Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones
Neįgaliųjų integracija
Pažymų užsakymas
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Darbo rinka
ES parama
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Ieškantiems darbo 

 

Svarbiausias Darbo biržos uždavinys - padėti ieškantiems darbo žmonėms susirasti darbą pagal profesiją ir kvalifikaciją,

suteikiant nemokamas profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas, informaciją apie laisvas darbo vietas.

Bedarbiai, užsiregistravę Darbo biržoje, įgyja galimybę nemokamai:

 • pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis, įsidarbinant ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje;

 • įsigyti naują specialybę arba persikvalifikuoti;

 • užsidirbti lėšų pragyvenimui, laikinai padirbėjus viešuosius darbus;

 • tobulinti darbinius įgūdžius darbo vietoje, pasinaudojant darbo įgūdžių įgijimo rėmimu;

 • pasinaudoti patarimais ir teikiama parama, organizuojant savo verslą;

 • susipažinti su darbo paieškos būdais, dalyvaujant grupinio konsultavimo užsiėmimuose.

 

 

Informacijos sritis

Tauragės teritorinė darbo birža, Stoties 9, Tauragė

Tauragės skyrius, Stoties 9, Tauragė

Pagėgių poskyris, Vilniaus g. 12, Pagėgiai

Jurbarko skyrius Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas

Šilalės skyrius, S.Dariaus ir S.Girėno  g. 6,  Šilalė

Apie registracijos Darbo biržoje tvarką, reikalingus dokumentus

___

Vyr. specialistė Irena Grinienė, tel. 8 446 61 710, 101 kab., el.p. Irena.Griniene@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyresn. specialistė Vaiva Spaustynaitienė, tel. 8 447 55 008, 201 kab., el.p. vaiva.spaustynaitiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Regina Macienė, tel. (8 449) 74 125, 102 kab., el. p.   Regina.Maciene@ldb.lt  

Apie registruotas laisvas darbo vietas

___

Vyr. specialistė Irena Grinienė, tel. 8 446 61 710, 101 kab., el.p. Irena.Griniene@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Vida Jomantienė, tel. 8 447 55 008, 202 kab., el.p. vida.jomantiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Inga Petraitienė,  tel. (8 449) 74 125, 101 kab. el. p. Inga.Petraitiene@ldb.lt

Apie profesinį mokymą ir profesinės reabilitacijos programą

Užimtumo rėmimo skyriaus vyr. specialistė Loreta Mekšraitienė, tel. 8 446  72 673,  209 kab., el.p. loreta.meksraitiene@ldb.lt

Vyr.specialistė  Edita Eteri Cverianašvili, tel. 8 446 62 511, 108 kab., el.p. EditaEteri. Cverianasvili@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Ligita Gražulevičienė, tel. 8 447 51 366, 216 kab., el.p. ligita.grazuleviciene@ldb.lt

Vyr. specialistė Asta Merkelienė, tel. (8 449) 51 047, 108 kab., el. p. Asta.Merkeliene@ldb.lt

Apie viešuosius darbus ir jų organizavimo tvarką

Užimtumo rėmimo skyriaus vyr. specialistė Alvyna Mockevičienė, tel. 8 446  72 673,  210 kab., el.p. alvina.mockeviciene@ldb.lt

Vyr.specialistė Lina Ogintienė, tel. 8 446 72 672, 106 kab., el.p. Lina.Ogintiene@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Dairona Strumilienė, tel. 8 447 54 206, 212 kab., el.p. dairona.strumiliene@ldb.lt

Vyr. specialistė Rima Sungailienė, 107 kab., tel. (8 449) 52 852, 107 kab., el. p. Rima.Sungailiene@ldb.lt

Apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę

Užimtumo rėmimo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Makarienė, tel. 8 446  72 673,  210 kab., el.p. giedre.makariene@ldb.lt

Vyr.specialistė  Edita Eteri Cverianašvili, tel. 8 446 62 511, 108 kab., el.p. EditaEteri.Cverianasvili@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Ligita Gražulevičienė, tel. 8 447 51 366, 216 kab., el.p. ligita.grazuleviciene@ldb.lt

Vyr. specialistė Asta Merkelienė, tel. (8 449) 51 047, 108 kab., el. p. Asta.Merkeliene@ldb.lt  

Apie įdarbinimo subsidijuojant priemonę

Užimtumo rėmimo skyriaus vyr. specialistė Olga Baltrušaitienė, tel. 8 446  72 673,  201 kab., el.p. olga.baltrusaitiene@ldb.lt

Vyr.specialistė Laineda Ašmontienė, tel. 8 446 62 510, 108 kab., el.p.Laineda.Asmontiene@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Aldona Augaitienė, tel. 8 447 52 664, 213 kab., el.p. aldona.augaitiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Asta Merkelienė, tel. (8 449) 51 047, 108 kab., el. p. Asta.Merkeliene@ldb.lt

Apie darbo rotacijos priemonę

Užimtumo rėmimo skyriaus vyr. specialistė Olga Baltrušaitienė, tel. 8 446  72 673,  210 kab., el.p. olga.baltrusaitiene@ldb.lt

Vyr.specialistė Laineda Ašmontienė, tel. 8 446 62 510, 108 kab., el.p.Laineda.Asmontiene@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Dairona Strumilienė, tel. 8 447 54 206, 212 kab., el.p. dairona.strumiliene@ldb.lt

Vyr. specialistė Rima Sungailienė, 107 kab., tel. (8 449) 52 852, 107 kab., el. p. Rima.Sungailiene@ldb.lt

Apie socialinių įmonių steigimą ir finansavimą

Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Gintautė Norkienė, tel. 8 446  72 673,  209 kab., el.p. gintaute.norkiene@ldb.lt

Vyr.specialistė Laineda Ašmontienė, tel. 8 446 62 510, 108 kab., el.p.Laineda.Asmontiene@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Dairona Strumilienė, tel. 8 447 54 206, 212 kab., el.p. dairona.strumiliene@ldb.lt

Vyr. specialistė Rima Sungailienė, 107 kab., tel. (8 449) 52 852, 107 kab., el. p. Rima.Sungailiene@ldb.lt

Apie savarankiško užimtumo rėmimą, darbo vietų steigimą ir finansavimą

Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Gintautė Norkienė, tel. 8 446  72 673,  209 kab., el.p. gintaute.norkiene@ldb.lt

Vyr.specialistė Laineda Ašmontienė, tel. 8 446 62 510, 108 kab., el.p.Laineda.Asmontiene@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Aldona Augaitienė, tel. 8 447 52 664, 213 kab., el.p. aldona.augaitiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Asta Merkelienė, tel. (8 449) 51 047, 108 kab., el. p. Asta.Merkeliene@ldb.lt

Apie subsidijas verslo liudijimui

Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Gintautė Norkienė, tel. 8 446  72 673,  209 kab., el.p. gintaute.norkiene@ldb.lt

Vyr.specialistė Lina Ogintienė, tel. 8 446 72 672, 106 kab., el.p. Lina.Ogintiene@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Aldona Augaitienė, tel. 8 447 52 664, 213 kab., el.p. aldona.augaitiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Rima Sungailienė, 107 kab., tel. (8 449) 52 852, 107 kab., el. p. Rima.Sungailiene@ldb.lt

Apie grupinį  konsultavimą 

---

Jaunimo darbo centro vyr.specialistė Birutė Tutlienė, tel. 8 446 61 750, 102 kab., el.p. Birute.Tutliene@ldb.lt

Poskyrio vedėja Daiva Žukauskienė, tel 8 441 57 427, el.p. Daiva.Zukauskiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Vida Jomantienė, tel. 8 447 55 008, 202 kab., el.p. vida.jomantiene@ldb.lt

Vyr. specialistė Inga Petraitienė,  tel. (8 449) 74 125, 101 kab. el. p. Inga.Petraitiene@ldb.lt

Informacija laisvo asmenų judėjimo ir Europos užimtumo tarnybų tinklo (toliau- EURES) veiklos klausimais

 

EURES biuro konsultantė Loreta Zdaniauskienė, , tel. 8 446  51 274,  101 kab., el. p. loreta.zdaniauskiene@ldb.lt

 

 

Skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Rimkuvienė, tel. 8 446 72672, 106 kab., el.p. Giedre.Rimkuviene@ldb.lt

EURES biuro konsultantė Loreta Zdaniauskienė, , tel. 8 446  51 274, el. p. loreta.zdaniauskiene@ldb.lt

Skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Kulikauskas, tel. 8 447 54 208, 214 kab., el.p. egidijus.kulikauskas@ldb.lt

Skyriaus vedėjos pavaduotoja Zina Ivanauskienė, tel. (8 449) 74 018, 112 kab., el. p. Zina.Ivanauskiene@ldb.lt

Informaciją apie laisvas darbo vietas Jūs galite rasti Informacijos ir konsultacijų centruose, pasinaudodami kompiuterizuota savarankiškos informacijos paieškos sistema SIP bei internetine Lietuvos darbo biržos paslauga "Darbo birža" internete Siūlo darbą .

Taip pat Jūs turite galimybę duomenis apie save paskelbti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje - "Darbo birža" internete. Pageidaujantys gali kreiptis į Informacijos ir konsultacijų centrą.

Jūs galite užsiregistruoti Lietuvos darbo biržos "Talentų banke"

 

Talentų bankas tai aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazė.

Internetinio „Talentų banko dalyviais galite tapti, jei esate:

 Bedarbis – įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turintis ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį pagal įgytą kvalifikaciją arba pageidaujamą profesiją, mokantis bent vieną Europos Sąjungos šalių kalbą.

 Absolventas – įgijęs aukštąjį išsilavinimą;

Studentas :

  - aukštojo mokslo magistratūros studentas, mokantis bent vieną Europos Sąjungos šalių kalbą,
  - aukštųjų universitetinių ir aukštųjų neuniversitetinių mokyklų ne žemesnių nei III kurso studentas, mokantis bent vieną Europos Sąjungos šalių kalbą.

Dirbantis aukštos kvalifikacijos specialistas – ieškantis darbo karjeros ar darbo sąlygų gerinimo.

Papildomi reikalavimai dirbantiems aukštos kvalifikacijos specialistams:

 •  aukštasis išsilavinimas,
 •  mokėti bent vieną Europos Sąjungos šalių kalbą,
 •  mokėti dirbti kompiuteriu

Ši programa padės Jums pateikti informaciją apie save bei greičiau surasti darbą, o darbdaviui – gauti informaciją apie ieškančius darbo aukštos kvalifikacijos specialistus. Norėdami registruotis Talentų banke, prisijunkite Lietuvos darbo biržos tinklalapio dalyje e.paslaugos ir užpildykite CV anketą.

  Jei esate pensijinio amžiaus ir ieškote darbo registruokitės "Senjorų banke" Senjorų bankas – duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie ieškančius darbo pensinio amžiaus asmenis.

Senjorų banko tikslas – sudaryti galimybę:

 •  pensinio amžiaus asmenims gauti pageidaujamo pobūdžio darbą,
 •  darbdaviams operatyviai gauti informaciją apie ieškančius darbo pensinio amžiaus asmenis.

Norėdami registruotis Senjorų banke, prisijunkite Lietuvos darbo biržos tinklalapio dalyje e.paslaugos ir užpildykite savo CV anketą.


Plačiau apie darbo biržos teikiamas paslaugas galite sužinoti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2013.10.09 16:44