Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Informacijos ir konsultacijų centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paskatinimai ir apdovanojimai
Ūkio subjektų priežiūra
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Priimamos paraiškos Darbo vietų steigimo subsidijavimui
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2018 m. sausio 16 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Kviečiame darbdavius, kuriančius naujas darbo vietas neįgaliesiems, teikti paraiškas dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonės įgyvendinimo 2018 metais.

Pasiūlymus dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbo biržai gali teikti darbdaviai:

1. Kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

2. Kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3. Kurie neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų darbo biržai;

4. Kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos pažeidimus;

5. Kurie turi turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jei toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių.

Paraiškos priimamos Panevėžio teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo funkcijas vykdančiuose skyriuose. Išsamesnę informaciją Darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonės įgyvendinimo klausimais Jums suteiks atsakingi darbuotojai:

Panevėžio skyriuje: vyr. specialistė Vida Grikšelienė tel. (8 45) 58 34 37 el. vida.grikseliene@ldb.lt;

Biržų skyriuje: vyr. specialistė Roma Baltušienė tel. (8 450) 43 059, el. paštas roma.baltusiene@ldb.lt;

Kupiškio skyriuje: vyr. specialistė Lina Gružauskienė tel. (8 459) 35 372, el. paštas lina.gruzauskiene@ldb.lt;

Pasvalio skyriuje: vyr. specialistė Robertina Traškevičienė tel. (8 451) 34 236, el. paštas robertina.traskeviciene@ldb.lt;

Rokiškio skyriuje: vyr. specialistė Dalia Starkuvienė tel. (8 458) 42 774, el. paštas dalia.starkuviene@ldb.lt.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas