Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo sėkmė – glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. balandžio 5 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Kovo mėnesį Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės ir Šiaulių skyriuose įvyko susitikimai su Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijų nariais. Susitikimų tikslas – aptarti tolimesnį bendradarbiavimą, siekiant jaunus asmenis įtraukti į įvairias veiklas.

Susitikimuose pristatyta Šiaulių miesto ir rajono bei Kelmės rajono darbo ieškančių jaunuolių situacijos analizė, aptartos jaunimo išsilavinimo, motyvacijos, aktyvumo darbo paieškoje problemos, darbo biržos priemonės, skirtos jaunuolių integracijai.

Šiaulių skyriaus Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vedėja Gita Jasilionė, pristatydama situaciją darbo rinkoje, pažymėjo, kad jaunimo nedarbas Šiaulių mieste ir rajone išlieka žemesnis nei šalyje ir siekia 4,3 proc. Pristatant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatus pažymėta, kad per 4 mėn. nuo įsiregistravimo darbo biržoje įdarbinti, pradėjo individualią veiklą arba pradėjo dalyvauti profesinio mokymo, remiamo įdarbinimo, paramos darbo vietoms steigti priemonėse daugiau nei 54,7 proc. jaunuolių nuo pradėjusių dalyvauti jaunimo garantijų iniciatyvos priemonėse.

Diskusijose dalyvavo ESF projekto „Atrask save“ su jaunimu dirbančios specialistės-koordinatorės – Ramunė, Simona ir Milda, kurios pasidalino gerąja patirtimi įgyvendinant projekto veiklas, įvardijo organizuojamų užsiėmimų naudą ir kokias žinias jaunuoliai įgyja dalyvaudami projekte. Koordinatorės akcentavo, kad aktyvumu ir iniciatyvumu  projekto veiklose išsiskiria  mažamečius vaikus auginančios jaunos mamos, pageidaujančios grįžti į darbo rinką. 

Nuotr. Projekto koordinatorės Ramunė, Simona ir Milda pristato projekto „Atrask save“ sėkmės istorijas

 

Į diskusijas įsijungė Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Vilgailė ir Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta, kurios akcentavo, kad surasti ir įtraukti į veiklas neaktyvų, nedirbantį, nesimokantį jaunimą pakankamai sunku, su kiekvienu jaunuoliu dirbama individualiai. Projekto koordinatoriai  pasidžiaugė pasiektais rezultatais.

VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros koordinatorė Raimonda pratęsė diskusijas, pristatydama  darbo rezultatus, patirtį, įgyvendinant ESF projekto „Atrask save“ veiklas, organizuojant dalyviams išvažiuojamuosius renginius. Pranešėja pažymėjo ir akcentavo projekto naudą žemos motyvacijos, turintiems socialinę atskirtį jaunuoliams.

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro direktorė Asta pristatė patirtį  dirbant su jaunimu. Pranešėja pažymėjo, kad vykdoma veikla gana įvairi, apima ir vertimo paslaugas, ir jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, kvalifikacijos kėlimo programas, Europos savanorių tarnybos ir kitų projektų rengimą ir įgyvendinimą, studentų praktiką, smurtinio elgesio mažinimo programos įgyvendinimą. Paminėta, kad aktyvus jaunimas įtraukiamas į įvairias veiklas, ES projektus, pasidalijo gerąja patirtimi. Renginio pabaigoje Asta susirinkusiems pasiūlė atlikti praktinę užduotį. Panaudojant siūlų kamuolį susitikimo dalyviai supynė tinklą, kuris reiškia, kad turint bendrą tikslą ir dirbant kartu, vienoje komandoje, galima pasiekti gerų rezultatų. Susitikimo dalyviai dėkojo kolegoms už tvirtą, draugišką komandą. 

 

 Nuotr. Praktinė užduotis, įprasminanti susitikimo tikslą

 

Kelmės skyriuje vykusiame Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdyje Kelmės skyriaus vedėja Sandra Svetkovskienė, pristatydama darbo rinkos prognozę ir įsidarbinimo galimybes 2017 metams, informavo apie demografinę situaciją Kelmės rajone, atkreipdama dėmesį, kad per 2016 metus dėl tarptautinės migracijos ir natūralios gyventojų kaitos rajone gyventojų sumažėjo 3,1 proc. S. Svetkovskienė pristatė įmonių veiklos tendencijas 2016 metais bei įmonių veiklos perspektyvas 2017 m., aptarė darbuotojų kaitą bei darbo jėgos pasiūlą 2017 m. Informavo apie darbo jėgos paklausą ir įsidarbinimo galimybes 2017 m. Susitikimo metu pristatytas pirminės ir antrinės intervencijos Jaunimo garantijų iniciatyvos projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“, skirtų jaunų iki 29 m. asmenų spartesnei integracijai į darbo rinką ar grįžimui į švietimo sistemą, įgyvendinimas. Aptartos iškylančios problemos vykdant Jaunimo garantijos iniciatyvos projektus.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Samušienė ir Europos socialinio fondo projekto „Atrask save“ vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Rima Bivainienė informavo, kaip sekasi vykdyti projekto „Atrask save“ veiklas su neaktyviais jaunais asmenimis.

 Nuotr. Kelmės skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdis

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas