http://www.uzt.lt

 ‭(paslėptas)‬ Naujienos

Naujienų šiuo metu nėra.

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2018 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai sudarė 8,4 proc. apskrities darbingo amžiaus gyventojų. Moterų nedarbas išliko 9,2 proc., vyrų nedarbas sumažėjo 0,1 proc. punkto ir sudarė 7,6 proc. Jaunimo iki 29 m. amžiaus nedarbas sudarė 4,6 proc.
Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Kelmės r. – 13,7 proc. savivaldybėje. Mažiausia – Šiaulių m. – 5,5 proc.
Per mėnesį įregistruoti 1894 bedarbiai (18 daugiau nei per liepos mėnesį) ir 2105 nauji darbo pasiūlymai (293 daugiau nei per liepos mėnesį).
Per mėnesį į darbo rinką sugrįžo 2403 darbo ieškantys asmenys: 1304 – įdarbinti, 847 – pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą, 252 – nukreipti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Šiauliuose Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 ‭(paslėptas)‬ Renginiai

Renginių nėra.