Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Rugsėjo 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruota 7030 bedarbių (rugpjūčio 1 d. – 7262), tai sudarė 8 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su liepos mėn., sumažėjo 0,3 proc.
Per mėnesį įregistruotas 1171 darbo neturintis asmuo (liepos mėn. - 1065), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1107 asmenims.
Įregistruotos 833 laisvos darbo vietos. Įdarbinti 776 asmenys, iš jų neterminuotai - 642. Veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 245 asmenys. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 395 asmenys.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Situacija darbo rinkoje