Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Darbo ieškantiems asmenims
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Paslaugos seniūnijose
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Profesinė reabilitacija 

Teisės aktai

Profesinės reabilitacijos tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai:
- asmuo pirmą kartą kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT) dėl darbingumo lygio nustatymo;
- asmenį siunčia į NDNT teritorinė darbo birža.

Profesinės reabilitacijos eiga. Teritorinė darbo birža priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, jeigu:
- asmuo įregistruotas teritorinėje darbo biržoje;
- asmens darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;
- iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų. 

Asmenys, gavę teritorinės darbo biržos siuntimą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku į NDNT teritorinį skyrių. Asmuo papildomai pateikia: 
- Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

Asmenys, kuriems NDNT nustatė profesinės reabilitacijos poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo turi kreiptis į darbo biržą.

Dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje – įvertinami neįgaliųjų profesiniai gebėjimai, teikiamos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos, išugdomi nauji arba atnaujinami prarasti profesiniai gebėjimai, teikiama pagalba įsidarbinant.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo finansavimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje ir negaunantiems darbo pajamų, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa ir apmokamos maitinimo, kelionės bei apgyvendinimo išlaidos.

Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-31 patvirtintas 2016 m. II pusmečio planuojamų tikrinti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų sąrašas

Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-291¹ patvirtintas 2017 m. I pusmečio planuojamų tikrinti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų sąrašas

2016 m. planuojama    

Teritorinės darbo biržos skyriai

ESF projekto „Pagalba neįgaliesiems“ lėšos

 

Dalyvių sk.

Lėšos, tūkst. Eur

Akmenė

13

42,00

Joniškis

11

37,21

Kelmė

14

46,09

Pakruojis

13

39,30

Radviliškis

18

55,70

Šiauliai

51

170,90

Šiaulių TDB

120

391,19

2016 m. rezultatai   

Teritorinės darbo biržos skyriai

Valstybės biudžeto lėšos

ESF projekto „Pagalba neįgaliesiems“ lėšos

Dalyvių sk.

Lėšos, tūkst. Eur

Dalyvių sk.

Lėšos, tūkst. Eur

Akmenė

0

15,56

16

52,27

Joniškis

0

11,92

12

40,81

Kelmė

0

4,69

5

14,60

Pakruojis

0

7,08

13

20,24

Radviliškis

0

18,65

18

56,84

Šiauliai

0

47,91

59

134,33

Šiaulių TDB

0

105,82

123

319,09

2016 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 71 neįgalus asmuo. VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centre neįgalieji įgijo floristo – gėlių pardavėjo, prekybinės salės darbuotojo, apskaitininko, pardavėjo, kasininko pardavėjo, interjero tvarkytojo, konditerio, apdailininko, C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo, lankomosios priežiūros darbuotojo, B kategorijos automobilių vairuotojo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, floristo, įmonės darbo organizatoriaus, kompiuterio vartojimo pagrindų, dekoratyvinės kosmetikos, meno dirbinių iš odos gamintojo, D kategorijos transporto priemonių vairuotojo, masažuotojo, santechniko, dailiųjų medžio dirbinių drožėjo, slaugytojo padėjėjo kvalifikacijas, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre – apdailininko, viešbučio kambarinės, virėjo, floristo padėjėjo, plytelių klojėjo, autotransporto priemonių remonto šaltkalvio kvalifikacijas, VšĮ Valakupių reabilitacijos centre – reklamos maketuotojo kvalifikaciją. 52 neįgalieji, baigę profesinės reabilitacijos programą, įsidarbino, iš jų: 16 pagal verslo liudijimą, 21 pagal darbo sutartį, 15 vykdo individualią veiklą. 12 neįgaliųjų buvo nutraukta profesinės reabilitacijos programa: 5 asmenys sirgo ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo programoje laikotarpį. 6 asmenys - dėl pablogėjusios sveikatos, 1 – įsidarbino programos eigoje.

2015 metų priemonės rezultatai

Išsamesnę informaciją Profesinės reabilitacijos programos klausimais Jums suteiks atsakingi darbuotojai Šiaulių teritorinės darbo biržos skyriuose:  

Šiaulių skyrius: Sondra Radzevičienė, tel. (8 41) 399 147, el. p. Sondra.Radzeviciene@ldb.lt   

Akmenės skyrius: Romalda Stumbrienė, tel. (8 425) 56 982, el. p. Romalda.Stumbriene@ldb.lt   

Joniškio skyrius: Audronė Šlerpienė, tel. (8 426) 61 096, el. p. Audrone.Slerpiene@ldb.lt

Kelmės skyrius: Daiva Noreikienė, tel. (8 427) 51 057, el. p. Daiva.Noreikiene@ldb.lt  

Pakruojo skyrius: Asta Ribakovaitė, tel. (8 421) 52 408, el. p. Asta.Ribakovaite@ldb.lt     

Radviliškio skyrius: Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 51 715, el. p. Rasa.Miskiniene@ldb.lt

 

Atsakinga už priemonės įgyvendinimą Šiaulių teritorinėje darbo biržoje Užimtumo rėmimo skyriaus vyriausioji specialistė Aiva Freimonienė, tel. (8 41) 502 839, el. paštas  Aiva.Freimoniene@lldb.lt  


Informacija atnaujinta: 2017.01.10 12:55