Kviečiame naudotis profesinio mokymo paslaugomis bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbuotojus

Kviečiame darbdavius steigti darbo vietas neįgaliųjų asmenų įdarbinimui 2012 m.

Vykdomi Europos socialinio fondo (ESF) finansuojami projektai

Kviečiame darbdavius naudotis naujomis Lietuvos darbo biržos elektroninėmis paslaugomis

Kviečiame darbdavius, patriančius ekonominius sunkumus, teikti viešųjų darbų pasiūlymus 2012 m.

 Naujienos

Negalima rodyti šios žiniatinklio dalies. Jei norite pašalinti problemą, atidarykite šį žiniatinklio puslapį naudodami su Windows SharePoint Services suderinamą HTML formato rengyklę, pvz., Microsoft Office SharePoint Designer. Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į žiniatinklio serverio administratorių.

 Renginiai

Negalima rodyti šios žiniatinklio dalies. Jei norite pašalinti problemą, atidarykite šį žiniatinklio puslapį naudodami su Windows SharePoint Services suderinamą HTML formato rengyklę, pvz., Microsoft Office SharePoint Designer. Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į žiniatinklio serverio administratorių.

 Elektroninės paslaugos