Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Remiamiamas įdarbinimas – pagalba darbo ieškantiems asmenims greičiau integruotis į darbo rinką
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2018 m. rugsėjo 12 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, darbdaviams, įdarbinusiems teritorinės darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės metu darbdaviui, paskyrusiam atsakingą darbuotoją, kuris moko naujai įdarbintą asmenį, papildomai kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos.

Įdarbinimo subsidijuojant priemonė skirta padėti įsidarbinti ir  įsitvirtinti darbo rinkoje papildomai remiamiems bedarbiams, o sunkią negalią turintiems asmenims - sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje. 2018 m. Įdarbinimo subsidijuojant priemonėje dalyvavo 941 Šiaulių teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai, iš jų – 354 jaunuoliai iki 29 m. amžiaus, 280 vyresni kaip 54 m. amžiaus,  264 ilgalaikiai bedarbiai, 397 kaimo vietovėje gyvenantys asmenys. Populiariausios pardavėjo, virėjo-konditerio, vairuotojo, buhalterio, apskaitininko profesijos. Džiugu, kad šia priemone turi galimybę pasinaudoti jauni bedarbiai, kurie dažnai neturi pakankamos darbinės patirties ar darbo įgūdžių.  Galima paminėti jauną merginą, Eglę kuri užsiregistravo į darbo biržą, tikėdamasi rasti sau patinkantį darbą. Tačiau, neturint jokios profesijos, galimybės įsidarbinti buvo ribotos. Įdarbinimo konsultantė Eglei pasiūlė dalyvauti ESF projekto „Naujas startas“ finansuojamuose profesinio mokymo kursuose  ir įgyti paklausią apskaitininkės kvalifikaciją. Baigus mokymo kursus, merginai buvo pasiūlyta dalyvauti to paties projekto priemonėje – įdarbinimas subsidijuojant ir įgyti darbinių įgūdžių pagal įgytą profesiją. Eglė buvo įdarbinta jauname nedidelės įmonės UAB „Adminvalda“ kolektyve. Darbdavio nuomone, Eglė yra labai darbšti, kruopšti ir atsakinga. Džiaugiasi, kad mergina puikiai įsiliejo į įmonės kolektyvą ir sėkmingai vykdo paskirtas užduotis bei tobulėja.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas