Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinio komiteto posėdis – jaunimo užimtumo ir socialinės integracijos gerinimui, rengimui ir įgyvendinimui
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. birželio 9 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Birželio 8 dieną Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Šiauliuose  vyko Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinio komiteto posėdis.

Darbo išteklių skyriaus vedėja Vaida Ignotienė pristatė įgyvendinamo projekto „Atrask save“, finansuojamo iš Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, darbo biržai iškeltą projekto tikslą – padėti jaunam bedarbiui (16-29 m.) įsilieti į aktyvų visuomenės gyvenimą, teikiant ankstyvos intervencijos ir jaunimo aktyvumo paslaugas, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes. Vaida Ignotienė pristatydama veiklų ir rezultatų rodiklių vykdymą pasidžiaugė ir dalyvių pasiektais rezultatais.

Nuotr. Šiaulių TDB Darbo išteklių skyriaus vedėja Vaida Ignotienė

Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus ESF projekto „Atrask save“ specialistė-koordinatorė Simona Lunskienė pirmiausia pristatė savo istoriją, kaip ieškodama profesinio kelio pradėjo dalyvauti jaunimo integraciją į darbo rinką skatinančiame projekte „Atrask save“. Simona Lunskienė susitikimo metu dalijosi ir dalyvių sėkmės istorijomis, džiaugėsi, kad prie dalyvių sėkmės istorijų prisideda projekto specialistai-koordinatoriai bei jaunuoliams padėti atrasti save nusiteikę Paslaugų teikėjai. Projektas siūlo didelę paslaugų įvairovę darbo, mokymosi ir praktikos galimybių ieškantiems jauniems žmonėms, tiek užsiregistravusiems, tiek neužsiregistravusiems darbo biržoje. Koordinatorė Simona džiaugėsi ir tuo, kad dalyviai ir baigę veiklas užeina patarimo pas koordinatorius ar pasidžiaugti sėkmingo tikslo pasiekimu.

Nuotr. ESF projekto „Atrask save“ specialistė-koordinatorė Simona Lunskienė

Tiems jaunuoliams, kurie negali apsispręsti ką norėtų veikti, koordinatorė kviečia prisijungti prie projekto „Atrask save“ ir kartu su koordinatoriumi aptarti savo norus.

Kelmės r. savivaldybės Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Rima Bivainienė pristatė  Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ vykdymą ir rezultatus Kelmės rajono savivaldybėje. Pranešėja informavo, kad Jaunimo reikalų departamentas (toliau – JRD) ir partneriai teikia garantijas 15–29 m. amžiaus nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, kuris nėra registruotas darbo biržoje, todėl yra didesnė problema surasti ir įtraukti į projekto veiklas šiuos jaunuolius. Rima Bivainienė akcentavo, kad  JRD su jaunimu dirbantys specialistai paslaugas jaunuoliams teikia pagal individualius kiekvieno poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas ir neformaliojo ugdymo metodus, daugiausia dėmesio skiriant individualiam darbui su jaunuoliu. JGI koordinatorė pasidžiaugė, kad prie projekto įgyvendinimo prisideda ir Kelmės rajono seniūnijų seniūnai, socialiniai darbuotojai, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, Šiaulių probacijos tarnybos Kelmės skyrius, Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyrius, Socialinės paramos skyrius, savanorius priimančios organizacijos, kurių Kelmės rajone yra net 11.

Nuotr. Kelmės r. savivaldybės JGI koordinatorė Rima Bivainienė

Šiaulių teritorinės darbo biržos ESF projekto „Naujas startas“ koordinatorė Neimantė Gustaitė pristatė ESF projekto „Naujas startas“ įgyvendinimo rezultatus nuo projekto pradžios. Pranešėja supažindino su JRD veiklas baigusių ir užsiregistravusių darbo biržoje jaunuolių integracijos į darbo rinką rezultatais. Jaunuoliai noriai dalyvauja ESF projekto „Naujas startas“ profesinio mokymo priemonėje, dauguma jų renkasi šias mokymo programas: pardavėjo, virėjo, elektromonterio, manikiūrininko, prekybos salės darbuotojo, kirpėjo, vairuotojo. Įdarbinimo subsidijuojant ar darbo įgūdžių įgijimo rėmimo veiklose dalyvaujantys jaunuoliai įsidarbina didmeninėje ar mažmeninėje prekyboje, paslaugų sektoriuje (apgyvendinimo, maitinimo, grožio  paslaugų srityje), žemės ūkyje, statyboje.

Nuotr. ESF projekto „Naujas startas“ koordinatorė Neimantė Gustaitė

Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Jolanta Bagdonavičienė  apžvelgė pagrindines Šiaulių apskrities darbo rinkos tendencijas, pristatydama jaunuolio portretą pagal išsilavinimą ir motyvaciją darbui, jaunimo nedarbą, jų užimtumo galimybes, įsidarbinimą. Jolanta Bagdonavičienė posėdžio narius  taip pat supažindino su Jaunimo darbo centro veikla ir uždaviniais – pagal individualius poreikius padėti jaunam asmeniui susirasti darbą,  suteikti aiškiai suprantamą informaciją apie Darbo biržos teikiamas paslaugas, šviesti, mokyti, motyvuoti, orientuoti profesiniu atžvilgiu jauną asmenį – sudaryti sąlygas jo tobulėjimui,  suteikti kitą būtiną ir aktualią informaciją susijusią su darbu bei darbo santykiais.

Nuotr. Posėdžio dalyviai

Šiaulių universiteto Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos direktorė Lina Bivainienė pasiūlė nariams aktyviau keistis naudinga informacija ir vykdyti jos sklaidą, posėdžius organizuoti dažniau, aptariant aktualią informaciją ir vykdant bendras veiklas, naudingas jaunimui. Lina Bivainienė pasiūlė į kito posėdžio darbotvarkę įtraukti Šiaulių universiteto studentų baigiamųjų darbų pristatymus, kurie susiję su jaunimo darbu, karjeros planavimu.

Šiaulių savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus  specialistė Juzefa Damskienė dar kartą posėdžio dalyviams pristatė socialinių kompetencijų ugdymo sistemą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose, kurią įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Posėdžio dalyviai diskutavo apie šio socialinio kompetencijų modelio naudą visiems socialiniams partneriams ir aptarė tolimesnį bendradarbiavimą. 

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas