Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2018 m. kovo 1 d. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai sudarė 9,5 proc. apskrities darbingo amžiaus gyventojų, tai yra 0,1 proc. punkto daugiau negu vasario 1 d. Registruotas moterų nedarbas išliko 9,4 proc. Vyrų registruotas nedarbas padidėjo nuo 9,5 proc. iki 9,6 proc. Jaunimo iki 29 m. amžiaus nedarbas sumažėjo nuo  4,6 proc. iki 4,5 proc.
Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Kelmės r. – 14,5 proc. ir Akmenės r. – 13,5 proc. savivaldybėse. Mažiausia – Šiaulių m. – 6,1 proc. ir Šiaulių r – 8,8 proc.
Per mėnesį įregistruoti 1777 bedarbiai (816 mažiau nei per sausio mėnesį) ir 1363 nauji darbo pasiūlymai (459 mažiau nei per sausio mėnesį).
Per mėnesį į darbo rinką sugrįžo 1955 darbo ieškantys asmenys: 947 – įdarbinti, 606 – pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą, 402 – nukreipti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Šiauliuose Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2018-03-26 09:00
Informacinis renginys moksleiviams
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Šiaulių skyriuje (Vydūno g. 7A, Kuršėnai)
2018-03-26 09:00
Vizitas į VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biurą, socialines paslaugas teikiančią ir specialiąsias programas įgyvendinančią įstaigą
Vieta: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biure (Ežero g. 8-124, Šiauliai)
2018-03-26 10:00
Profesinio apsisprendimo užsiėmimas jaunimui
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo skyriuje Šiauliuose (Tilžės g. 198, Šiauliai)
2018-03-26 10:00
Savarankiško užimtumo skatinimo užsiėmimas jaunimui
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Kelmėje (Žemaitės g. 24, Kelmė)
2018-03-26 11:00
Karjeros planavimo užsiėmimas
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo skyriuje Šiauliuose (Tilžės g. 198, Šiauliai)
Daugiau renginių