Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2018 m. kovo 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 8336 bedarbiai (vasario 1 d. – 8233), tai sudarė 9,8 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2018 m. vasario mėn., išaugo 0,1 proc., o 2017 m. kovo 1 d. buvo mažesnis 0,5 proc. ir siekė 9,3 proc.
Per vasario mėnesį įregistruoti 1094 darbo neturintys asmenys (sausio mėn. - 1631), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1046 asmenims.
Įregistruota 616 laisvų darbo vietų (terminuotų ir neterminuotų). Įdarbinti 586 asmenys, iš jų neterminuotai - 481. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 236 asmenys.
Kovo 1 d. buvo registruoti 1389 jauni asmenys (16 - 29 m.). Per vasario mėn. įdarbintas 161 jaunuolis, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 110.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2018-03-19 09:00
Motyvavimo ir aktyvinimo priemonės „Mano pasiekimų aplankas“ I užsiėmimas „Savęs pažinimas: asmeninių savybių, interesų, gebėjimų, vertybių įsivertinimas“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Telšių skyrius (S. Daukanto g. 64, Telšiai)
2018-03-19 11:00
Motyvavimo ir aktyvinimo priemonės „Mano pasiekimų aplankas“ II užsiėmimas „Gyvenimo patirtys ir įsivertinimas: išsilavinimas, darbas, kitokia veikla“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Telšių skyrius (S. Daukanto g. 64, Telšiai)
2018-03-20 09:00
Darbo klubo užsiėmimas „Savęs pažinimas. Profesinis apsisprendimas“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Telšių JDC, S. Daukanto g. 64, Telšiai)
2018-03-20 09:00
Konsultavimo grupėms I motyvacinis „Aš galiu“ užsiėmimas „Savęs pažinimas: savęs vertinimas ir pasitikėjimas savimi“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Plungės JDC, A. Jucio g. 9, Plungė)
2018-03-20 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Pasirengimas darbo pokalbiui bei jo imitavimas“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Mažeikių JDC, Ventos g. 27, Mažeikiai)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje