Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Informacijos ir konsultacijų centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paskatinimai ir apdovanojimai
Ūkio subjektų priežiūra
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Ūkio subjektų priežiūra 

  

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – LDB) ir teritorinių darbo biržų (toliau – TDB) priežiūros veiklos tikslas – užtikrinti ūkio subjektų veiklos ekonominę ir teisinę gerovę bei racionalų valstybės lėšų panaudojimą.

Ūkio subjektų priežiūra atliekama ir patikrinimai vykdomi šiose veiklos srityse:

 

1. remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra;
2. paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo priežiūra;
3. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų priežiūra;
4. darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, priežiūra;

5.
paramos mokymuisi priemonių paslaugų teikėjų priežiūra.

 

Ūkio subjektų patikrinimų kontroliniai klausimynai

Ūkio subjektų veiklos priežiūra vykdoma pagal Panevėžio teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-161 „Dėl Panevėžio teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Panevėžio teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą.  Ūkio subjektų patikrinimai atliekami vadovaujantis  šiame Apraše patvirtintais patikrinimų kontroliniais klausimynais:

1.     Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo kontrolinis klausimynas;

2.     darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės įgyvendinimo kontrolinis klausimynas;

3.     subsidijos gavėjo planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas;

4.     profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas;

5.     darbdavio, kuris įdarbino užsienietį, planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas;

6.     profesinio mokymo įgyvendinimo kontrolinis klausimynas.

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011 m. rugsėjo 27 d. ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos, įskaitant LDB, pasirašė deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų, kuria įsipareigojama pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kitų), o identifikavus pažeidimus, visų pirma nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęsiamas, taip pat skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams.

Konsultacinės informacijos ir skundų teikimas

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba, taip pat ūkio subjektų anoniminiai skundai dėl priežiūros institucijų darbuotojų veiksmų ir suinteresuotų asmenų anoniminiai skundai dėl galimai netinkamų ūkio subjektų veiklų, teikiami trumpuoju Lietuvos darbo biržos telefonu 1883.

Panevėžio teritorinės darbo biržos direktoriaus 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-53 „Dėl 2018 metų II-ą ketvirtį planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašų patvirtinimo“ patvirtinti Panevėžio teritorinės darbo biržos 2018 m. II ketvirtį planuojamų tikrinti:

Darbdavių, įgyvendinančių remiamojo įdarbinimo priemones, sąrašas;

Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms steigti priemones, sąrašas;

Darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, sąrašas;

Profesinio mokymo paslaugų teikėjų, sąrašas;

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų sąrašas.

 

Ūkio subjektų priežiūros ataskaitos

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. sausio mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. vasario mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. kovo mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. balandžio mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. gegužės mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. birželio mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. liepos mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. rugpjūčio mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. rugsėjo mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. spalio mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. lapkričio mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2016 m. gruodžio mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. sausio mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. vasario mėn.

  Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. kovo mėn.

  Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. balandžio mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. gegužės mėn. 

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. birželio mėn. 

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. liepos mėn. 

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. rugpjūčio mėn. 

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. rugsėjo mėn. 

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. spalio mėn. 

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. lapkričio mėn. 

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2017 m. gruodžio mėn. 

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2018 m. sausio mėn. 

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2018 m. vasario mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2018 m. kovo mėn.

 Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2018 m. balandžio mėn.

Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2018 m. gegužės mėn

Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2018 m. birželio mėn.

Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2018 m. liepos mėn.

Panevėžio TDB ūkio subjektų priežiūra 2018 m. rugpjūčio mėn.

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2018.09.10 15:12