Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. spalio 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruota 6540 bedarbių (rugsėjo 1 d. – 6515), tai sudarė 7,7 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2017 m. rugsėjo mėn., nepakito, o 2016 m. spalio 1 d. taip pat siekė 7,7 proc.
Per rugsėjo mėnesį įregistruota 1220 darbo neturinčių asmenų (rugpjūčio mėn. - 1086), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1162 asmenims.
Įregistruotos 952 laisvos darbo vietos (terminuotų ir neterminuotų). Įdarbinti 802 asmenys, iš jų neterminuotai - 655. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 246 asmenys, į Užimtumo didinimo programas įtrauktas 41 asmuo.
Spalio 1 d. buvo registruoti 1048 jauni asmenys (16 - 29 m.). Per rugsėjo mėn. įdarbinti 154 jaunuoliai, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 147, į Užimtumo didinimo programas įtraukti 2.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2017-10-19 10:00
Darbo klubo užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m., turinčiam kvalifikaciją
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Plungės JDC, A. Jucio g. 9, Plungė)
2017-10-20 10:00
profesinio veiklinimo užsiėmimas asmenims vyresniems nei 29 m., norintiems įgyti profesiją
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamentoTelšių skyrius (S. Daukanto g. 64, Telšiai)
2017-10-20 11:00
Informacinis renginys darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. ir JDC lankytojams
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Mažeikių JDC, Ventos g. 27, Mažeikiai)
2017-10-23 09:00
UAB "Hovden" atstovų susitikimas su ieškančiais darbo asmenimis
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Plungės skyrius (A. Jucio g. 9, Plungė)
2017-10-23 14:00
Trišalės komisijos prie Telšių teritorinės darbo biržos posėdis
Vieta: Telšių teritorinė darbo birža (S. Daukanto g. 64)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje