Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Rugpjūčio 1 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 15494 bedarbiai (liepos 1 d. - 15454), tai sudarė 8,9 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius mažėjo Akmenės, Joniškio, Kelmės bei Šiaulių r. savivaldybėse, šiek tiek išaugo Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių m. savivaldybėse. Vyrų registruotas nedarbas sumažėjo 0,1 proc. punktu ir sudarė 7,8 proc., moterų dalis tarp darbingo amžiaus moterų išaugo nuo 9,8 proc. iki 10 proc. Dėl absolventų registracijos, jaunimo iki 25 m. amžiaus nedarbas padidėjo 1,1 proc. punktu ir sudarė 4,6 proc.
Per mėnesį įregistruota 2600 darbo neturinčių asmenų, iš jų: bedarbio statusas suteiktas 2431, tai 917 arba 60,6 proc. daugiau nei per birželio mėnesį, 9,1 proc. mažiau nei per praėjusių metų liepos mėnesį.
Per liepos mėnesį įdarbinti pagal neterminuotas ir terminuotas darbo sutartis 1276 asmenys, lyginant su praėjusiu mėnesiu, įdarbinimas padidėjo 1,8 proc.
Savarankišką veiklą, įgiję verslo liudijimus iki 6 mėnesių, per mėnesį pradėjo 1089 asmenys, 242 arba 28,6 proc. daugiau nei birželio mėnesį.
Rugpjūčio 1 d. Šiaulių teritorinė darbo birža nuolatinius bendradarbiavimo ryšius palaikė su 6949 darbdaviais. Per liepos mėnesį užmegzti kontaktai su 66 naujais darbdaviais.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Šiauliuose Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2014-09-02 10:00
Renginys „Pažintis su profesija iš arčiau“ nekvalifikuotiems bedarbiams
Vieta: UAB „Yvas“ (Gaisrininkų g. 3b., Šiauliai)
2014-09-02 10:00
Profesinio apsisprendimo užsiėmimas nepasirengusiems darbo rinkai asmenims
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Šiauliuose (Tilžės g. 198, Šiauliai)
2014-09-02 10:00
Darbo paieškos įgūdžių lavinimo užsiėmimas darbo ieškantiems asmenims
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Naujojoje Akmenėje (Taikos g. 1, Naujoji Akmenė)
2014-09-02 15:00
Darbo paieškos įgūdžių lavinimo užsiėmimas jaunimui
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Joniškyje (Livonijos g. 19A)
2014-09-03 10:00
Darbo paieškos įgūdžių lavinimo užsiėmimas vyresniems kaip 29 m. asmenims
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyriuje 107 kab. (Žemaitės g. 24, Kelmė)
Daugiau renginių