Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Darbo ieškantiems asmenims
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Paslaugos seniūnijose
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Profesinė reabilitacija 

Teisės aktai

Profesinės reabilitacijos tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai:
- asmuo pirmą kartą kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT) dėl darbingumo lygio nustatymo;
- asmenį siunčia į NDNT teritorinė darbo birža.

Profesinės reabilitacijos eiga. Teritorinė darbo birža priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, jeigu:
- asmuo įregistruotas teritorinėje darbo biržoje;
- asmens darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;
- iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų. 

Asmenys, gavę teritorinės darbo biržos siuntimą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku į NDNT teritorinį skyrių. Asmuo papildomai pateikia: 
- Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

Asmenys, kuriems NDNT nustatė profesinės reabilitacijos poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo turi kreiptis į darbo biržą.

Dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje – įvertinami neįgaliųjų profesiniai gebėjimai, teikiamos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos, išugdomi nauji arba atnaujinami prarasti profesiniai gebėjimai, teikiama pagalba įsidarbinant.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo finansavimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje ir negaunantiems darbo pajamų, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa ir apmokamos maitinimo, kelionės bei apgyvendinimo išlaidos.

2018 m. planuojama     

Teritorinės darbo biržos skyriai

ESF projekto „Profesinė reabilitacija“ lėšos

ESF projekto „Pagalba neįgaliesiems“ lėšos

Dalyvių sk.

Lėšos, tūkst. Eur

Dalyvių sk.

Lėšos, tūkst. Eur

Akmenė

4

9,69

0

2,16

Joniškis

4

8,89

3

13,52

Kelmė

3

5,07

1

8,91

Pakruojis

3

7,46

0

12,6

Radviliškis

9

19,2

3

20,33

Šiauliai

30

93,64

7

97,07

Šiaulių TDB

53

143,95

14

154,59

   

2018 m. sausio-rugpjūčio mėn. rezultatai  

Teritorinės darbo biržos skyriai

Valstybės biudžeto lėšos

ESF projekto „Profesinė reabilitacija“ lėšos

ESF projekto „Pagalba neįgaliesiems“ lėšos

Dalyvių sk.

Lėšos, tūkst. Eur

Dalyvių sk.

Lėšos, tūkst. Eur

Dalyvių sk.

Lėšos, tūkst. Eur

Akmenė

0

0,91

0

0

0

2,35

Joniškis

0

4,41

2

0,49

3

12,82

Kelmė

0

4,82

1

0

3

10,55

Pakruojis

0

5,08

2

2,46

0

12,23

Radviliškis

0

6,49

4

1,08

1

16,82

Šiauliai

0

44,31

16

9,96

8

89,93

Šiaulių TDB

0

66,02

25

13,99

15

144,7

2018 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 68 neįgalieji. VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centre neįgalieji įgijo floristo, prekybinės salės darbuotojo, krautuvų vairuotojo, lankomosios priežiūros darbuotojo, slaugytojo padėjėjo, dailiųjų medžio dirbinių drožėjo, pardavėjo, meno dirbinių iš odos gamintojo, masažuotojo, apskaitininko, interjero tvarkytojo, manikiūrininko, pagalbinio virtuvės darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, floristo- gėlių pardavėjo, administracijos darbuotojo, mėsos išpjaustytojo, siuvėjo-operatoriaus, siuvėjo-sukirpėjo, B kategorijos transporto priemonių vairuotojo, kasininko pardavėjo,  valytojo, kirpėjo kvalifikacijas. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre –floristo padėjėjo kvalifikaciją. VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninėje –medžio dizaino pagrindų, registratūros/ priimamojo, biuro administratoriaus kvalifikaciją. VšĮ Valakupių reabilitacijos centre  - juvelyro kvalifikaciją.

61 neįgalusis, baigęs profesinės reabilitacijos programą, įsidarbino, iš jų: 8- pagal verslo liudijimą, 27 - pagal darbo sutartį, 26 - vykdo individualią veiklą. Profesinės reabilitacijos programa nutraukta 5 dalyviams: iš jų 1- mokymo įstaigai pateikus išvadą dėl netikslingumo, 1 - įsidarbino ir tolesnei darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga, 2- pablogėjus sveikatai, 1- atsisakius dalyvauti.

2017 metų priemonės rezultatai

2016 metų priemonės rezultatai

Išsamesnę informaciją Profesinės reabilitacijos programos klausimais Jums suteiks atsakingi darbuotojai Šiaulių teritorinės darbo biržos skyriuose: 

Šiaulių skyrius: Andžela Mačiulienė, tel. (8 41) 342 740, el. p. Andzela.Maciuliene@ldb.lt     

Akmenės skyrius: Alvita Giedraitienė, tel. (8 425) 56 962, el. p. Alvita.Giedraitiene@ldb.lt     

Joniškio skyrius: Audronė Šlerpienė, tel. (8 426) 61 096, el. p. Audrone.Slerpiene@ldb.lt  

Kelmės skyrius: Daiva Noreikienė, tel. (8 427) 51 057, el. p. Daiva.Noreikiene@ldb.lt   

Pakruojo skyrius: Giedrė Utkutė, tel. (8 421) 52 408, el. p. Giedre.Utkute@ldb.lt        

Radviliškio skyrius: Eugenija Stašienė, tel. (8 422) 51 715, el. p. Eugenija.Stasiene@ldb.lt 

 

 

Atsakinga už priemonės įgyvendinimą Šiaulių teritorinėje darbo biržoje Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Vitalija Liubavičienė, tel. (8 41) 502 839, el. paštas  Vitalija.Liubavičiene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.09.06 13:04