Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
Situacijos apžvalga
Panevėžys
Panevėžio miestas
Panevėžio rajonas
Biržai
Kupiškis
Pasvalys
Rokiškis
Prognozė
Apklausų rezultatai
Darbo rinkos tendencijos
Nedarbo žemėlapis
ES parama
Situacija Panevėžio rajono darbo rinkoje 2010 m. spalio mėnesį
Situacijų archyvas
2010 m. lapkričio 10 d.

Santrauka

Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Į viršų
Faktai ir skaičiai
(2010 m. spalio mėn.)

 Per mėnesį įsiregistravo ieškančių darbo

273

 Per mėnesį įsiregistravo bedarbių

194

                   Iš jų moterys

83

                   Jaunimas iki 25 metų

53

                   Vyresni nei 50 metų asmenys

24

Iš viso registruotų ieškančių darbo asmenų 2010-09-01

5450

Iš viso registruotų bedarbių 2010-09-01

4632

                   Moterys

2060

                   Jaunimas iki 25 metų

787

                   Vyresni nei 50 metų asmenys

1204

Darbo jėgos pasiūla
(2010 m. spalio mėn.)

Spalio mėnesį nedarbas Panevėžio rajone mažėjo

2010 metų lapkričio 1 d. Panevėžio darbo biržoje įregistruoti bedarbiai  (4632 asm.) sudarė 17,3 proc. darbingo amžiaus rajono gyventojų.

Spalio mėnesį Panevėžio darbo biržoje įsiregistravo 194 darbo neturintys rajono gyventojai.

Darbo jėgos paklausa
(2010 m. spalio mėn.)

Terminuoto darbo vietų pasiūla išlieka didelė

Per 2010 m. spalio mėn. Panevėžio darbo biržoje įregistruota 306 laisvų darbo vietų, (136) iš jų — darbui pagal neterminuotas darbo sutartis.  

Veiklos rezultatai
(2010 m. spalio mėn.)

Per 2010 m. spalio mėn. įdarbinti 264 ieškantys darbo asmenys, 155 iš jų į nuolatines darbo vietas.

Spalio mėnesį į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 93 bedarbiai. 

Darbo rinkos rodikliai teritorijose

Į viršų
 

Rodikliai

Skaičiais, mėn.

Pokyčiai

2010 10

2010 09

Lyginant su praeitu mėnesiu

Lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu

sk.

%

sk.

%

ĮREGISTRUOTA BEDARBIŲ

Per mėnesį

194

166

28

16,9

-151

-43,8

Nuo metų pradžios

3201

3007

*

*

-1151

-26,4

Mėnesio pabaigoje

4632

4671

-39

-0,8

1072

30,1

44,5 % moterų

2060

2084

-24

-1,2

539

35,4

55,5 % vyrų

2572

2587

-15

-0,6

533

26,1

dalyvaujančių laikino užimtumo priemonėse

598

659

-61

-9,3

160

36,5

Bedarbiai, proc. nuo DAG* mėnesio pabaigoje

17,3

17,478

-0,1

*

3,9

*

GAUNANTYS NEDARBO DRAUDIMO IŠMOKAS

Per mėnesį paskirta nedarbo draudimo išmokų

111

98

13

13,3

-69

-38,3

Mokama nedarbo draudimo išmoka mėnesio pabaigoje

543

534

9

1,7

-299

-35,5

Mokama priešpensinė nedarbo draudimo išmoka mėnesio pabaigoje

0

0

0

0,0

0

0,0

LAISVOS DARBO VIETOS                        

Įregistruota per mėnesį iš viso

306

327

-21

-6,4

106

53,0

    iš jų neterminuotam darbui

136

108

28

25,9

20

17,2

           terminuotam darbui

170

219

-49

-22,4

86

102,4

ĮDARBINIMAS

Iš viso per mėnesį

264

278

-14

-5,0

47

21,7

Iš viso nuo metų pradžios

2127

1863

*

*

756

55,1

     pagal neterminuotas sutartis

155

163

-8

-4,9

22

16,5

     pagal neterminuotas sutartis nuo metų pradžios

1260

1105

*

*

367

41,1

     pagal terminuotas sutartis

109

115

-6

-5,2

25

29,8

     pagal terminuotas sutartis nuo metų pradžios

867

758

*

*

389

81,4

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONĖS

0 %** Profesinio mokymo

0

8

-8

-100,0

-19

-100,0

   0 %** Profesinės reabilitacijos

0

0

0

0,0

0

0,0

96,7 %** Remiamojo įdarbinimo

87

84

3

3,6

0

0,0

      - Įdarbinimas subsidijuojant

11

28

-17

-60,7

-2

-15,4

      - darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

5

9

-4

-44,4

-4

-44,4

      - viešųjų darbų

70

47

23

48,9

5

7,7

      - darbo rotacija

1

0

1

0,0

1

0,0

3,3 %** Parama darbo vietoms steigti

3

1

2

200,0

-2

-40,0

     - įdarbinimas į steigiamas subsidijuojamas darbo vietas

1

0

1

0,0

1

0,0

     - įdarbinimas į vietas įsteigtas pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus

2

1

1

100,0

-3

-60,0

    - savarankiško užimtumo rėmimas

0

0

0

0,0

0

0,0

0 %** teritorinis judumas

0

0

0

0,0

0

0,0

Nusiųsta į priemones per mėnesį

90

93

-3

-3,2

-21

-18,9

Nusiųsta į priemones nuo metų pradžios

902

812

*

*

84

10,3

Veikla pagal verslo liudijimą

 

78

73

5

6,8

30

62,5

Išduota leidimų įdarbinti užsieniečius

0

0

0

0,0

0

0,0

 

* DAG — darbingo amžiaus gyventojų skaičius
** proc. visų nukreiptų į programas per ataskaitinį mėnesį

Situacijų archyvas