Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Sėkmingam Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui svarbus socialinis dialogas
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2014 m. rugsėjo 29 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

2014 m. rugsėjo 25 d. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje įvyko net du susitikimai su socialiniais partneriais, aptariant jaunimui teikiamų paslaugų bei taikomų priemonių rezultatus ir efektyvumą.

Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje įvyko Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdis. Be Šiaulių skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos narių, posėdyje dalyvavo  Šiaulių teritorinės darbo biržos direktorius Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos atstovė Kristina Mikliuvienė, VšĮ Socialinės integracijos atstovė Aurelija Leišienė, darbo biržos darbuotojai. 

Šiaulių skyriaus vedėja Irena Vaikutienė pristatė susitikimo tikslus, padėkojo socialiniams partneriams už aktyvų dalyvavimą susitikimuose. Šiaulių skyriaus vedėjo pavaduotoja Aušrinė Šutovienė apžvelgė darbo rinkos situaciją jaunimo nedarbo kontekste, jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatus. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vedėja Andžela Mačiulienė pateikė bedarbių integracijos į darbo rinką rezultatus, taikant finansinę paramą darbdaviams. Darbo rinkos paslaugų 1-ojo poskyrio vedėja Karolina Kleinotaitė Gorodničenko pristatė, kokių darbuotojų ieško darbdaviai, kokias profesijas, įgiję bedarbiai turi didžiausias ar mažiausias įsidarbinimo galimybes. Susitikimo metu vyko diskusijos dėl bedarbių įdarbinimo, darbo neradimo  ir laisvų darbo vietų užpildymo problemų. UAB „Lupra“ komercijos personalo  direktorė Gitana Čeilutkienė  pabrėžė, kad motyvuotam jaunam  bedarbiui  darbdavys visada  sudarys galimybę įsidarbinti ir įvardijo, kad bedarbių motyvacijos ir atsakomybės stoka – viena iš pagrindinių darbo neradimo problemų. Šiaulių rajono savivaldybės Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė pristatė vietos gyventojų įdarbinimo problemas, Šiaulių r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė ir Šiaulių m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Pašalpų skyriaus vedėja Vida Rimšienė pažymėjo, kad nuo metų pradžios ženkliai sumažėjo socialinės paramos gavėjų skaičius, mažėjimui įtakos turi atidirbimo darbai, darbo biržos teikiamų tarpininkavimo įdarbinant paslaugų kokybė, darbuotojos įvardijo klientų grupes, su kuriomis sunkiausiai sekasi dirbti. Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjas Zenonas Griguola apžvelgė nelegalaus darbo mastus, pažymėjo, kad yra tendencija nelegalaus darbo mažėjimui, bet didėja asmenų skaičius, dirbančių pagal verslo liudijimą. Šiaulių apygardos Probacijos tarnybos skyriaus vedėja Renata Žymantienė pristatė įskaitoje esančių jaunų asmenų integracijos į darbo rinką rezultatus, problemas. 

Susitikime dalyvavusi Šiaulių m. savivaldybės Viešosios bibliotekos projektų vadovė Kristina Mikliuvienė pristatė geruosius pavyzdžius, įgyvendinant savanoriškos veiklos projektus bibliotekoje, supažindino su savanorių veikla ir akcentavo, kad visi jauni bedarbiai, vykdę savanorišką veiklą susirado darbą ir įsidarbino.  VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialo direktorė Aida Adeikienė supažindino su  Baltijos jūros regionų atstovų susitikimo Rygoje Vokietijos atstovų įžvalgomis, didinant jaunimo užimtumą, pristatė planuojamas įgyvendinti veiklas. Susitikimo metu aptartas bendradarbiavimas, siekiant  didinti jaunų bedarbių užimtumą, skatinti savanoriškas veiklas,  mažinti socialinės paramos gavėjų skaičių ir pan.   

Socialinių partnerių susitikimo, vykusio Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje, akimirkos:

Jaunimo metodinės tarybos prie Šiaulių teritorinės darbo biržos posėdyje, vykusiame Šiaulių jaunimo darbo centre, Šiaulių teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Vaida Ignotienė pristatė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo etapų ir veiklų įgyvendinimo rezultatus, taip pat absolventų, registruotų darbo biržoje, integraciją  į darbo rinką.

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Veitienė  pasidalino informacija ir įžvalgomis apie 2014 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje vykusį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą seminarą savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams „Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas regionuose“. Jaunimo metodinės tarybos nariai, sutinkamai su bendru tikslu –  gerinti  valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus, dirbančio su jaunimu, bendradarbiavimą, atrasti naujų bendradarbiavimo tarp valstybinio, nevyriausybinio ir verslo sektorių formų, aptarė institucijų bendradarbiavimo galimybes, prisiimant bendrą atsakomybę dėl jaunimo užimtumo.

Posėdžio metu buvo aptarta miesto mokymų įstaigų veikla prasidėjus naujiems mokslo metams.   Šiaulių universiteto Neakademinės veiklos tarnybos direktorė Lina Bivainienė supažindino su  bendrojo priėmimo į universitetines studijas 2014 metais tendencijomis pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) pateiktus duomenis ir 2014 metų  priėmimo į Šiaulių universitetą rezultatus ir naujoves.

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų priėmimo specialistė Rasa Bražienė pasidžiaugė Šiaulių Valstybinės kolegijos priėmimo rezultatais ir puikia kolegijos absolventų integracija į darbo rinką.

Šiaulių profesinio rengimo centro Ugdymo karjerai centro projektų vadovė Asta Abukaitienė akcentavo, kad šiais mokslo metais į šalies profesines mokyklas priimta mokytis daugiau kaip 20 tūkst. žmonių., t.y. dešimtadaliu daugiau nei ankstesniais metais, padėtis gerėja ir Šiaulių profesinio rengimo centre, stojančių mokytis daugėja. Pastebima tendencija, kad į Šiaulių profesinio rengimo centrą stoja asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Jaunimo metodinės tarybos posėdžio, vykusio Šiaulių jaunimo darbo centre, akimirkos:

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas