Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Liepos 1 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 15454 bedarbiai (birželio 1 d. – 16661), tai sudarė 8,9 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius mažėjo visose savivaldybėse. Moterų registruotas nedarbas sumažėjo 0,2 proc. punkto ir sudarė 9,8 proc., vyrų dalis tarp darbingo amžiaus vyrų sumažėjo nuo 8,8 proc. iki 7,9 proc., jaunimo iki 25 m. amžiaus nedarbas sumažėjo 0,6 proc. punkto ir sudarė 3,5 proc.
Per mėnesį įregistruoti 1684 darbo neturintys asmenys, iš jų: bedarbio statusas suteiktas 1514, tai tiek pat kiek ir per gegužės mėnesį.
Įdarbinti pagal neterminuotas ar terminuotas darbo sutartis 1254 asmenys, lyginant su praėjusiu mėnesiu, įdarbinimas sumažėjo 16,5 proc., lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu sumažėjo 12,7 proc.
Savarankišką veiklą, įgiję verslo liudijimus iki 6 mėnesių, per mėnesį pradėjo 847 asmenys, 30 arba 3,4 proc. mažiau nei gegužės mėnesį ir 16 arba 1,9 proc. daugiau nei per 2013 m. birželio mėnesį.
Liepos 1 d. Šiaulių teritorinė darbo birža nuolatinius bendradarbiavimo ryšius palaikė su 6907 darbdaviais. Per birželio mėn. užmezgė kontaktus su 81 nauju darbdaviu.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Šiauliuose Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2014-07-24 10:00
Informacinis susirinkimas darbo biržoje užsiregistravusiems asmenims
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Akmenėje (Taikos g. 1, Naujoji Akmenė)
2014-07-24 10:00
Praktinis užsiėmimas - mokymas
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus Kuršėnų poskyryje (Vydūno g. 7A)
2014-07-24 10:00
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdis
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriuje (A. Povyliaus g. 2, Radviliškis)
2014-07-24 11:00
Praktinis užsiėmimas - mokymas JDC lankytojams
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Šiauliuose (Tilžės g. 198, Šiauliai)
2014-07-24 13:00
Darbo paieškos įgūdžių lavinimo užsiėmimas jaunimui
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje (Tilžės g. 152, IV a. salė)
Daugiau renginių