Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. birželio 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 6482 bedarbiai (gegužės 1 d. – 7227), tai sudarė 7,6 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2017 m. balandžio mėn., sumažėjo 0,6 proc. 2016 m. birželio 1 d. nedarbas siekė 8,2 proc. ir buvo didesnis 0,6 proc. lyginant su šių metų situacija.
Per gegužės mėnesį įregistruoti 979 darbo neturintys asmenys (balandžio mėn. - 934), iš jų bedarbio statusas suteiktas 927 asmenims.
Įregistruotos 926 laisvos darbo vietos. Įdarbinta 890 asmenų, iš jų neterminuotai - 808. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 392 asmenys.
Birželio 1 d. buvo registruoti 935 jauni asmenys (16 - 29 m.). Per gegužės mėn. įdarbinti 195 jaunuoliai, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 99.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2017-06-27 09:00
Telšių teritorinės darbo biržos direktorė Dangirutė Jurkuvienė dalyvaus Rietavo savivaldybės mero organizuojamuose pusryčiuose ,,Verslas ir jaunas žmogus. Ko reikia, kad jaunimas išliktų Rietave?"
Vieta: Plungės verslo ir technologijų mokyklos filiale (L. Ivinskio g. 5, Rietavas)
2017-06-27 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „El. paslaugos“ nepasirengusiems/pasirengusiems darbo rinkai bedarbiam
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriuje (Ventos g. 27)
2017-06-27 10:00
Konsultavimo grupėse užsiėmimas ,,Pasitikėjimo savimi stiprinimas” pasirengusiems/nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Plungės skyriuje (A. Jucio g. 9)
2017-06-27 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Elektroninės darbo biržos paslaugos“ darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. amžiaus
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Plungėje (A. Jucio g. 9)
2017-06-27 10:00
Darbo klubo užsiėmimas ,,Darbo pokalbis ir adaptacija darbe” darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m., turinčiam kvalifikaciją
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Telšiuose (S. Daukanto g. 64)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje