Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Informacijos ir konsultacijų centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paskatinimai ir apdovanojimai
Ūkio subjektų priežiūra
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Jaunimo garantijų iniciatyva 

 

 

ES Taryba 2013 m. balandžio 22 d. paskelbė rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo.

Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 29 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką.

Šia iniciatyva siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus. Iniciatyva turėtų būti pradėta taikyti jau 2014 m.

Lietuvoje Jaunimo garantijų iniciatyva taikoma jaunimui iki 29 metų.

Pažymėtina, jog svarbiausios priežastys, trukdančios jauniems bedarbiams sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje yra profesinės kvalifikacijos ir darbo patirties neturėjimas.

Daugiau informacijos: Panevėžio teritorinė darbo birža, tel. (8 45) 58 28 67, el. paštas jurgita.grigalioniene@ldb.lt 

 

 

  

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2016 m. IV ketv.)

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2016 m. III ketv.)

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2016 m. I pusm.)

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2016 m. I ketv.)

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2015 m.)

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2015 m. III ketv.)

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2015 m. I pusm.)

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2015 m. I ketv.)

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2014 m.)

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2014 m. III ketv.)

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2014 m. I pusm.)

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatai ir gerosios praktikos pavyzdžiai Panevėžio teritorinėje darbo biržoje (2014 m. I ketv.)

 

Panevėžio teritorinė darbo birža siūlo:

— įsidarbinti pasinaudojant paramos galimybėmis:

 — kurti verslą pasinaudojant parama:

— dalyvauti Europos socialinio fondo finansuojamuose projektuose:

— įgyti kvalifikaciją dalyvaujant darbo biržos organizuojamame profesiniame mokyme;

— informavimo ir konsultavimo paslaugas individualias ir grupėse; siekiant padidinti motyvaciją įsidarbinti, dalyvauti motyvacinių užsiėmimų cikle „Aš galiu“; mentorystės priemonėje.

— dalyvauti savanorystės projektuose;

dalyvauti Talentų banko programoje;

— pasinaudoti EURES biuro paslaugomis;

— naudotis Jaunimo darbo centro paslaugomis. 

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo struktūra Panevėžio teritorinėje darbo biržoje:  

       Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinis komitetas

Panevėžio skyriaus
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Biržų skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Kupiškio skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Pasvalio skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Rokiškio skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

  

 

Panevėžio teritorinės darbo biržos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinio komiteto ir komisijų posėdžiai: 

Skyriai

Datos

Panevėžio TDB JGI įgyvendinimo koordinacinio komiteto posėdis

2017 m. kovas 28 d. 14 val.

Jaunimo užimtumo skyrius JGI įgyvendinimo komisijos posėdis

2017 m. vasario 28 d. 14 val.

Biržų skyriaus JGI įgyvendinimo komisijos posėdis

2017 m. kovo 23 d. 13 val.

Kupiškio skyriaus JGI įgyvendinimo komisijos posėdis

2017 m. kovo 23 d. 14 val.

Pasvalio skyriaus JGI įgyvendinimo komisijos posėdis

2017 m. vasario 22 d. 14 val.

Rokiškio skyriaus JGI įgyvendinimo komisijos posėdis

 2017 m. kovo 16 d. 15 val.

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS DOKUMENTAI
 
 

Informacija atnaujinta: 2017.01.11 12:54