičienė  (įdarbinimas subsidijuojant)

(8 5) 259 4410

(8 5) 259 4409

Ina.Arlauskiene@ldb.lt

Elvyra.Sinkeviciene@ldb.lt

Vilniaus miesto 2- asis skyrius

Liucija Galvanauskienė (profesinis mokymas)

Natalija Simanauskienė (įdarbinimas subsidijuojant)

 

(8 5) 259 4422

(8 5) 259 4426

 

Liucija.Galvanauskiene@ldb.lt

Natalija.Simanauskiene@ldb.lt

Vilniaus miesto 3- asis skyrius

Janina Keko,

Giedrė Puronienė (profesinis mokymas )

Diana Banevičiūtė (įdarbinimas subsidijuojant)

(8 5) 259 4436

(8 5) 263 6191

(8 5) 259 4434

Janina.Keko@ldb.lt

Giedre.Puroniene@ldb.lt

Diana.Baneviciute@ldb.lt

Vilniaus miesto 4- asis skyrius

Diana Viršilienė, Lilija Vorobjova (profesinis mokymas)

Aurėja Mitkevičienė (įdarbinimas subsidijuojant)

(8 5) 259 4445

(8 5) 259 4444

(8 5) 259 4409

Diana.Virsiliene@ldb.lt

Lilija.Vorobjova@ldb.lt

Aureja.Mitkeviciene@ldb.lt

Vilniaus miesto 5- asis skyrius

Rolandas Liepuonius (profesinis mokymas)

Meilutė Jankaitienė (įdarbinimas subsidijuojant)

 (8 5) 259 4455

(8 5) 272 1980

Rolandas.Liepuonius@ldb.lt

Meilute.jankaitiene@ldb.lt

Vilniaus miesto 6- asis skyrius

Nijolė Lukšienė (profesinis mokymas)

Loreta Stankevičienė, Nerijus Odinas (įdarbinimas subsidijuojant)

(8 5) 273 0179

(8 5) 259 4463

(8 5) 272 5909

Nijole.Luksiene@ldb.lt

Loreta.Stankeviciene@ldb.lt

Nerijus.Odinas@ldb.lt

Vilniaus rajono skyrius

Vida Stasiūnienė,

Elena Brodskaja (profesinis mokymas)

Diana Capkovaitė,

Nijolė Turkienė (įdarbinimas subsidijuojant)

 

(8 5) 213 6479

(8 5) 215 0546

(8 5) 215 1134

 

Vida.Stsiuniene@ldb.lt

Elena.Brodskaja@ldb.lt

Diana.Capkovaite@ldb.lt

Nijole.Turkiene@ldb.lt

Šalčininkų skyrius

Žana Junevič (profesinis mokymas)

Ana Mickevič (įdarbinimas subsidijuojant)

 

(8 380) 51 966

 

Zana.Junevic@ldb.lt

Ana.Mickevic@ldb.lt

Širvintų skyrius

Jolanta Bučienė (profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant)

(8 382) 52 652

Jolanta.Buciene@ldb.lt

Švenčionių skyrius

Vida Žvirgždas (profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant)

(8 387) 68 218

Vidas.Zvirgzdas@ldb.lt

Trakų skyrius

Oksana Vičkačkienė (profesinis mokymas)

Tamara Visnevskaja (įdarbinimas subsidijuojant)

 

 

(8 528) 55 470

 

 

 

Oksana.Vickackiene@ldb.lt

Tamara.Visnevskaja@ldb.lt

Ukmergės skyrius

Daiva Bagdonienė (profesinis mokymas)

Zita Vasiliauskienė (įdarbinimas subsidijuojant)

 

 

(8 340) 62 374

Daiva.Bagdoniene@ldb.lt

Zita.Vasiliauskiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Dalia Bulbenkienė (projekto finansinė apskaita)

(8 5) 250 8040

Dalia.Bulbenkiene@ldb.lt

ESF projektas "Profesinė reabilitacija“

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų vykdymą:

Vilniaus miesto 6-as  skyrius

Audra Šataitė

(8 5) 272 5078

Audra.Sataite@ldb.lt

Vilniaus rajono skyrius

Vida Stasiūnienė

(8 5) 213 6479

Vida.Stasiuniene@ldb.lt

Šalčininkų skyrius

Vera Voinič

(8 380) 51 031

Vera.Voinic@ldb.lt

Širvintų skyrius

Jolanta Bučienė

(8 382) 52 652

Jolanta.Buciene@ldb.lt

Švenčionių skyrius

Vidas Žvirgždas

(8 387) 68 218

Vidas.Zvirgzdas@ldb.lt

Trakų skyrius

Oksana Vičkačkienė

(8 528) 55 470

Oksana.Vickackiene@ldb.lt

Ukmergės skyrius

Daiva Lenartavičienė

(8 340) 62 374

Daiva.Lenartyaviciene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamentas

Ona Dulskienė

(8 5) 259 4411

Ona.Dulskiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Valentina Čepaitė

(8 5) 250 8044

Valentina.Cepaite@ldb.lt

             
 

Informacija atnaujinta: 2018.07.24 11:05