Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo sėkmė – glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. kovo 16 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Vasario mėnesį Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio  skyriuose įvyko susitikimai su Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijų nariais. Susitikimų tikslas – aptarti tolimesnį bendradarbiavimą, siekiant jaunus asmenis įtraukti į įvairias veiklas.

Susitikimuose pristatyta kiekvieno rajono darbo ieškančių jaunuolių situacijos analizė, aptartos jaunimo išsilavinimo, motyvacijos, aktyvumo darbo paieškoje problemos, darbo biržos priemonės, skirtos jaunuolių integracijai.

Prieš pradedant posėdį Akmenės skyriuje, Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus vedėjas Algis Rudys įteikė padėkos raštą Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei Arnoldai Ruškienei už nuoširdų ir dalykišką bendradarbiavimą, rūpinantis Akmenės rajono jaunuolių užimtumu.

 Nuotr. Padėkos raštas Arnoldai Ruškienei

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatus  pristatė Akmenės skyriaus vedėjas Algis Rudys. 

Nuotr. Susitikimo Akmenės skyriuje metu

Joniškio skyriaus vedėja Raimunda Eugenija Falkauskienė, pristatydama situacijos darbo rinkoje prognozę akcentavo, kad dėl tarptautinės migracijos ir neigiamos natūralios gyventojų kaitos mažėja rajono gyventojų, tame tarpe ir darbingo amžiaus, skaičius. Tai turės neigiamos įtakos darbo jėgos pasiūlai, kuri, kaip prognozuojama, mažės apie 3 proc., o darbo jėgos paklausa didės 2 proc. Todėl viltys dedamos į jaunus darbo ieškančius asmenis, kurie, sumotyvuoti projekte „Atrask save“,  įsigis profesiją ir liks dirbti rajone.

Diskusiją pratęsė Jaunimo reikalų departamento koordinatorė Dovilė Povilaitytė. Ji sakė, kad surasti ir įtraukti į veiklas neaktyvų, nedirbantį, nesimokantį jaunimą padeda seniūnijų socialiniai darbuotojai. Su kiekvienu jaunuoliu dirbama individualiai. D. Povilaitytė pasidžiaugė pasiektais rezultatais, pristatė sėkmės istorijas. Ji sakė, kad jaunimo tarpe labai populiari savanorystė.

Komisijos narė Joniškio rajono Vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Valuckienė informavo apie galimą pagalbą kaimo jaunimui pradedant ir plėtojant savo verslą, nesusijusį su žemės ūkio veikla.

 

Pakruojo skyriuje vedėja Stasė Laurušienė socialiniams partneriams pristatė pagrindines 2016 metų darbo rinkos tendencijas ir darbo rinkos prognozę 2017 metams. ESF projekto „Atrask save“ koordinatorė Dovilė Pašakinskienė ir Jaunimo reikalų departamento atsakinga darbuotoja Sandra Martinaitienė dalinosi patirtimi dirbant su projekto „Atrask save“ jaunuoliais, aptarė abipusį bendradarbiavimą 2017 m., įgyvendinant minėtą projektą.

Nuotr. Susitikimo Pakruojo skyriuje metu

Radviliškio skyriuje vykusiame socialinių partnerių susitikime prieita nuomonės, kad nesprendžiamos jaunimo problemos gali turėti ilgalaikį poveikį – negaudami darbo jauni žmonės rizikuoja didelę dalį savo gyvenimo gauti mažesnes pajamas arba ir toliau negauti darbo, nes ilgainiui šių žmonių motyvacija stipriai sumažėja. Tik bendradarbiavimo dėka galima padėti jaunimui integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą.

 Nuotr. Susitikimo Radviliškio skyriuje metu

 

Visuose susitikimuose diskutuota, kaip  sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje bei įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo patirties, taip padedant jiems pasirinkti profesiją, pakartotinai integruotis į švietimo sistemą ir pasirengti įsilieti į darbo rinką.

Diskusijų metu socialinių partnerių atstovai išsakė mintis apie būtinybę didinti jaunuolių motyvaciją mokytis ir dirbti, verslumo skatinimą, mobilių komandų iš įvairių socialinių partnerių sudarymą bei vykimą į atokiausias kaimiškąsias seniūnijas, gerosios praktikos pavyzdžių pristatymą. Pasidalinta mintimis apie ES socialinio fondo finansuojamo projekto „Atrask save“ įgyvendinimo praktiką.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas