Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Paslaugos 

Šiame svetainės skyriuje pateikta informacija apie Tauragės teritorinės darbo biržos teikiamas paslaugas ieškantiems darbo bei darbdaviams.

Teikiamos paslaugos:

- Darbo ieškančių asmenų informavimas

- Darbdavių informavimas

- Privačios informacijos teikimas fiziniams asmenims

- Asmenų prašymų nagrinėjimas ir teisės aktų nustatytos informacijos teikimas

- Bendrojo konsultavimo paslaugų teikimas

- Profesinio konsultavimo paslaugų teikimas

- Psichologinio konsultavimo paslaugų teikimas

- Leidimų, licencijų išdavimas

- Asmenų pranešimų, skundų nagrinėjimas

- Įsidarbinimo galimybių vertinimas

Pasirašant dokumentus, išmokti naudotis elektroninių parašu galima čia:


Asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas „vieno langelio“ principu Tauragės teritorinėje darbo biržoje

Taikant „Vieno langelio“ aptarnavimo principą, asmenims suteikiama tiksli, išsami ir teisiniu požiūriu patikima informacija darbo biržos kompetencijai priskirtais klausimais

Taikant „Vieno langelio“ principą:

  • priimami rašytiniai asmenų prašymai, pasiūlymai ir skundai;
  • informuojama apie klausimų sprendimo Tauragės teritorinėje darbo biržoje procedūrą;
  • informuojama kada ir kaip (telefonu, paštu, elektroninio ryšio ar kitomis priemonėmis) bus pranešta apie prašymo ar skundo nagrinėjimo rezultatus;
  • suteikiama informacija apie kompetentingus Tauragės teritorinės darbo biržos specialistus, galinčius išspręsti iškilusius klausimus;
  • teikiama informacija telefonu;
  • išduodamos pažymos;
  • jeigu asmens prašymas ar skundas yra ne Tauragės teritorinės darbo biržos kompetencijoje, paaiškinama, kuri institucija kompetentinga spręsti šį klausimą, nurodomas jos adresas, telefonas. Prašymas ar skundas persiunčiamas pastarajai institucijai nagrinėti;
  • registruojama į priėmimą pas Tauragės teritorinės darbo biržos direktorių, pavaduotoją, skyrių vedėjus.

Taikant „Vieno langelio“ principą, asmenis aptarnauja ir jų prašymus, paklausimus ir pranešimus Tauragės teritorinėje darbo biržoje  priima:

Tauragės teritorinė darbo birža

Adresas

Telefonas, el. paštas

Paslaugų teikimo laikas

Tauragės skyrius

 

Stoties g. 9, Tauragė 

(8 446)  61 710

faksas   (8 446)  61 668

Info.Taurage@ldb.lt

I   – 8.00 – 18.00 val.

II  – 8.00 – 17.00 val.

III – 8.00 – 19.00 val.

IV – 8.00 – 17.00 val.

V  – 8.00 – 15.45 val.

Tauragės skyriaus Pagėgių poskyris

Vilniaus g. 12, Pagėgiai 

(8 441)  68 599

Info.Taurage@ldb.lt

 

I   – 8.00 – 18.00 val.

II  – 8.00 – 17.00 val.

III – 8.00 – 18.00 val.

IV – 8.00 – 17.00 val.

V  – 8.00 – 15.45 val.

Jurbarko skyrius

 

Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas

(8 447)  55 008

faksas   (8 447) 52 066

Info.Jurbarkas@ldb.lt

I   – 8.00 – 18.00 val.

II  – 8.00 – 17.00 val.

III – 8.00 – 18.00 val.

IV – 8.00 – 17.00 val.

V  – 8.00 – 15.45 val.

Šilalės skyrius

 

Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė

(8 449)  74 125

faksas (8 449) 51 039

Info.Silale@ldb.lt

I   – 8.00 – 18.00 val.

II  – 8.00 – 17.00 val.

III – 8.00 – 18.00 val.

IV – 8.00 – 17.00 val.

V  – 8.00 – 15.45 val.

* papildomomis valandomis (trečiadieniais nuo 17:00 val. iki 19:00 val.) klientų  aptarnavimas vykdomas 102 kab., tel. (8 446)  61 710

Registruotus Tauragės teritorinėje darbo biržoje asmenis, taikant „Vieno langelio“ principą aptarnauja jiems skirti Tauragės, Jurbarko ir Šilalės skyrių specialistai.

Tauragės teritorinės darbo biržos vadovai interesantus priima:

Tauragės teritorinės darbo biržos direktorius asmenis priima kiekvieną darbo dieną nuo 10.00 val. iki 12.00 val., taip pat jiems patogiu laiku (iš anksto tai suderinus tel. (8 446)  61 668 arba kreipiantis į tarnautojus vykdančius klientų aptarnavimą taikant „vieno langelio“ principą).

Darbo biržos direktoriaus pavaduotojas, skyrių vedėjai ir tarnautojai asmenis priima jiems patogiu laiku kiekvieną darbo dieną (iš anksto tai suderinus: tel. (8 446)  61 668 arba kreipiantis į tarnautojus vykdančius klientų aptarnavimą taikant „vieno langelio“ principą).

 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Tauragės teritorinės darbo biržoje taisyklės

 Tauragės TERITORINĖS DARBO BIRŽOS vidaus tvarkos taisyklės

Konsultavimas ir informavimas telefonu  

Piliečiams ir kitiems asmenims, paskambinusiems šiais telefono numeriais, suteikiama tiksli, išsami ir teisiniu požiūriu patikima informacija darbo biržos kompetencijai priskirtais klausimais.

Bendras visoje šalyje telefono numeris darbo biržos klientams pasiteirauti apie darbo biržos teikiamas paslaugas

8 700  55 166

Tauragės skyriaus telefono numeris

                             (8 446)  61 710

Jurbarko skyriaus telefono numeris

                             (8 447)  55 008

Šilalės skyriaus telefono numeris

                             (8 449)  74 125

 

 


Informacija atnaujinta: 2018.01.15 08:53