Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
EGF parama
ESF projektų valdymas
Kontaktai
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Telšių teritorinė darbo birža
Įgyvendinti projektai
2016-07-11
ESF projektų rezultatai
Projekto tikslas - padėti bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, pirmenybę teikiant atleistiems iš įmonių, patiriančių nuostolius dėl Rusijos Federacijos paskelbto kai kurių prekių importo iš Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių draudimo, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, kad jie galėtų įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai.
2016-04-13
Įgyvendinti projektai
Projekto tikslas - padėti bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, pirmenybę teikiant atleistiems iš darboviečių, patiriančių nuostolius nuo Rusijos Federacijos paskelbto kai kurių prekių importo iš Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių draudimo ir kurių ekonominės veiklos rūšys patenka į ekonominės veiklos rūšių sąrašą, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, kad jie galėtų įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai.
2016-04-13
Įgyvendinti projektai
Projekto tikslas – skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį, taip pat asistentų pagalba padėti neįgaliesiems atlikti darbo funkcijas.
2016-04-13
Įgyvendinti projektai
Projekto tikslas - padidinti vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus, ilgalaikių bedarbių, jaunimo iki 29 m. amžiaus, bedarbių ir įspėtų apie atleidimą asmenų galimybes įsidarbinti ir išlikti aktyviais darbo rinkoje
2016-04-13
Įgyvendinti projektai
Projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas.
2016-01-18
ESF projekto veiklų įgyvendinimas
Projekto tikslas – skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį, taip pat asistentų pagalba padėti neįgaliesiems atlikti darbo funkcijas.
2015-03-01
ESF projektas
Projekto tikslas - padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.
2015-03-01
ESF projektas
Projekto tikslas - padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.
2015-02-02
ESF projektas
Projekto tikslas – padėti vyresniems nei 54 metai bedarbiams, registruotiems teritorinėje darbo biržose, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų ir trūkstamų darbo įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
2015-01-01
ESF projektas
Projekto tikslas – padėti vyresniems nei 54 metai bedarbiams, registruotiems teritorinėje darbo biržose, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų ir trūkstamų darbo įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
2014-10-01
ESF projektas
Projekto tikslas - skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį, taip pat asistentų pagalba padėti neįgaliesiems atlikti darbo funkcijas.
2014-08-01
ESF projektas
Projekto tikslas - padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti.
2014-08-01
ESF projektas
Projekto tikslas - padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
2014-08-01
ESF projekto veiklų įgyvendinimas
Projekto tikslas – padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti.
2014-08-01
ESF projekto veiklų įgyvendinimas
Projekto tikslas - padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
2013-07-05
ESF projekto veiklų įgyvendinimas
2013-07-05
Vykdomas ESF projektas
2013-07-01
ESF projekto veiklų įgyvendinimas
Projekto tikslas – spartinti nedirbančių asmenų, ypač socialiai pažeidžiamų, sugrįžimą ir įsitvirtinimą darbo rinkoje.
2013-07-01
ESF projektas
Projekto tikslas - skatinti jaunimo, ilgalaikių bedarbių ir bedarbių, kuriems gresia ilgalaikis nedarbas, užimtumą, sudarant galimybes įgyti praktinių įgūdžių ir įsitvirtinti darbo rinkoje
2012-08-01
ESF projekto veiklų įgyvendinimas
1 - 20 Next