Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Ūkio subjektų priežiūra 

Ūkio subjektų veiklos priežiūros veikla apibrėžta Viešojo administravimo įstatymo IV skirsnyje, institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslai, uždaviniai, principai, priežiūros funkcijų optimizavimo dalyvių veiksmai ir priemonės aprašyti Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ patvirtintame „Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše“, ūkio subjektų veiklos priežiūros, konsultavimo gairės ir kontrolinių klausimynų rengimo aprašas patvirtinti bendru Lietuvos Respublikos ūkio ir teisingumo ministrų 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“.  

Ūkio subjektų priežiūros kontroliniai klausimynai

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba teikiama bendruoju Lietuvos darbo biržos telefonu 8 700 55 166.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustato Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuoja Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-249 patvirtintas Šiaulių TDB priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas 

Profesinio mokymo teikėjų 2018 metų 3 ketvirčio planinių patikrinimų sąrašas
Profesinės reabilitacijos įstaigų 2018 metų 3 ketvirčio planinių patikrinimų sąrašas
Darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, 2018 metų 3 ketvirčio planinių patikrinimų sąrašas

Įdarbinimo subsidijuojant priemonės darbdavių 2018 metų 3 ketvirčio patikrinimų sąrašas
Paramos darbo vietoms steigti priemonių darbdavių 2018 metų 3 ketvirčio patikrinimų sąrašas 
 
Ūkio subjektų priežiūros ataskaitos

 

 Priežiūra 2018 rugpjūtis 

 Priežiūra 2018 liepa

 Priežiūra 2018 birželis

 Priežiūra 2018 gegužė

 Priežiūra 2018 balandis 

 Priežiūra 2018 kovas

 Priežiūra 2018 vasaris

 Priežiūra 2018 sausis

 Priežiūra 2017 gruodis

 Priežiūra 2017 lapkritis  

  Priežiūra 2017 spalis

  Priežiūra 2017 rugsėjis

  Priežiūra 2017 rugpjūtis

  Priežiūra 2017 liepa

  Priežiūra 2017 birželis

  Priežiūra 2017 gegužė

  Priežiūra 2017 balandis

  Priežiūra 2017 kovas

  Priežiūra 2017 vasaris

  Priežiūra 2017 sausis

  Priežiūra 2016 gruodis 

  Priežiūra 2016 lapkritis 

  Priežiūra 2016 spalis

  Priežiūra 2016 rugsėjis 

  Priežiūra 2016 rugpjūtis

  Priežiūra 2016 liepa

  Priežiūra 2016 birželis

  Priežiūra 2016 gegužė 

  Priežiūra 2016 balandis

  Priežiūra 2016 kovas

  Priežiūra 2016 vasaris

  Priežiūra 2016 sausis 

  Priežiūra 2015 gruodis

  Priežiūra 2015 lapkritis

  Priežiūra 2015 spalis

  Priežiūra 2015 rugsėjis

  Priežiūra 2015 rugpjūtis

  Priežiūra 2015 liepa

  Priežiūra 2015 birželis

  Priežiūra 2015 gegužė

  Priežiūra 2015 balandis

  Priežiūra 2015 kovas

  Priežiūra 2015 vasaris

  Priežiūra 2015 sausis

 


Informacija atnaujinta: 2018.09.07 07:58