Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
ESF Projektai
ESF projektų valdymas
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
EGF parama
Kontaktai
ESF parama  
 
ES vėliava
 
 

 

Europos socialinis fondas (ESF), įkurtas 1957 m., yra pagrindinė Europos Sąjungos priemonė, skirta žmogiškiesiems resursams vystyti ir darbo rinkos funkcionavimui gerinti. Jis remia priemones, siekiančias užkirsti kelią nedarbui ir su juo kovoti bei vystyti žmogiškuosius išteklius. ESF tikslas yra skatinti aukštą užimtumo lygį, lygybę tarp vyrų ir moterų, tvarią plėtrą bei ekonominę ir socialinę sanglaudą. Pagrindinis Fondo tikslas yra teikti finansinę paramą nacionalinių užimtumo veiksmų planams įgyvendinti.

Pagrindinės penkios Europos socialinio fondo politikos sritys yra:

 • Aktyvios darbo rinkos politikos vystymas ir skatinimas; 
 • Lygių galimybių visiems, patenkantiems į darbo rinką, skatinimas;
 • Mokymo, lavinimo ir konsultavimo kaip mokymosi visą gyvenimą politikos dalies skatinimas bei gerinimas; 
 • Kvalifikuotos ir galinčios prisitaikyti darbo jėgos skatinimas;
 • Moterų patekimo į darbo rinką ir dalyvavimo joje gerinimas.

Tinkama veikla, kuri gali būti finansuojama iš ESF:

 • Švietimas ir profesinis mokymas, stažuotojų išankstinis mokymas, bazinių įgūdžių atnaujinimas;
 • Užimtumo priemonės ir priemonės savarankiškai dirbantiems;
 • Mokymas tyrimų, mokslo ir technologijos srityse;
 • Naujų užimtumo šaltinių vystymas;
 • Mokymo, lavinimo ir įgūdžių įgijimo gerinimas bei vystymas, apimant ir mokytojų mokymą;
 • Užimtumo tarnybų efektyvumo modernizavimas ir gerinimas; 
 • Ryšių tarp darbo, mokslo ir tyrimų sričių vystymas; 
 • Sistemų, numatančių pokyčius užimtumo ir kvalifikacijų poreikio srityse, vystymas;
 • Pagalba teikiant paslaugas gavėjams;
 • Naujoviškos priemonės ir bandomieji projektai, susiję su darbo rinka, užimtumu ir profesiniu mokymu.

 

 

 

Į viršų  


Informacija atnaujinta: 2018.01.04 13:32