Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2018 m. liepos 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 6805 bedarbiai (birželio 1 d. – 6854), tai sudarė 8,3 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2018 m. gegužės mėn., nepakito, o 2017 m. liepos 1 d. buvo mažesnis 0,6 proc. ir siekė 7,7 proc.
Per birželio mėnesį įregistruoti 975 darbo neturintys asmenys (gegužės mėn. - 962), iš jų bedarbio statusas suteiktas 932 asmenims.
Įregistruota 780 laisvų darbo vietų (terminuotų ir neterminuotų). Įdarbinti 626 asmenys, iš jų neterminuotai - 533. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 229 asmenys.
Liepos 1 d. buvo registruoti 1079 jauni asmenys (16 - 29 m.). Per birželio mėn. įdarbinti 162 jaunuoliai, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 96.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2018-07-24 10:00
Priemonės „Mano pasiekimų aplankas” I užsiėmimas “Savęs pažinimas: asmeninių savybių, interesų gebėjimų, vertybių įvertinimas”
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Plungės skyrius (A. Jucio 9, Plungė)
2018-07-24 11:00
Darbo klubo užsiėmimas “VERSLI LIETUVA: Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės”
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyrius, 126 kab. (Ventos g. 27, Mažeikiai)
2018-07-24 11:00
Informacinis renginys „Verslo pradžia“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Mažeikių JDC, Ventos g. 27, Mažeikiai)
2018-07-24 14:00
Priemonės „Mano pasiekimų aplankas” I užsiėmimas “Savęs pažinimas: asmeninių savybių, interesų gebėjimų, vertybių įvertinimas”
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Plungės skyriaus Rietavo nuotolinis klientų aptarnavimo centras (Oginskių g. 10, Rietavas)
2018-07-25 09:00
Darbo klubo užsiėmimas „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Rietavo JDC, L. Ivinskio g. 8, Rietavas)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje