Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais sprendžiant darbo ieškančių asmenų problemas
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2018 m. birželio 28 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Plėtojant bei stiprinant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais šių metų antrą ketvirtį  įvyko keturi Šiaulių teritorinės darbo biržos klientų aptarnavimo departamento Šiaulių skyriaus karjeros konsultantų susitikimai su socialiniais partneriais, teikiančiais socialines paslaugas ar įgyvendinančiais specialiąsias programas.

   
Susitikimuose su VšĮ Socialinių inovacijų centras, VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių vyskupijos „Carito“ ir Bendruomeninių šeimos namų pietiniame rajone atstovais siekta bendrų tikslų padedant socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Grupė darbo ieškančių asmenų dalyvavo užsiėmimuose motyvacijos didinimo bei palaikymo temomis. Asmenims, patiriantiems integracijos į darbo rinką sunkumų, ieškota tinkamiausių sprendimų dėl užimtumo galimybių padidinimo.

Karjeros konsultantai susipažino su naujovėmis smulkiajam verslui  dalyvaudami Šiaulių miesto savivaldybės ir  VšĮ  Šiaulių verslo inkubatorius organizuotame verslumo skatinimo renginyje. Gauta informacija aktuali teikiant konsultacijas ketinantiems kurti verslą darbo ieškantiems asmenims dėl verslo pradžios, sąlygų ir galimybių.

Vykstant kasmetinei pilietinei akcijai ,,Šioje šalyje nėra vietos šešėliui", Šiaulių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Šiaulių skyriuje organizuotas renginys, kuriame dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai. Renginio metu skatintas dalyvių sąmoningumas, kad tik skaidrus verslas ir gyventojų netolerancija šešėliniams reiškiniams gali padėti mažinti šešėlį Lietuvoje. 

   
Bendradarbiavimo nauda – sustiprintas socialinių partnerių bendradarbiavimas sprendžiant darbo ieškančių asmenų problemas bei ieškant tinkamiausių sprendimų asmenims, patiriantiems integracijos į darbo rinką sunkumų.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas