Praleisti naršymo saitus
Darbo rinka
Darbo rinkos tendencijos
Situacijos apžvalga
Vilniaus m. savivaldybėje
Vilniaus r. savivaldybėje
Šalčininkų r. savivaldybėje
Širvintų r. savivaldybėje
Švenčionių r. savivaldybėje
Trakų r. ir Elektrėnų savivaldybėse
Ukmergės r. savivaldybėje
Prognozės
Apklausos
Nedarbo žemėlapis
Paklausios profesijos
Vilniaus teritorinės darbo biržos aptarnaujamos teritorijos darbo rinkos prognozė 2018 metams
Sąrašas
2018 m. vasario 8 d.
Kategorija:

Vilniaus teritorinė darbo birža, siekdama numatyti galimus pokyčius Vilniaus apskrities darbo rinkoje, jau virš 20 m. kasmet rengia darbo rinkos prognozes. 2018 m. Vilniaus apskrities darbo rinkos prognozei parengti buvo apklausti 618 Vilniaus regione veiklą vykdančių darbdavių. Apklaustų darbdavių atsakymai į klausimus apie verslo perspektyvas, darbo vietų steigimą ir likvidavimą įmonėse bei ekonominių ir demografinių rodiklių analizė leido numatyti darbo rinkos tendencijas ir parengti  Vilniaus apskrities darbo rinkos prognozę bei įsidarbinimo galimybių barometrą 2018 metams. 

Vilniaus apskrities darbo rinkos prognozę ir įsidarbinimo galimybių barometrą 2018 metams rasite čia.

Daugiau informacijos apie paklausiausias bei mažiau paklausias profesijas galima rasti  „2018 metų įsidarbinimo galimybių barometre“ bei "Profesijų žemėlapyje".

Sąrašas