Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinio komiteto posėdyje - jaunimo galimybių ir užimtumo aptarimas
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2018 m. birželio 27 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Birželio 26 dieną Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Šiauliuose vyko Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinio komiteto posėdis.

Šiaulių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento direktorė Jolanta Mikšionytė į posėdį susirinkusiems socialiniams partneriams pristatė Lietuvos darbo biržos pertvarkos startą: Lietuvos darbo birža  nuo 2018 m. spalio 1 d.  tampa Užimtumo tarnyba.  Įsteigiamas vienas juridinis vienetas – Užimtumo tarnyba, centralizuojamos personalo, bendrųjų reikalų, finansų, teisės, IT priežiūros funkcijos (sukuriamos nuotolinės darbo vietos), įsteigiami 5 klientų aptarnavimo departamentai ir įsteigiamas skambučių centras Lazdijuose.

Šiaulių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo  skyriaus vedėja Vaida Ignotienė pristatė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Šiaulių teritorinėje darbo biržoje rezultatus, JUI ir ESF lėšomis finansuojamų projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“ dalyvių pasiektus rezultatus, veiklų ir rezultatų rodiklių vykdymą. V. Ignotienė pasidžiaugė ESF projekto „Atrask save“ dalyvių  aktyviu dalyvavimu savanorystės veiklose. Posėdžio nariai labai susidomėjo paramos mokymuisi priemone – neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, kurios tikslas – neformaliojo ir savišvietos būdu (darbe, neformaliuose mokymuose, savanoriaujant ar kt. savišvietos būdu)  įgytų žinių, įgūdžių, kompetencijų, gebėjimų pripažinimas ir atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomo arba kompetenciją patvirtinančio pažymėjimo išdavimas. Vaida Ignotienė taip pat pristatė sėkmės istorijas, kurios įgalino jaunuolius,  įvertinus tai, ką moka, ką mėgsta ir ko siekia, pasinaudoti valstybės parama savo verslo idėjų realizavimui.

Apie jaunimo galimybes jaunimo verslumui ugdyti pristatė  VšĮ "Versli Lietuva" bendradarbystės centro „Spiečius“ regionų koordinatorė Diana Grapskytė. Visus dalyvius sudomino Dianos pristatymas ir kartu pasidžiaugta, kad  bendradarbystės centrų „Spiečius“ veikla prasidėjo  Šiauliuose, dabar paslaugos teikiamos ir Alytuje, Tauragėje, Panevėžyje, Klaipėdoje, 2019 m.  numatoma steigti dar  3 centrai regionuose. Jaunimą centre „Spiečius“ specialistai konsultuoja verslo formos pasirinkimo, įmonės steigimo klausimais. Įkurtas nacionalinis mentorių tinklas, pradedantiesiems verslininkas suteikiamos mobilios darbo vietos, bendradarbiavimo galimybės tarp skirtingų verslų. Posėdžio dalyviai pasidžiaugė, kad tai labai reali pagalba jauniesiems verslininkams.

Lina Lukytė, Eurodesk Lietuva atstovė Šiauliuose, pristatė  Eurodesk Šiauliai iniciatyvą  „Pasimatuok savanorystę - savanoris 2 savaitėms", kuri sudomino dalyvaujančius posėdyje organizacijų atstovus ir kurie žadėjo pasinaudoti šia galimybe – priimti jaunimą į savo organizacijas/įstaigas savanoriauti, taip skatinant užimtumą, savanorystę ir pilietiškumą kartu!

   
Klientų aptarnavimo departamento direktorė Jolanta Mikšionytė Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja Vaida Ignotienė
   
VšĮ "Versli Lietuva" bendradarbystės centro „Spiečius“ regionų koordinatorė Diana Grapskytė Jaunimo garantijų iniciatyvos  įgyvendinimo koordinacinio komiteto posėdžio dalyviai 
Posėdžio dalyviai aptarė tolimesnį bendradarbiavimą – Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinio komiteto posėdžiuose ir toliau dalintis aktualia informacija, kuri skirta jaunimo užimtumo ir socialinės integracijos gerinimui, rengimui ir įgyvendinimui. Šis bendradarbiavimas, tampantis ilgalaike tradicija turi prasmę mums, dirbantiems su jaunimu.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas