Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Paslaugos
Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos
Darbo ieškantiems asmenims
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Paslaugos seniūnijose
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Profesinė reabilitacija 

Teisės aktai

Profesinės reabilitacijos tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai:
- asmuo pirmą kartą kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT) dėl darbingumo lygio nustatymo;
- asmenį siunčia į NDNT teritorinė darbo birža.

Profesinės reabilitacijos eiga. Teritorinė darbo birža priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, jeigu:
- asmuo įregistruotas teritorinėje darbo biržoje;
- asmens darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;
- iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 1 metai; 

Asmenys, gavę teritorinės darbo biržos siuntimą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku į NDNT teritorinį skyrių. Asmuo papildomai pateikia: 
- Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

Asmenys, kuriems NDNT nustatė profesinės reabilitacijos poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo turi kreiptis į darbo biržą.

Dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje – įvertinami neįgaliųjų profesiniai gebėjimai, teikiamos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos, išugdomi nauji arba atnaujinami prarasti profesiniai gebėjimai, teikiama pagalba įsidarbinant.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo finansavimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje ir negaunantiems darbo pajamų, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa ir apmokamos maitinimo, kelionės bei apgyvendinimo išlaidos.

Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-255 patvirtintas 2015 m. I pusmečio planuojamų tikrinti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų sąrašas. 

2015 m. planuojama 

Teritorinės darbo biržos skyriai

Dalyvių sk.

Akmenė

1

Joniškis

1

Kelmė

1

Pakruojis

2

Radviliškis

6

Šiauliai

24

Šiaulių TDB

35

2015 m. sausio mėn. rezultatai

Teritorinės darbo biržos skyriai

Valstybės biudžeto lėšos

Dalyvių sk.

Lėšos, tūkst. Eur

Akmenė

 

0,67

Joniškis

 

0

Kelmė

 

0,55

Pakruojis

 

0,50

Radviliškis

 

1,17

Šiauliai

1

6,36

Šiaulių TDB

1

9,25

 
 

2014 metų priemonės rezultatai

2013 metų  priemonės rezultatai

Išsamesnę informaciją Profesinės reabilitacijos programos klausimais Jums suteiks atsakingi darbuotojai Šiaulių teritorinės darbo biržos skyriuose:  

Šiaulių skyrius: Andžela Mačiulienė, tel. (8 41) 432 740, el. p. Andzela.Maciuliene@ldb.lt 

Akmenės skyrius: Vita Ruževičienė, tel. (8 425) 56 962, el. p. Vita.Ruzeviciene@ldb.lt  

Joniškio skyrius: Audronė Šlerpienė, tel. (8 426) 61 096, el. p. Audrone.Slerpiene@ldb.lt

Kelmės skyrius: Regina Daukšaite, tel. (8 427) 51 057,  el. p. Regina.Dauksaite@ldb.lt

Pakruojo skyrius: Salomėja Jankūnienė, tel. (8 421) 52 408, el. p. salomeja.Jankuniene@ldb.lt  

Radviliškio skyrius: Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 51 715, el. p. Rasa.Miskiniene@ldb.lt

 

Atsakinga už priemonės įgyvendinimą Šiaulių teritorinėje darbo biržoje Užimtumo rėmimo skyriaus vyriausioji specialistė Aiva Freimonienė, tel. (8 41) 502 839, el. paštas  Aiva.Freimoniene@lldb.lt  


Informacija atnaujinta: 2015.02.17 14:34