Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje 

Įregistravus laisvą darbo vietą ir nesuradus per 1 mėn. reikalingos kvalifikacijos darbuotojo Lietuvoje, darbdavys gali pateikti nustatytos formos prašymą gauti leidimą dirbti užsieniečiui ir kitus reikalingus dokumentus teritorinei darbo biržai

Leidimas dirbti išduodamas, įvertinus į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius

Pastaba:

Leidimą dirbti užsienietis privalo gauti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką

 

Patikrų atlikimo tvarka 

Tauragės teritorinės darbo biržos valstybės tarnautojai atlikdami darbdavių, kurie įdarbino užsieniečius patikrinimus vadovaujasi Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-195 patvirtintu Tauragės teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašu ir Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus įsakymu patvirtintu 2017 m. ketvirtame ketvirtyje planuojamų tikrinti darbdavių, įdarbinusių užsieniečius sąrašu.

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos:

Telefonu (8 446)  51 274

Klientų aptarnavimo departamentas - 103 kab.

 


Informacija atnaujinta: 2017.12.19 10:23