Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
ESF projektų valdymas 

 

          

  

 

   

 

Vilniaus teritorinės darbo biržos direktorius

ê 

Projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo:

  Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus pavaduotojas;

Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistai;

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas

(vykdo ESF projektams skirtų lėšų panaudojimo kontrolę).

ê 

ESF projektas „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų administravimą ir veiklų įgyvendinimo kontrolę:

Klientų aptarnavimo departamentas: Ina Arlauskienė (profesinis mokymas), el. paštas: Ina.Arlauskiene@ldb.lt, tel. (8 5) 259 4410, Aurėja Mitkevičienė (įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas), el. paštas: Aureja.Mitkeviciene@ldb.lt,  (8 5) 259 440A.

Darbuotojai, atsakingas už projekto finansinę apskaitą:

Finansų ir apskaitos skyrius: Ana Astrauskienė, el. paštas: Ana.Astrauskiene@ldb.lt, tel. (8 5) 272 5414, Danguolė Šepšinskienė, el. paštas: Danguole.Sepsinskiene@ldb.lt , tel. (8 5) 250 8043.

ESF projektas „Pagalba neįgaliesiems“

 

 Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų administravimą ir veiklų įgyvendinimo kontrolę:

Klientų aptarnavimo departamentas: Ona Dulskienė, el. paštas: Ona.Dulskiene@ldb.lt,  tel. (8 5) 259 4411.

Darbuotojai, atsakingas už projekto finansinę apskaitą:

Finansų ir apskaitos skyrius: Valentina Čepaitė, el. paštas: valentina.cepaite@ldb.lt, tel. (8 5) 250 8044.  

JUI ir ESF projektas „Atrask save“

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų administravimą ir veiklų įgyvendinimo kontrolę:

Klientų aptarnavimo departamentas: Justyna Simanovičienė, el. paštas: Justyna.Sinanoviciene@ldb.lt, tel. (8 5) 259 4412; Ina Marcinkevičienė, el. paštas: Ina.Marcinkeviciene@ldb.lt, tel. (8 5) 272 5905. 

Darbuotojai, atsakingi už projekto finansinę apskaitą:

Finansų ir apskaitos skyrius: Gražina Aleksejevienė, el. paštas: Grazina.Aleksejeviene@ldb.lt,  tel. (8 5) 272 5927.  

ESF projektas „Naujas startas“

 

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų administravimą ir veiklų įgyvendinimo kontrolę:

Klientų aptarnavimo departamentas: Ina Arlauskienė (profesinis mokymas) el. paštas: Ina.Arlauskiene@ldb.lt, tel. (8 5) 272 5297,  Aurėja Mitkevičienė (įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas), el. paštas: Aureja.Mitkeviciene@ldb.lt, tel. (8 5) 259 4409.

 

Darbuotojas, atsakingas už projekto finansinę apskaitą:

Finansų ir apskaitos skyrius : Ana Astrauskienė, el. paštas: ana.astrauskiene@ldb.lt, tel. (8 5) 272 5076.

ESF projektas „TAPK-tavo ateities perspektyvų kūrimas“

 

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų administravimą ir veiklų įgyvendinimo kontrolę:

 

Klientų aptarnavimo departamentas: Ina Arlauskienė (profesinis mokymas, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį) el. paštas: Ina.Arlauskiene@ldb.lt, tel. (8 5) 272 5297,  Aurėja Mitkevičienė (įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, stažuotė, parama judumui), el. paštas: Aureja.Mitkeviciene@ldb.lt, tel. (8 5) 259 4409.

 

Darbuotojai, atsakingas už projekto finansinę apskaitą:

 

Finansų ir apskaitos skyrius: Audronė Linkuvienė, el. paštas: Audrone.Linkuviene@ldb.lt, tel. (8 5) 250 8039.

ESF projektas „Pasinaudok galimybe“

 

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų administravimą ir veiklų įgyvendinimo kontrolę:

 

Klientų aptarnavimo departamentas: Ina Arlauskienė (profesinis mokymas), el. paštas: Ina.Arlauskiene@ldb.lt, tel. (8 5) 259 4410, Aurėja Mitkevičienė (įdarbinimas subsidijuojant), el. paštas: Aureja.Mitkeviciene@ldb.lt, tel. (8 5) 259 4409.

 

Darbuotojai, atsakingas už projekto finansinę apskaitą:

 

Finansų ir apskaitos skyrius: Dalia Bulbenkienė, el. paštas: Dalia.Bulbenkiene@ldb.lt, tel. (8 5) 250 8040.


Informacija atnaujinta: 2018.06.01 09:10