Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Darbo ieškantiems asmenims
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Paslaugos seniūnijose
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Tarpininkavimas įdarbinant 

Šiaulių teritorinė darbo birža:

 • padeda darbdaviams apsirūpinti tinkamais darbuotojais;
 • parenka kandidatus į laisvas darbo vietas pagal darbdavio nurodytus kvalifikacinius bei dalykinius reikalavimus:
  - neterminuotam darbui;
  - terminuotam darbui;
  - laikinam darbui;
  - sezoniniam darbui;
 • organizuoja Darbo muges, kurių metu darbdaviai gali susitikti su darbo ieškančiais asmenimis ir pasirinkti sau tinkamus darbuotojus;
 • organizuoja Pažintinius vizitus į įmones, kurių metu darbdavys gali susitikti su darbo ieškančiais asmenimis ir pasirinkti sau tinkamus darbuotojus darbo vietoje;
 • neradus tinkamų kandidatų, darbo birža finansuoja reikalingų specialistų rengimą iš įsiregistravusių darbo ieškančių asmenų;
 • organizuoja ir finansuoja įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinį mokymą, kurio tikslas yra padėti darbdaviams išlaikyti darbo vietas ir dirbančiuosius, o dirbantiesiems išlikti darbo vietoje, suteikiant jiems reikiamą kvalifikaciją;

Jeigu įregistravęs laisvą darbo vietą darbdavys Lietuvos darbo rinkoje neranda reikalingos kvalifikacijos specialisto ir nori laikinai įdarbinti užsienietį, jis pateikia nustatytos formos prašymą  teritorinei darbo biržai leidimui įdarbinti užsienietį gauti.

Norint įdarbinti ES/EEE valstybių piliečius, darbdaviai kreipiasi į EURES biurus arba naudojasi informacija Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje, Europos darbo mobilumo portale.

 

Daugiau informacijos:

Tel. (8 41) 502 827,

Šiaulių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamente – 102 kab., 
Trakų g. 39, Šiauliai.

 


Informacija atnaujinta: 2017.09.15 14:23