Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais sprendžiant darbo ieškančių asmenų problemas
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2018 m. balandžio 3 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Plėtojant bei stiprinant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais šių metų pirmą ketvirtį  įvyko keturi susitikimai tarp Šiaulių teritorinės darbo biržos klientų aptarnavimo departamento Šiaulių skyriaus karjeros konsultantų ir socialinių partnerių teikiančių socialines paslaugas ar įgyvendinančių specialiąsias programas.

  

Vizitų tikslas – aptarti ir stiprinti tolimesnius bendradarbiavimo ryšius, sprendžiat darbo ieškančių asmenų problemas, ieškant tinkamiausių sprendimų asmenims patiriantiems integracijos į darbo rinką sunkumų.

Motinos Teresės šeimų namuose, susipažinta su šeimų namų aplinka, aptartos darbo biržos teikiamos paslaugos, teiktos individualios konsultacijos gyvenančioms moterims dėl prasmingo užimtumo galimybių didinimo ir savišvietos. Šiaulių rajono bendruomeniniams šeimos namams pristatytos karjeros konsultantų paslaugos, Moterų veiklos inovacijų centre bei VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biure aptartos veiklos kryptys, akcentuojant tų pačių tikslų siekimą – padėti žemos kvalifikacijos asmenims įgyti socialinių ir darbinių įgūdžių.

Teikiant konsultacijas ketinantiems kurti verslą asmenims dėl verslo pradžios, sąlygų ir galimybių, karjeros konsultantai domėjosi naujovėmis ir dalyvavo bendradarbystės centro „Spiečius“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos organizuojamuose renginiuose. Susipažinta su 2018 metų mokesčių pakeitimais, individualios veiklos pagal pažymą ar verslo liudijimą galimybėmis. Dalyvauta VšĮ „Versli Lietuva“ organizuotame renginyje Šiaulių miesto savivaldybėje dėl taikomų verslumo skatinimo priemonių naudos ir naujų siūlymų teikimo verslo skatinimui Šiauliuose.

Bendradarbiavimo nauda – užmegztos tarpusavio ir tolimesnių ryšių stiprinimo galimybės siekiant glaudesnio bendradarbiavimo ir sėkmingos veiklos įgyvendinimo tęsiant pradėtus darbus.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas