Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. kovo 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 8196 bedarbiai (vasario 1 d. – 8335), tai sudarė 9,3 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2017 m. sausio mėn., sumažėjo 0,2 proc. 2016 m. kovo 1 d. nedarbas siekė 10,1 proc. ir buvo didesnis 0,8 proc. lyginant su šių metų situacija.
Per vasario mėnesį įregistruoti 1146 darbo neturintys asmenys (sausio mėn. - 1491), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1092 asmenims.
Įregistruotos 609 laisvos darbo vietos. Įdarbinti 636 asmenys, iš jų neterminuotai - 516. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 274 asmenys.
Kovo 1 d. buvo registruoti 1386 jauni asmenys (16 - 29 m.). Per vasario mėn. įdarbinti 182 jaunuoliai, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 139.
Per vasario mėn. išduoti 3 leidimai įdarbinti užsieniečius.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2017-03-23 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“ darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m., turinčiam kvalifikaciją
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Plungėje (A. Jucio g. 9)
2017-03-23 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Elektroninės darbo biržos paslaugos“ darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. amžiaus
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Mažeikiuose (Ventos g. 27)
2017-03-23 10:00
Priemonės „Mano pasiekimų aplankas“ III užsiėmimas „Asmeninių galimybių analizė” nepasirengusiems/pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams vyresniems kaip 30 m. amžiaus
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriuje (Ventos g. 27)
2017-03-23 11:00
Informacinis renginys „Pirmieji verslo žingsniai“ darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. amžiaus.
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Telšiuose (S. Daukanto g. 64)
2017-03-24 13:00
Jaunimo garantijų iniciatyvos komisijos posėdis dėl projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“ įgyvendinimo
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Telšių skyriuje (S. Daukanto g. 64)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje