Turinio rengyklės žiniatinklio dalis ‭[2]‬

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2018 m. rugsėjo 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruota 6990 bedarbių (rugpjūčio 1 d. – 6993), tai sudarė 8,5 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2018 m. liepos mėn., nepasikeitė, o 2017 m. rugsėjo 1 d. buvo mažesnis 0,8 proc. ir siekė 7,7 proc.
Per rugpjūčio mėnesį įregistruota 1115 darbo ieškančių asmenų (liepos mėn. - 1137), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1063 asmenų.
Įregistruotos 883 laisvos darbo vietos (terminuotos ir neterminuotos). Įdarbinti 735 asmenys, iš jų neterminuotai - 635. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipta 150 asmenų.
Rugsėjo 1 d. buvo registruota 1210 jaunų asmenų (16 - 29 m.). Sumažėjo absolventų registracija, per rugpjūčio mėn. jų įregistruota 43. Rugpjūčio mėn. įdarbinti 198 jaunuoliai, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 52.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Situacija darbo rinkoje