Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Mobili komanda – išskirtinis dėmesys strateginiam darbdaviui
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. balandžio 12 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Siekiant stiprinti tarpininkavimo įdarbinant veiklą, Darbo biržos įvaizdį, išskirtinį dėmesį skiriant Strateginių darbdavių vadovams bei naujiems aptarnaujamo rajono darbdaviams, kurie aktyviai plečia veiklą rajone, įtraukiant juos į darbo rinkos valdymą, prie Šiaulių teritorinės darbo biržos klientų aptarnavimo funkcijas vykdančių skyrių suburtos Mobilios komandos ir 2017 metais tęsia vizitus pas aptarnaujamo rajono darbdavius. Mobilios komandos paskirtis – savalaikiai ir profesionaliai bei taikant „vieno langelio“ principą pasiekti didesnį paslaugų efektyvumą.

2017 m. kovo mėnesį Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio ir Kelmės skyrių Mobilios komandos aplankė šešias pramonės, paslaugų ir žemės ūkio sektoriaus įmones.

Joniškio skyriaus Mobili komanda aplankė tris strateginius darbdavius: Skaistgirio žemės ūkio bendrovę, Jurdaičių socialinės globos namus ir žemės ūkio bendrovę „Delikatesas“. Susitikimų su įmonių vadovais metu aptartos įmonių veiklos perspektyvos 2017 metais, naujų darbuotojų poreikis, darbo biržos paslaugos, pasirašytos tikslinės programos 2017 metams. Vizitų metu aptarti 2016 m. bendradarbiavimo rezultatai: Skaistgirio žemės ūkio bendrovė 2016 metais įdarbino 12 darbo ieškančių asmenų, žemės ūkio bendrovė „Delikatesas“ – 6.

Jurdaičių socialinės globos namai į strateginių darbdavių sąrašą įtraukti tik šiais metais. 2016 metais, pasikeitus įmonės vadovams, prasidėjo glaudesnis bendradarbiavimas su darbo birža.  Joniškio skyriaus mobili komanda: Joniškio skyriaus vedėja Raimunda Eugenija Falkauskienė ir vyriausioji specialistė Vaiva Adomaitė   apsilankė Jurdaičiuose ir susitiko su globos namų direktore Adele Pociuviene. Mobilios komandos vizito tikslas – pristatyti darbo biržos paslaugas,  aptarti bendradarbiavimo būdus ir galimybes, planus 2017 metams, galimą naujų darbuotojų poreikį, taip pat detaliau susipažinti su globos namų darbo specifika, veikla, darbo sąlygomis, patalpomis.

Jurdaičių socialinės globos namai savo gyvavimą pradėjo 1953 metais. Šiuo metu tai stacionari socialinės globos įstaiga, skirta laikinai ar nuolat gyventi suaugusiems neįgaliems asmenims, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų, kurie negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas. ES struktūrinių fondų lėšomis atnaujintuose pastatuose ir šiltose, jaukiose patalpose gyvena 283 neįgalūs asmenys, kuriuos aptarnauja 122 darbuotojai. Gyventojų poreikių tenkinimui, savarankiškų įgūdžių ugdymui įrengtos virtuvėlės, įvairaus užimtumo patalpos, kuriose žmonės užsiima savo mėgstama veikla.

Susitikimo metu Joniškio skyriaus vedėja Raimunda Eugenija Falkauskienė ir Jurdaičių socialinės globos namų direktorė Adelė Pociuvienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir tikslinę programą 2017 metams.

