Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Darbo ieškantiems asmenims
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Paslaugos seniūnijose
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką 

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 730 „Dėl pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“, vadovaujantis Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo  3.3 punktu, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą bei pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos gavėjams (toliau – buvę pareigūnai ir kariai) ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išleidimo į pensiją ar atsargą dienos teikiamos registravimo teritorinėje darbo biržoje, informavimo, konsultavimo, įsidarbinimo galimybių vertinimo, tarpininkavimo įdarbinant ir individualios užimtumo veiklos planavimo paslaugos, o Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo  1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kuriems iki minėtame įstatyme nustatytos teisės gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių (toliau – tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai), – informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Svarbu

Darbo rinkos paslaugos teikiamos darbingo amžiaus buvusiems pareigūnams ir kariams ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išleidimo į pensiją ar atsargą dienos, taip pat tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, išskyrus tuos, kurie išeidami iš tarnybos sukaks Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių.

Šiaulių teritorinės darbo biržos specialistai, atsakingi už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą:    

Skyriaus pavadinimas

Vardas ir pavardė

Pareigos

Darbo vietos adresas

Tel. Nr.

El. pašto adresas

Šiaulių TDB

Rima Vilkienė

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Trakų g. 39, Šiauliai

(8 41) 525 054

 Rima.Vilkiene@ldb.lt

Šiaulių skyrius

Neringa Mikalauskienė

Vyriausioji specialistė

Tilžės g. 152, Šiauliai

(8 41) 502 844

Neringa.Mikalauskiene@ldb.lt

Ilona Daujotienė

Vyriausioji specialistė (Kuršėnuose)

Vydūno g. 7A, Kuršėnai

(8 41) 580 460

Ilona.Daujotiene@ldb.lt

Alina Milickienė

Vyriausioji specialistė (Gruzdžiuose)

Šiaulių g. 3, Gruzdžiai

(8 41) 523 005

Alina.Milickiene@ldb.lt

Akmenės skyrius

Gina Brazdžiuvienė

Vyriausioji specialistė

Taikos g. 1, Naujoji Akmenė

(8 425) 56 906

Gina.Brazdziuviene@ldb.lt

Violeta Janutienė

Vyriausioji specialistė (Ventoje)

Ventos g. 38-1, Venta

(8 425) 39 919

Violeta.Janutiene@ldb.lt

Joniškio skyrius

Vilma Bagdonienė

Vyriausioji specialistė

Livonijos g. 19A, Joniškis

(8 426) 61 101

Vilma.Bagdoniene@ldb.lt

Jonas Butė

Vyriausias specialistas (Žagarėje)

Tilto g. 2, Žagarė

(8 426) 56 747

Jonas.Bute@ldb.lt

Kelmės skyrius

Irma Tamošaitienė

Vyriausioji specialistė

Žemaitės g. 24, Kelmė

(8 427)

54 274

Irma.Tamosaitiene@ldb.lt

Aurelija Mickūnienė

Vyriausioji specialistė (Tytuvėnuose)

J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai

(8 427)

56 239

Aurelija.Mickuniene@ldb.lt

Pakruojo skyrius

Angelė Butnorė

Vyriausioji specialistė

Vytauto Didžiojo g. 94, Pakruojis

(8 421) 52 245

Angele.Butnore@ldb.lt

Vijoleta Kugrienė

Vyriausioji specialistė (Linkuvoje)

J. Pakalnio g. 1A, Linkuva

(8 421) 64 332

Vijoleta.Kugriene@ldb.lt

Radviliškio skyrius

Angelė Bakšenskienė

Vyriausioji specialistė

A. Povyliaus g. 2, Radviliškis

(8 422) 51 1542

Angele.Baksenskiene@ldb.lt

 

Violeta Rainienė

 

Vyriausioji specialistė (Baisogaloje)

 

Mokyklos g. 4, Baisogala

 

(8 422) 65 670

 

Violeta.Rainiene@ldb.lt

DALYVAUDAMI DARBO BIRŽOS RENGINIUOSE:

·
         Sužinosite apie Darbo biržos teikiamas paslaugas;
·         Išmoksite parengti gyvenimo aprašymą (CV) ar motyvacinį laišką;
·         Pasiruošite pokalbiui su darbdaviu ir kt.

Pastaba. Norėdami dalyvauti viename iš renginių, prašome susisiekti su Klientų aptarnavimo departamento vyriausiaja specialiste Rima Vilkiene, suderinti atvykimo datą ir laiką.

MĖNESIO RENGINIŲ PLANĄ RASITE ČIA


Informacija atnaujinta: 2018.06.19 16:21