Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Profesinė reabilitacija 

Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslasugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančią jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją, arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimo.

Asmenys, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka NDNT išduotą Išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
 • esant būtinybei, kitus reikalingus dokumentus (asmens sveikatos priežiūros įstaigų išvadą dėl specialiųjų poreikių ar kt.).

Teritorinė darbo birža, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos išduoda jam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntimą, kuriame nurodo asmens atvykimo į šią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) datą.

Teritorinė darbo birža su asmeniu, siunčiamu į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, sudaro Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintos formos sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų. Sutartyje turi būti nurodomas asmens įsipareigojimas atlyginti teritorinei darbo biržai jos sumokėtas lėšas profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti, jei asmuo savo iniciatyva nutraukia profesinės reabilitacijos programą , jei nesilaiko sutarties sąlygų ar asmuo be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje.

Programos metu:

 • įvertinami neįgaliųjų profesiniai gebėjimai;
 • teikiamos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos;
 • išugdomi nauji arba atnaujinami prarasti profesiniai gebėjimai;
 • teikiama pagalba įsidarbinant.

Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje ir negaunantiems darbo pajamų, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa ir apmokamos kelionės bei apgyvendinimo išlaidos.

Profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos:

 • VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ Vilniuje ir Kaune ,
 • VšĮ „Vilties žiedas“ Kaune,
 • VšĮ „Profesijų spektras“ Druskininkuose,  
 • Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Radviliškyje, 
 • VšĮ „Palangos reabilitacinė ligoninė“ Palangoje,   
 • VšĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centras“ Trakuose,
 • Všį Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre,
 • VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centre, Vilniuje.
 • VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.

Tauragės teritorinė darbo birža prižiūri profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą, asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje ir atlieka patikras profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose vadovaudamasi 2017 m. rugsėjo 18 d. Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus įsakymu Nr. V-195 „Dėl Tauragės teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2018 m. III ketv. planuojamų tikrinti įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas sąrašas.  

Rezultatai       

Per 2018 m. sausio – birželio mėn. į profesinės reabilitacijos programą nukreipti 3 asmenys finansuojant ESF projekto „Pagalba neįgaliesiems“ lėšomis.

2018 m. asmenys rinkosi šias įstaigas:

- VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninę – 1 asmuo mokosi pagal manikiūrininko mokymo programą ir 1 asmuo mokosi informacinių technologijų.

- VšĮ Vilties žiedas – 1 asm. mokosi kompiuterinio raštingumo pagrindus.

2018-07-01 profesinės reabilitacijos programoje dalyvauja 4 asmenys. 2018 m. sausio-birželio mėn. profesinės reabilitacijos programą baigė šeši asmenys. Šie asmenys mokėsi ir įgijo šias kvalifikacijas ar kompetencijas: avalynės taisytojo,  pagalbinio virtuvės darbuotojo, kompiuterinio raštingumo, kasininko-pardavėjo,  informacinių technologijų.  Po programos baigimo 4 asmenys įsidarbino savarankiškai.

Per 2018 m. sausio-birželio mėn. profesinės reabilitacijos programai panaudota  26 044,29 Eur :  6 246,98 Eur iš Valstybės biudžeto lėšų ir 19 797,31 Eur iš ESF lėšų.

Informacija Tauragės teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento skyriuose teikiama:

Skyrius

Atsakingas specialistas

Telefonas

El. paštas

Tauragės

Laineda Ašmontienė

(8 446)  62 511

laineda.asmontiene@ldb.lt

Šilalės

Asta Merkelienė

(8 449)  51 047

asta.merkeliene@ldb.lt

Jurbarko

Dairona Strumilienė

(8 447)  54 501

dairona.strumilienė@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.07.25 09:01