Nuotr. Jurdaičių socialinės globos namų direktorė Adelė Pociuvienė ir Joniškio skyriaus vedėja Raimunda Eugenija Falkauskienė Bendradarbiavimo sutarties ir tikslinės programos pasirašymo momentu

 

Nuotr. Jurdaičių socialinės globos namų direktorė Adelė Pociuvienė aprodo patalpas

 

Kelmės skyriaus Mobili komanda apsilankė įmonėse BĮ Liolių socialinės globos namai, UAB „Girilis“ ir K. Jovaišos komercinėje firmoje. Šių vizitų tikslas – aptarti bendradarbiavimo naudą,  supažindinti darbdavius su darbo biržos organizuojamomis užimtumo rėmimo priemonėmis, pasirašyti Bendradarbiavimo sutartį ir tikslines programas 2017 metams.

Kelmės skyriaus vedėja Sandra Svetkovskienė, vyriausieji specialistai Rasa Pupiuvienė ir Židrūnas Šapalas susitiko su BĮ Liolių socialinės globos namų direktoriumi Erminiju Simonavičiu bei direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Neringa Bagdonavičiene

BĮ Liolių socialinės globos namų vadovai supažindino su įmonės vykdomo Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Integralios pagalbos į namus plėtra Kelmės rajone“ rezultatais. Pasidžiaugė abipusiu bendradarbiavimu ir darbo biržos profesinio mokymo priemone, kurios dėka įmonei buvo parengti reikalingos kvalifikacijos darbuotojai projekto veiklai vykdyti. BĮ Liolių socialinės globos namuose jau pradėjo dirbti 2 slaugytojo padėjėjos, dar numatoma įdarbinti 1 socialinio darbuotojo padėjėją ir 3 slaugytojo padėjėjas. Kelmės skyriaus atstovai ir darbdavys sutarė, tenkinant trūkstamos darbo jėgos poreikius, bendradarbiauti su darbo birža, pasinaudojant darbuotojų paieškos į laisvas darbo vietas atrankos įvairove, esant poreikiui – remiamo įdarbinimo priemonėmis, profesiniu mokymu. Su darbdaviu pasirašyta tikslinė programa 2017 metams.

 

 

Nuotr. iš kairės Kelmės skyriaus vedėja Sandra Svetkovskienė ir vyriausioji specialistė Rasa Pupiuvienė, BĮ Liolių socialinės globos namų direktorius Erminijus Simonavičius

 

UAB Girilis – strateginis darbdavys, su kuriuo Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyrius yra pasirašęs bendradarbiavo sutartį. Kelmės skyriaus vedėja Sandra Svetkovskienė, vyriausieji specialistai Rasa Pupiuvienė ir Židrūnas Šapalas susitiko su UAB „Girilis“ vadovu Alvydu Gerbeniu. Vadovas pristatė įmonės veiklą, numatomų darbuotojų poreikį. Kelmės skyriaus atstovai pristatė darbo biržos vykdomus ESF projektus, aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis galima pasinaudoti įdarbinant darbo ieškančius asmenis. Ypatingai akcentuotos darbo ieškančių asmenų galimybės grįžti į darbo rinką, vykdant profesinio mokymo priemonę, darbo įgūdžių įgijimo ir įdarbinimo subsidijuojant priemones, finansuojamas iš Europos socialinio fondo projekto „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ bei Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės ir antrinės intervencijos finansuojamų projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“. Su darbdaviu pasirašyta tikslinė programa 2017 metams.

Nuotr. Pasirašoma tikslinė programa su UAB „Girilis“ vadovu Alvydu Gerbeniu

 

Kelmės skyriaus vedėja Sandra Svetkovskienė, vyriausieji specialistai Rima Šimalienė ir Židrūnas Šapalas taip pat susitiko su K. Jovaišos komercinės firmos direktoriumi Kęstučiu Jovaiša. Susitikimo metu aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės. Darbdaviui pristatytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės bei šiuo metu vykdomi Europos socialinio fondo finansuojami projektai. Susitikimo metu pasirašyta Bendradarbiavimo  sutartis ir Tikslinė programa 2017 m.

 

Nuotr. Bendradarbiavimo sutarties ir tikslinės programos pasirašymas su įmonės direktoriumi Kęstučiu Jovaiša

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas