Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. rugpjūčio 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 6594 bedarbiai (liepos 1 d. – 6596), tai sudarė 7,7 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2017 m. birželio mėn., nepakito, o 2016 m. rugpjūčio 1 d. siekė 8,3 proc.
Per liepos mėnesį įregistruoti 1128 darbo neturintys asmenys (birželio mėn. - 995), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1061 asmeniui.
Įregistruotos 967 laisvos darbo vietos. Įdarbinti 676 asmenys, iš jų neterminuotai - 538. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 137 asmenys.
Rugpjūčio 1 d. buvo registruota 980 jaunų asmenų (16 - 29 m.). Per liepos mėn. įdarbintas 101 jaunuolis, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 59.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2017-08-16 10:00
Informacinis renginys darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m.
Vieta: Telšių TDB Telšių JDC, S. Daukanto g. 64, Telšiai
2017-08-24 10:00
Darbo klubo užsiėmimas ,,Darbo pokalbis ir adaptacija darbe" darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m., turinčiam kvalifikaciją
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Plungėje (A. Jucio g. 9)
2017-08-24 14:00
Mokinkis paklausią profesiją Telšiuose!
Vieta: Telšių TDB Telšių JDC, S. Daukanto g. 64, Telšiai
2017-08-28 14:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Užimtumo alternatyvos Mažeikiuose“ darbo biržoje registruotiems absolventams ir JDC lankytojams
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Mažeikiuose (Ventos g. 27)
2017-08-28 14:00
UAB "Headex" atstovo susitikimas su ieškančiais darbo asmenimis
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Plungės skyriuje (A. Jucio g. 9)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje