Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2016 m. lapkričio 1 d. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai sudarė 7,8 proc. apskrities darbingo amžiaus gyventojų, tai yra 0,3 proc. punkto daugiau negu spalio 1 d. Registruotas moterų nedarbas padidėjo nuo 8 proc. iki 8,2 proc. Vyrų nedarbo rodikliai padidėjo nuo 7 proc. iki 7,4 proc. Jaunimo iki 24 m. amžiaus registruotas nedarbas sudarė 3,2 proc., jaunimo iki 29 m. amžiau – 4,2 proc.
Registruoto nedarbo rodikliai didėjo visose savivaldybėse. Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų lapkričio 1 d. buvo registruota bedarbiais Kelmės – 12,8 proc. ir Akmenės – 12,5 proc. rajonų savivaldybėse. Mažiausiai – Šiaulių m. – 4,8 proc. ir Šiaulių r. – 7,3 proc.
Per spalio mėnesį įregistruoti 2024 bedarbiai (44 mažiau nei per rugsėjo mėnesį) ir 1746 nauji darbo apsiūlymai (490 mažiau nei per rugsėjo mėnesį).
Per mėnesį į darbo rinką sugrįžo 2789 darbo ieškantys asmenys: 1314 – įdarbinta, 1017 – pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą, 458 – nukreipti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Šiauliuose Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2016-12-05 10:00
Darbo paieškos įgūdžių lavinimo užsiėmimas darbo ieškantiems asmenims
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Naujojoje Akmenėje (Taikos g. 1, Naujoji Akmenė)
2016-12-05 10:00
Darbo paieškos įgūdžių lavinimo užsiėmimas asmenims vyresniems nei 29 m.
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyriuje 107 kab. (Žemaitės g. 24, Kelmė)
2016-12-05 10:00
Savarankiško užimtumo skatinimo užsiėmimas jaunimui
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Kelmėje (Žemaitės g. 24, Kelmė)
2016-12-05 10:00
Informacinis susirinkimas darbo biržoje užsiregistravusiems asmenims
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Joniškyje (Livonijos g. 19A, Joniškis)
2016-12-05 11:00
Praktinis užsiėmimas - mokymas JDC lankytojams
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Šiauliuose (Tilžės g. 198, Šiauliai)
Daugiau renginių