Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Telšių teritorinė darbo birža
Europos socialinis fondas 

 

Europos socialinis fondas (ESF), įkurtas 1957 m., yra pagrindinė Europos Sąjungos priemonė, skirta žmogiškųjų resursų vystymui ir darbo rinkos funkcionavimo gerinimui. Jis remia priemones, siekiančias užkirsti kelią nedarbui ir su juo kovoti bei vystyti žmogiškuosius išteklius. ESF tikslas yra skatinti aukštą užimtumo lygį, lygybę tarp vyrų ir moterų, tvarią plėtrą bei ekonominę ir socialinę sanglaudą. Pagrindinis Fondo tikslas yra teikti finansinę paramą nacionalinių užimtumo veiksmų planų įgyvendinimui.

Pagrindinės penkios Europos socialinio fondo politikos sritys yra:

Aktyvios darbo rinkos politikos vystymas ir skatinimas; 
Lygių galimybių visiems, patenkantiems į darbo rinką, skatinimas;
Mokymo, lavinimo ir konsultavimo kaip mokymosi visą gyvenimą politikos dalies skatinimas bei gerinimas; 
Kvalifikuotos ir galinčios prisitaikyti darbo jėgos skatinimas;
Moterų patekimo į darbo rinką ir dalyvavimo joje gerinimas.


Tinkamos veiklos, kurios gali būti finansuojamos iš ESF:

Švietimas ir profesinis mokymas, stažuotojų išankstinis mokymas, bazinių įgūdžių atnaujinimas;
Užimtumo priemonės ir priemonės savarankiškai dirbantiems;
Mokymas tyrimų, mokslo ir technologijos srityse;
Naujų užimtumo šaltinių vystymas;
Mokymo, lavinimo ir įgūdžių įgijimo gerinimas bei vystymas, apimant ir mokytojų mokymą;
Užimtumo tarnybų efektyvumo modernizavimas ir gerinimas; 
Ryšių tarp darbo, mokslo ir tyrimų sričių vystymas; 
Sistemų, numatančių pokyčius užimtumo ir kvalifikacijų poreikio srityse, vystymas;
Pagalba teikiant paslaugas gavėjams;
Naujoviškos priemonės ir bandomieji projektai, susiję su darbo rinka, užimtumu ir profesiniu mokymu.

Plačiau apie Europos socialinį fondą skaitykite:  

Informacija apie ESF projektus Jūs galite gauti Telšiųteritorinėje darbo biržoje, 101 kab., S.Daukanto g. 64, Telšiai, tel. (8 444)  31 041


Informacija atnaujinta: 2018.01.10 09:10