Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Balandžio 1 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruota 20310 bedarbių (kovo 1 d. – 21180), tai sudarė 11,5 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius mažėjo visose savivaldybėse. Moterų registruotas nedarbas sumažėjo 0,4 proc. punkto ir sudarė 11,6 proc., vyrų dalis tarp darbingo amžiaus vyrų sumažėjo nuo 12 proc. iki 11,4 proc., jaunimo nedarbas sumažėjo 0,8 proc. punkto ir sudarė 6 proc.
 
Per mėnesį įregistruoti 1844 darbo neturintys asmenys, iš jų bedarbio statusas suteiktas 1725, tai 72 arba 4 proc. mažiau nei vasario mėnesį. Bedarbių registracija mažėjo Akmenės r. savivaldybėje 11,8 proc., Šiaulių m. ir r. – 9,5 proc., Joniškio r. – 7,8 proc., didėjo Pakruojo r. (34,8 proc.) ir Kelmės r. (7,6 proc.) savivaldybėse, nepakito Radviliškio r.
 
Didėja darbo pasiūlymų skaičius. Per mėnesį įregistruotos 2494 laisvos darbo vietos, tai 684 arba 37,8 proc. daugiau nei vasario mėnesį ir 588 arba 30,8 proc. daugiau nei per 2013 metų tą patį laikotarpį. 1799 laisvos darbo vietos įregistruotos pastoviam darbui ir 695 (27,9 proc.) pagal terminuotas sutartis.
 
Per kovo mėnesį įdarbinti pagal neterminuotas ar terminuotas darbo sutartis 1566 asmenys, lyginant su praėjusiu mėnesiu, įdarbinimas padidėjo 48,7 proc., lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu padidėjo 9,4 proc.
 
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Šiauliuose Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2014-04-17 10:00
Konsultavimo priemonės „Aš galiu“ užsiėmimas
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre (Šiaulių skyriuje - Tilžės g. 198)
2014-04-17 10:00
Darbo klubo užsiėmimas
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyriuje 107 kab. (Žemaitės g. 24, Kelmė)
2014-04-17 10:15
Darbo klubo užsiėmimas
Vieta: Šiaulių teritorinėje darbo biržoje, Pakruojo skyriuje 102 kab. (Vytauto Didžiojo 94, Pakruojis)
2014-04-17 10:30
Išvažiuojamasis renginys
Vieta: Kruopių kaimo bibliotekoje - filiale (Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopių kaimas, Akmenės rajonas)
2014-04-17 11:30
Konsultavimo priemonės „Aš galiu“ užsiėmimas
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre (Šiaulių skyriuje - Tilžės g. 198)
Daugiau renginių