Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. vasario 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 8335 bedarbiai (sausio 1 d. – 8105), tai sudarė 9,5 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2016 m. gruodžio mėn., išaugo 0,3 proc. 2016 m. vasario 1 d. nedarbas siekė 10,5 proc. ir buvo didesnis 1,0 proc. lyginant su šių metų situacija.
Per sausio mėnesį įregistruotas 1491 darbo neturintys asmuo (gruodžio mėn. - 1202), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1409 asmenims.
Įregistruotos 704 laisvos darbo vietos. Įdarbinta 683 asmenys, iš jų neterminuotai - 525. Veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 266 asmenys. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 137 asmenys.
Vasario 1 d. buvo registruoti 1433 jauni asmenys (16 - 29 m.). Per sausio mėn. įdarbinta 212 jaunuolių, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 57.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2017-02-27 10:00
Priemonės „Aš galiu“ konsultavimo grupėms IV-as motyvacinis užsiėmimas jaunimui iki 29 m. amžiaus
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Mažeikiuose (Ventos g. 27)
2017-02-27 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Elektroninės darbo biržos paslaugos“ darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. amžiaus
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Rietave (L. Ivinskio g. 2, Rietavas)
2017-02-27 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „El. paslaugos“ nepasirengusiems/pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriuje (Ventos g. 27)
2017-02-28 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Savarankiška darbo paieška“ nepasirengusiems/pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriuje (Ventos g. 27)
2017-02-28 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Mano karjera“ darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. amžiaus
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Mažeikiuose (Ventos g. 27)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje