Praleisti naršymo saitus
Darbo rinka
Darbo rinkos tendencijos
Situacijos apžvalga
Vilniaus m. savivaldybėje
Vilniaus r. savivaldybėje
Šalčininkų r. savivaldybėje
Širvintų r. savivaldybėje
Švenčionių r. savivaldybėje
Trakų r. ir Elektrėnų savivaldybėse
Ukmergės r. savivaldybėje
Prognozės
Apklausos
Nedarbo žemėlapis
Paklausios profesijos
2012 metų darbo rinkos kitimo tendencijos
Tendencijų archyvas
2013 m. sausio 11 d.

Santrauka

Darbo rinka

Į viršų
 

BEDARBIŲ DALIS NUO DARBINGO AMŽIAUS GYVENTOJŲ Per 2012 m. Vilniaus apskrityje mažėjo

             2013 m. sausio 1 d. bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų Vilniaus teritorinėje darbo biržoje sudarė 9,8 proc. Nuo 2011 metų sausio 1d.  iki  2013 metų sausio 1d. bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų Vilniaus teritorinėje darbo biržoje sumažėjo 5,3 proc. Bedarbių vyrų dalis tarp darbingo amžiaus vyrų sumažėjo nuo 17,7 proc. iki 10,9 proc., moterų - nuo 12,6 proc. iki 8,8 proc., jaunimo - nuo 11,2 proc. iki 5,7 proc.

 

JAUNŲ BEDARBIŲ DALIS DARBO RINKOJE MAŽĖJO

              2013 m. sausio 1 d. Vilniaus  teritorinėje darbo biržoje buvo įregistruota 50,6 tūkst. asmenų, turinčių bedarbio statusą. Nuo 2011 metų sausio 1d. bedarbių skaičius sumažėjo 28081 asmeniu arba 35,7 proc. Bedarbių tarpe moterys sudarė 45,9 proc., jaunimas iki 25 metų amžiaus – 11,4 proc., ilgalaikiai bedarbiai – 22,4 proc., gaunantys nedarbo socialinio draudimo išmoką - 21,2 proc.

 

DARBO JĖGOS PASIŪLA DIDĖJO

            Per 2012 metus ieškodami darbo, į Vilniaus teritorinę darbo biržą kreipėsi 86,4 tūkst. bedarbių, tai yra 17,4 tūkst. arba 20,1 proc. daugiau negu per tą patį 2011 metų laikotarpį ir 3,7 tūkst arba 4,3 proc. daugiau nei per 2010 metus. Vidutiniškai per mėnesį 2012 m. įregistruojama beveik po 7,2 tūkst. bedarbių.

 

DIDŽIAUSIAS DARBO POREIKIS – PASLAUGŲ IR STATYBOS SEKTORIUOSE

          Per 2012 metus įregistruota 59,2 tūkst. laisvų darbo vietų, tai yra 42,8 proc. daugiau negu per 2010 metus ir 35,3 proc. daugiau nei per 2011 metus. Neterminuotam darbui darbdaviai registravo 78,5 proc.  nuo visų darbo vietų, likusios – pagal terminuotas darbo sutartis. Darbo rinkoje paklausiausios buvo buhalterio, pardavimo vadybininko, pardavimo agento, administratoriaus, siuvėjo, virėjo, apsaugos darbuotojo, pardavėjo, pardavėjo konsultanto, plataus profilio statybininko, betonuotojo, apdailininko,  tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo specialybės ir profesijos.

 

DAUGIAU ĮSIDARBINO PAGAL NETERMINUOTAS DARBO SUTARTIS

           Per 2012 metus Vilniaus teritorinei darbo biržai tarpininkaujant į neterminuotas ir terminuotas darbo vietas įsidarbino 57,5 tūkst. asmenų – 4,2 tūkst. arba 7,3 proc. daugiau negu  per 2010 metais ir 1,7 tūkst. arba 2,9 proc. mažiau nei per 2011 metus. Neterminuotam darbui įsidarbino 87,2 proc. asmenų (per 2010 m.– 77,5 proc., per 2011 m. – 80,2 proc.). Tarp visų įdarbintų per  2012 m. jaunimas iki 25 metų amžiaus sudarė 18,7 proc. (2010 m. – 18,4 proc., 2011 m. – 18,5 proc.)

 

          DALYVAVIMAS AKTYVIOSE DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONĖSE DIDĖJO

           Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones per 2012 metus nukreipta 12,1 tūkst. asmenų,  tai 1,7 tūkst. arba 14 proc. daugiau nei per 2010 metus ir 2,3 tūkst. asmenų arba 19 proc. daugiau nei per 2011metus.  Jaunimo iki 25m. amžiaus per 2012 m. į aktyvias priemones nusiųsta 17,9 proc. nuo visų nukreiptų (2010 m. – 19,2 proc., 2011m. – 15,5proc.). Per 2012 metus į profesinį mokymą nukreipti 1055 asmenys, remiamo įdarbinimo priemonių dalyviais tapo 8282 asmenys (4589 – įdarbinti į viešuosius darbus, 2609– įdarbinti subsidijuojant, 990 – įdarbinta pagal darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, 94 – įdarbinti pagal darbo rotacijos priemonę).

 

Tendencijų archyvas