Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2018 m. kovo 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 8336 bedarbiai (vasario 1 d. – 8233), tai sudarė 9,8 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2018 m. vasario mėn., išaugo 0,1 proc., o 2017 m. kovo 1 d. buvo mažesnis 0,5 proc. ir siekė 9,3 proc.
Per vasario mėnesį įregistruoti 1094 darbo neturintys asmenys (sausio mėn. - 1631), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1046 asmenims.
Įregistruota 616 laisvų darbo vietų (terminuotų ir neterminuotų). Įdarbinti 586 asmenys, iš jų neterminuotai - 481. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 236 asmenys.
Kovo 1 d. buvo registruoti 1389 jauni asmenys (16 - 29 m.). Per vasario mėn. įdarbintas 161 jaunuolis, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 110.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2018-03-27 10:00
Konsultavimo grupėmis užsiėmimas „Savęs pažinimas ir profesinis apsisprendimas“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Mažeikių JDC, Ventos g. 27, Mažeikiai)
2018-03-27 10:00
Konsultavimo grupėms III motyvacinis „Aš galiu“ užsiėmimas „Norai ir galimybės“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Plungės JDC, A. Jucio g. 9, Plungė)
2018-03-27 11:00
Informacinis renginys „UAB Technical Training Center“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Mažeikių JDC, Ventos g. 27, Mažeikiai)
2018-03-27 13:00
Informacinis renginys „UAB Technical Training Center“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Telšių JDC, S. Daukanto g. 64, Telšiai)
2018-03-27 14:00
Susitikimas su prekybos įmonės savininku Alfonsu Barasu
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Plungės skyrius (A. Jucio g. 9, Plungė)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje