Praleisti naršymo saitus
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Ūkio subjektų priežiūra
Ūkio subjektų priežiūra 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) yra patvirtinusi svarbiausius su verslo priežiūros funkcijų optimizavimu susijusius dokumentus ūkio subjektų priežiūrai vykdyti. Ūkio subjektų veiklos priežiūros veikla apibrėžta Viešojo administravimo įstatymo IV skirsnyje, institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslai, uždaviniai, principai, priežiūros funkcijų optimizavimo dalyvių veiksmai ir priemonės aprašyti Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ patvirtintame „Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše“, gera verslo priežiūros praktika pagrįstos kontrolinių klausimynų rengimo, vienodo ir kokybiško asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo ir rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairės patvirtintos bendru teisingumo ir ūkio ministrų įsakymu.

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu, gali būti skundžiami Jūsų pasirinkimu Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba teikiama bendruoju Lietuvos darbo biržos telefonu 8 700 55 166.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustato Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje. 

Ūkio ministerija, įgyvendindama Europos Sąjungos paramos lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Verslą kontroliuojančių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“ veiklas, skirtas ūkio subjektų veiklos priežiūros pertvarkos priemonių viešinimui, sukūrė 3 video filmus apie pertvarkos priemones, jų skatinimo galimybes, bei įgyvendinant kylančias naujas verslo subjektų teises.

Viešinimo tikslas – visapusiškai atspindėti pertvarkos vykdymo procesus, informuoti ūkio subjektus apie pertvarkos eigą ir rezultatus, informuoti verslą apie jų teises bei pertvarkos priemones, suteikti paskatą priežiūros institucijoms vykdyti pertvarką.

Susipažinti su minėtomis pertvarkos priemonėmis galite: https://www.youtube.com/user/UKIOMINISTERIJA

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuoja Vilniaus teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-312 patvirtintas Vilniaus teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.

Vilniaus teritorinės darbo biržos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-203 patvirtinti Vilniaus teritorinės darbo biržos 2018 m. trečiame ketvirtyje planuojamų tikrinti :

Darbdavių, įgyvendinančių įdarbinimo subsidijuojant priemonę, sąrašas;  

Darbdavių, įgyvendinančių darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, sąrašas;

Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms steigti priemones, sąrašas; 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, sąrašas;  

Profesinio mokymo paslaugų teikėjų, sąrašas;

Darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, sąrašas.               

 

Vilniaus teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra

2018 m. balandžio mėn.pdf

2018 m. kovo mėn.pdf

2018 m. vasario mėn.pdf

2018 m. sausio mėn.pdf

2017 m. gruodžio mėn.pdf

2017 m. lapkričio mėn.pdf

2017 m. spalio mėn.pdf

2017 m. rugsėjo mėn.pdf

2017 m. rugpjūčio mėn.pdf

2017 m. liepos mėn.pdf

2017 m. birželio mėn.pdf

2017 m. gegužės mėn.pdf

2017 m. balandžio mėn.pdf

2017 m.  kovo mėn.pdf

2017 m. vasario mėn.pdf

2017 m. sausio mėn.pdf


Informacija atnaujinta: 2018.07.04 10:25