Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijos
Klientų priėmimo laikas
Informacijos ir konsultacijų centras
Atviro informavimo sistema
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Bendradarbiavimas
Apie mus žiniasklaidoje
Korupcijos prevencija
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Informacija apie darbo užmokestį
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) yra patvirtinusi svarbiausius su verslo priežiūros funkcijų optimizavimu susijusius dokumentus ūkio subjektų priežiūrai vykdyti. Ūkio subjektų veiklos priežiūros veikla apibrėžta Viešojo administravimo įstatymo IV straipsnyje, institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslai, uždaviniai, principai, priežiūros funkcijų optimizavimo dalyvių veiksmai ir priemonės aprašyti Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ patvirtintame „Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše“, gera verslo priežiūros praktika pagrįstos kontrolinių klausimynų rengimo, vienodo ir kokybiško asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo ir rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairės patvirtintos bendru teisingumo ir ūkio ministrų įsakymu.

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu, gali būti skundžiami Jūsų pasirinkimu Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba teikiama bendruoju Lietuvos darbo biržos telefonu 8 700 55 166.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustato Telšių teritorinės darbo biržos vykdomų priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje.

Telšių teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2018 metais

Ūkio subjektų priežiūra 2018 m. rugpjūčio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2018 m. liepos mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2018 m. birželio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2018 m. gegužės mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2018 m. balandžio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2018 m. kovo mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2018 m. vasario mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2018 m. sausio mėn.

Telšių teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 metais

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. gruodžio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. lapkričio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. spalio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. rugsėjo mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. rugpjūčio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. liepos mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. birželio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. gegužės mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. balandžio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. kovo mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. vasario mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2017 m. sausio mėn.

 

Telšių teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 metais 

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. gruodžio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. lapkričio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. spalio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. rugsėjo mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. rugpjūčio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. liepos mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. birželio mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. gegužės mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. balandžio mėn. 

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. kovo mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. vasario mėn.

Ūkio subjektų priežiūra 2016 m. sausio mėn.

 


Informacija atnaujinta: 2018.09.21 08:21