Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Rugsėjo 1 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruotas 15501 bedarbis (rugpjūčio 1 d. – 15494), tai sudarė 8,9 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius mažėjo Pakruojo. Radviliškio, Šiaulių m. ir Šiaulių r. savivaldybėse. Moterų ir vyrų registruotas nedarbas nepakito, moterų sudarė 10 proc., vyrų – 7,8 proc. Jaunimo iki 25 m. amžiaus registruotas nedarbas sumažėjo 0,2 proc. punkto ir sudarė 4,4 proc. Įregistruotų bedarbių tarpe moterys sudarė 56,4 proc., kaimo gyventojai – 45,4 proc., jaunimas iki 25 metų – 10,2 proc., vyresni nei 50 metų amžiaus – 37,8 proc., ilgalaikiai bedarbiai – 41,1 proc., darbo rinkoje papildomai remiami bedarbiai – 85,1 proc. Bedarbių struktūroje mažėjo vyrų, jaunimo iki 25 m. amžiaus, ilgalaikių ir kaimo gyventojų dalis.
Per rugpjūčio mėnesį įregistruoti 1894 darbo neturintys asmenys, iš jų: bedarbio statusas suteiktas 1775, tai 656 arba 27 proc. mažiau nei per liepos mėnesį.
Per mėnesį įregistruotos 2133 laisvos darbo vietos, tai 49 arba 2,2 proc. mažiau nei per liepos mėnesį ir 79 arba 3,6 proc. mažiau nei per 2013 metų tą patį laikotarpį.
Įdarbintas pagal neterminuotas ar terminuotas darbo sutartis 1441 asmuo, lyginant su praėjusiu mėnesiu, įdarbinimas padidėjo 12,9 proc. 
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Šiauliuose Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2014-09-22 10:00
Darbo paieškos įgūdžių lavinimo užsiėmimas pasirengusiems ir nepasirengusiems darbo rinkai motyvuotiems bedarbiams
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus Kuršėnų poskyryje (Vydūno g. 7A)
2014-09-22 10:00
Motyvavimo ir aktyvinimo priemonės „Aš galiu“ užsiėmimas nepasirengusiam darbo rinkai jaunimui
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Naujojoje Akmenėje (Taikos g. 1, Naujoji Akmenė)
2014-09-22 10:00
Informacinis susirinkimas darbo biržoje registruotiems asmenims
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Joniškyje (Livonijos g. 19A)
2014-09-22 11:00
Praktinis užsiėmimas - mokymas JDC lankytojams
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Šiauliuose (Tilžės g. 198, Šiauliai)
2014-09-22 13:00
Darbo paieškos įgūdžių lavinimo užsiėmimas nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje (Tilžės g. 152, IV a. salė)
Daugiau renginių