Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Mobili komanda – didesnis paslaugų efektyvumas
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. birželio 13 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Siekiant stiprinti tarpininkavimo įdarbinant veiklą, Darbo biržos įvaizdį, išskirtinį dėmesį skiriant Strateginių darbdavių vadovams bei naujiems aptarnaujamo rajono darbdaviams, kurie aktyviai plečia veiklą rajone, įtraukiant juos į darbo rinkos valdymą, prie Šiaulių teritorinės darbo biržos klientų aptarnavimo funkcijas vykdančių skyrių suburtos Mobilios komandos ir 2017 metais tęsia vizitus pas aptarnaujamo rajono darbdavius. Mobilios komandos paskirtis – savalaikiai ir profesionaliai bei taikant „vieno langelio“ principą pasiekti didesnį paslaugų efektyvumą.

2017 m. gegužės mėnesį Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių skyrių Mobilios komandos aplankė 25 pramonės, paslaugų, statybos  ir žemės ūkio sektoriaus įmones.

Akmenės skyriaus Mobili komanda aplankė tris rajono darbdavius: UAB „Eternit Baltic“, UAB „Gaventa“,  A. Mikelskio  įmonę UAB.

Įmonėje UAB „Eternit Baltic“ darbo biržos darbuotojai kartu su įmonės personalo vadove Lina Garliauskiene ir meistru Mindaugu Rožiu aptarė abipusio bendradarbiavimo rezultatus. Įmonės darbuotojai kalbėjo apie naujų darbuotojų poreikį 2017 metams, išsakė pageidavimus dėl planuojamų darbinti asmenų kvalifikacijos,  akcentavo, kad, įdarbinant naują darbuotoją, itin didelis dėmesys yra skiriamas žmogaus asmeninėms savybėms. Įmonei buvo atnaujinta informacija apie darbo biržos vykdomus ESF projektus bei galimybę darbinti su daliniu darbo užmokesčio finansavimu. Siūlyta dalyvauti profesinio mokymo priemonėje.

UAB „Eternit Baltic“ meistras Mindaugas Rožys atliko gido vaidmenį, suorganizavo darbo biržos darbuotojoms ekskursiją po gamyklą, kurioje nenutrūkstamai vyksta stogo dangos ir detalių gamybos darbai. Parodė ir pakomentavo, kokius konkrečius darbus atlieka buvę darbo biržos lankytojai, kurie ieškojo darbo ir įdarbinimo konsultantų buvo nukreipti įdarbinimui. Ekskursijos po gamyklą  tikslas – realiai pamatyti vykstančius darbus, kad, esant laisvoms darbo vietoms, darbo biržos specialistai žinotų kokiems darbams atlikti turi būti  kreipiami asmenys.

Nuotr. UAB „Eternit Baltic“ personalo vadovė Lina Garliauskienė ir Akmenės skyriaus mobili komanda

UAB „Gaventa“ – įsikūrusi Ventoje, Akmenės rajone. Su įmonės direktore Violeta Urbonaite  susitiko Akmenės skyriaus vedėjas Algis Rudys ir vyriausioji specialistė Angelina Kinderevičienė. Darbo biržos specialistai su įmonės vadove patikslino anksčiau aptartą darbuotojų poreikį 2017 metams, kalbėjosi apie darbdavio interesus, perspektyvas ir verslo plėtros tendencijas. Direktorei V. Urbonaitei buvo pasiūlyta įdarbinti šiuo metu bebaigiantį profesinio mokymo programą - garo katilų mašinistą - pagal darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę. Pasidžiaugta bendradarbiavimo rezultatu, nes per gegužės mėn. Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus pagalba įmonėje įdarbinti  47 asmenys terminuotam laikotarpiui.

UAB „Gaventa“ – nauja įmonė, užsiimanti gyvų sraigių supirkimu, apdirbimu ir pardavimu. Aktyvus darbas įmonėje vyksta nuo gegužės 1 dienos iki rugsėjo 1 dienos. Planuojama plėtoti kitas gamybos veiklos sritis ir veiklą vykdyti ištisus metus. Sezono metu įmonėje dirba apie 70 asmenų. Įmonės atstovai, priimdami į darbą darbuotojus bei formuodami darbuotojų kolektyvą, aktyviai bendradarbiauja su darbo birža: darbo biržoje organizuoja darbo muges ir vykdo atrankas.

                 Nuotr. Įmonėje UAB „Gaventa“

 

A. Mikelskio  įmonė UAB yra įsikūrusi Ventoje, Akmenės rajone. Su įmonės vadybininke Sigute Mikelskiene  susitiko Akmenės  skyriaus vedėjas Algis Rudys ir vyriausioji specialistė Angelina Kinderevičienė. Susitikimo metu įmonės atstovams buvo atnaujinta informacija apie galimybę įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, finansuojant jų įdarbinimą bei šiuo metu darbo biržoje įgyvendinamus ESF projektus. Vadybininkė Sigutė Mikelskienė parodė gamybines patalpas, papasakojo apie įmonės veiklą. Įmonė gamina sagas, suvenyrus  ir kitus gaminius iš natūralių medžiagų: elnio, briedžio ragų, galvijų ragų ir galvijų kaulų. Apie 80% produkcijos eksportuojama į Vokietiją ir Austriją. 20% produkcijos realizuojama Lietuvoje: siuvykloms, dizaino salonams ir kt. 2013 metais įmonė pradėjo naują veiklą – medienos apdirbimas, malkų ruoša, biokuro gamyba. Įmonėje dirba profesionalūs darbuotojai, kurių dalis dirba nuo įmonės įkūrimo. Daugiausia darbo vietų registruojama: traktorininkams ir pagalbiniams darbininkams. Per 2015 m. darbo biržos pagalba įdarbinta 10 darbo ieškančių asmenų. Per 2016 m. darbo biržos pagalba įdarbinti 9 darbo ieškantys asmenys. A. Mikelskio UAB yra žinoma kaip patikima bendrovė, sėkmingai įgyvendinanti projektus ir taip prisidedanti prie rajono nedarbo mažinimo.

 Nuotr. A. Mikelskio įmonėje

 

  

Pakruojo skyriaus Mobili komanda: Pakruojo skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaida Rimkūnienė, specialistės Daiva Butkienė, Giedrė Utkutė aplankė tris rajono strateginius darbdavius: VĮ Pakruojo miškų urėdiją, UAB „Pakruojo parkai“ ir AB „Pakruojo arka“. Susitikimų metu buvo pasirašytos tikslinės programos 2017 metams, aptartas naujų darbuotojų poreikis, pristatyti įgyvendinami ESF projektai, aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Taip pat vizitų metu su įmonių vadovais buvo aptarti pasiekti 2016 m. bendradarbiavimo rezultatai.

Vizito į VĮ Pakruojo miškų urėdiją metu aptartas naujų darbuotojų poreikis, tolimesnės bendradarbiavimo galimybės. VĮ Pakruojo miškų urėdija  2016 metais  įdarbino 27 darbo ieškančius asmenis, naudojosi viena iš aktyvios darbo rinkos politikos priemonių – įdarbinimas subsidijuojant,  įdarbinta 10 asmenų. Su darbdaviu pasirašyta Tikslinė programa 2017 m.

 

Nuotr. VĮ Pakruojo miškų urėdijos vadovas  Kazys Gudas ir Pakruojo skyriaus specialistė Daiva Butkienė  tikslinės programos pasirašymo momentu

 

AB „Pakruojo arka“ yra  vienas iš strateginių darbdavių, su kuriuo Pakruojo skyrius jau yra pasirašęs bendradarbiavo sutartį. Susitikimo metu  kartu su vadovu  aptartas trūkstamos  darbo jėgos poreikis.  2016 m. įmonė įdarbino 3 darbo ieškančius asmenis. Su darbdaviu pasirašyta tikslinė programa 2017 metams, tikimasi glaudesnio bendradarbiavimo.

 

Nuotr. Pasirašoma tikslinė programa su AB „Pakruojo arka“ vadovu Algirdu Adomaičiu

 

Susitikime su UAB „Pakruojo parkai“ direktoriumi Giedriumi Klimkevičiumi aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės, pasirašyta Tikslinė programa 2017 metams. Per 2016 metus UAB „Pakruojo parkai“ įdarbino 9 darbo ieškančius asmenis, taip pat naudojosi aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis: darbo rotacija ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.

Nuotr. Tikslinės programos pasirašymas su įmonės direktoriumi Giedriumi Klimkevičiumi

 

Radviliškio skyriaus Mobili komanda aplankė penkis strateginius darbdavius: UAB „Smuklė Žarija“, UAB „Šeduvos kepykla“, UAB „Salvika“, UAB „Regejus“ ir VĮ Radviliškio miškų urėdiją. Susitikimų su įmonių vadovais metu aptartos įmonių veiklos perspektyvos 2017 m. darbo biržos teikiamos paslaugos, pasirašytos tikslinės programos 2017 metams.

UAB „Smuklė Žarija“ – strateginis darbdavys, su kuriuo Radviliškio skyrius yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį 2015 m. vasario 10 d. Susitikimo metu Radviliškio skyriaus vedėja Irena Urbelienė supažindino įmonės savininką Vidmantą Mikutį su darbo biržos vykdomais ESF projektais,  aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės.  

Nuotr. iš kairės Radviliškio skyriaus vedėja Irena Urbelienė ir vyresnioji specialistė Ona Ališauskienė, UAB "Smuklė Žarija" įmonės savininkas Vidmantas Mikutis ir direktorė Nijolė Mikutytė-Beklešovė

 

Įmonė UAB „Šeduvos kepykla“  įkurta 2012 m. Veikla – duonos ir konditerijos gaminių kepimas  bei  maitinimo paslaugos.  2016 m. įmonėje buvo įdarbinti 4  darbo ieškantys asmenys, o šiais metais įmonė pasinaudojo darbo biržos finansuojamomis priemonėmis, į kurias įdarbinti 2 asmenys. Susitikimo metu  įmonės direktorė Vida Dauneckienė pasidžiaugė, kad  įsigijo naujas patalpas, rudenį atvers duris nauja kavinė „Skonio namai Linda“, į kurią planuoja įdarbinti 4 darbo ieškančius asmenis. Vasaros laikotarpiu papildomai planuoja  įdarbinti  2 studentus.

Susitikimo metu Radviliškio skyriaus vedėja Irena Urbelienė ir UAB  „Šeduvos kepykla“ direktorė Vida Dauneckienė pasirašė tikslinę programą 2017 metams.

 

Nuotr. iš kairės Radviliškio skyriaus vedėja Irena Urbelienė ir specialistė Ona Ališauskienė, UAB „Šeduvos kepykla“ direktorė Vida Dauneckienė

 

Įmonė „Salvika“ teikia siuvimo paslaugas, siuva vyriškus ir moteriškus viršutinius rūbus, kuriuos  parduoda Lietuvoje ir eksportuoja į užsienį. Įmonėje dirba 33 darbuotojai.  Su  įmone UAB „Salvika“ bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2013 m. liepos 16 d. Per pastaruosius metus  darbo biržai sunkiai sekasi užpildyti siuvėjų laisvas darbo vietas. Darbo biržoje nėra registruota kvalifikuotų siuvėjų,  norinčių įgyti šią paklausią profesiją taip pat neatsiranda. Šiai dienai,  anot direktorės Valerijos Adomaitienės, galėtų įdarbinti 10- 15 siuvėjų. Susitikimo metu aptarta ir pasirašyta tikslinė programa 2017 metams.

Nuotr. iš kairės UAB "Salvika" direktorė Valerija Adomaitienė, Radviliškio skyriaus vedėja Irena Urbelienė ir specialistė Ona Ališauskienė

Įmonė UAB „Regejus“ įkurta 1998 metais. Veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba statybinėmis bei santechnikos prekėmis. Bendradarbiavimo susitarimas su įmone pasirašytas 2013 metais. Įmonė parduotuves yra atidariusi ne tik Radviliškyje, bet ir Šiauliuose, Pakruojyje ir Širvintose, kuriose dirba 64 darbuotojai.  2014 metais yra įsteigusi naują darbo vietą pardavimo vadybininkui. Pastaruoju metu įmonė dirba stabiliai, darbuotojų kaitos nėra,  planuoja plėsti veiklą. Radviliškio senojo malūno patalpose įrengė konferencijų salę,  kurią planuoja  nuomoti įvairiems renginiams. Susitikimo metu Radviliškio skyriaus vedėja Irena Urbelienė ir UAB „Regejus“  direktorius Arūnas Kvėglys pasirašė tikslinę programą 2017 metams.

 

 Nuotr. iš kairės Radviliškio skyriaus vedėja Irena Urbelienė ir UAB „Regejus“ direktorius Arūnas Kvėglys

 

Su VĮ Radviliškio miškų urėdija darbo birža bendradarbiauja labai senai, tai viena iš daugiausia įdarbinančių darbo ieškančių asmenų  įmonė. Bendradarbiavimo susitarimas pasirašytas 2013 metais. Urėdija  kasmet dalyvauja darbo biržos finansuojamuose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. 2016 metais buvo įdarbinta  45 darbo ieškantys asmenys. VĮ Radviliškio miškų urėdijos urėdas Juozas  Eismontas informavo, kad šių metų rusėjo mėnesį numatomas įmonės reorganizavimas.

Apsilankymo metu Radviliškio skyriaus vedėja Irena Urbelienė ir  VĮ Radviliškio miškų urėdijos urėdas  Juozas Eismontas  pasirašė tikslinę programą 2017 metams.

Nuotr. iš kairės Radviliškio skyriaus vedėja Irena Urbelienė, VĮ Radviliškio miškų urėdijos vadybininkė Vitalija Eismontienė ir urėdas Juozas Eismontas

 

Šiaulių skyriaus Mobili komanda susitiko su Šiaulių miesto ir rajono strateginiais darbdaviais, kurie kuria pridėtine vertę vysto ir plečia savo veiklą.

Aplankytos sparčiai besivystančios įmonės: UAB „Asektas“, kurios pagrindinė veikla medienos pjaustymas ir obliavimas, UAB „Refta“ – tarptautinis krovinių pervežimas, UAB „NMF Metal“ – metalinių gaminių gamyba, štampavimas ir apdirbimas, UAB „Aukstata“ – statybos ir remonto darbai, UAB „Bocas ir ko“ – medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba, UAB „Nabatėja“ – mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, UAB „Gemega“ – čiužinių gamyba, UAB „Rūta“ – kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba, IĮ „Modestina ir Ko“ – vyriškų rūbų siuvimas, UAB „Stupa“ – vyriškų ir moteriškų drabužių siuvimas, UAB „Švarūnė“ - lengvųjų automobilių, patalpų valymas ir plovimas, UAB „Vonin Lithuania“ - žvejybos tinklų ir žuvivaisos įrangos gamyba, UAB „Bikuvos“ prekyba – prekybos įmonė  ir Algimanto Stanevičiaus IĮ – konditerijos gaminių gamyba ir prekyba.

Nuotr. iš kairės UAB "Aukstata" direktorius Vitas Stulgė ir Šiaulių skyriaus paslaugų darbdaviams specialistas Romualdas Guntis

Mobilios komandos vizitų metu darbdaviai supažindinti su situacija darbo rinkoje ir jos pokyčiais, aptartos bendradarbiavimo perspektyvos, išklausyti įmonės darbo jėgos poreikiai ir planai, supažindinti su šiuo metu vykstančiomis remiamo įdarbinimo priemonėmis, akcentuojant darbo ieškančių asmenų galimybes grįžti į darbo rinką, vykdant profesinio mokymo priemonę, pristatyta galimybė į savo kolektyvą priimti jaunuolius, baigusius ESF projektą „Atrask save“ ir padėti jiems surasti savo vietą darbo rinkoje.

Nuotr. sėdi UAB "Refta" personalo vadovė Julija Špokienė ir Šiaulių skyriaus Mobilios komandos nariai

 

Įmonių vadovai ar jų paskirti atsakingi asmenys apmokinti naudotis elektroninėmis darbo biržos paslaugomis. Apžvelgta registruotų laisvų darbo vietų užpildymo eiga, tolimesni veiksmai, užtikrinantys operatyvų laisvų darbo vietų užpildymą. Su įmonių vadovais pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai, įtraukiant juos į projektų, finansuojamų Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinimą, siekiant padėti apsirūpinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojais.

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas