Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Teisinio reguliavimo stebėsena
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Teisės aktai 
 

 Teritorinės darbo biržos paskelbti teisės aktai

2018-07-10 Dėl 2018 m. III ketvirčio planinių patikrinimų sąrašų patvirtinimo.pdf2018-07-10 Dėl 2018 m. III ketvirčio planinių patikrinimų sąrašų patvirtinimo
2018-04-10 Dėl 2018 m. II ketvirčio planinių patikrinimų sąrašų patvirtinimo.pdf2018-04-10 Dėl 2018 m. II ketvirčio planinių patikrinimų sąrašų patvirtinimo
2018-01-10 Marijampolės teritorinės darbo biržos darbdavių, įgyvendinančių ADRPP, patikrų grafikai.pdf2018-01-10 Marijampolės teritorinės darbo biržos darbdavių, įgyvendinančių ADRPP, patikrų grafikai
2017-10-10 Marijampolės teritorinės darbo biržos darbdavių, įgyvendinančių ADRPP, patikrų grafikai.pdf2017-10-10 Marijampolės teritorinės darbo biržos darbdavių, įgyvendinančių ADRPP, patikrų grafikai
2017-09-13 Marijampolės TDB priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimas V-142.pdf2017-09-13 Marijampolės TDB priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimas V-142
2017-09-13 Marijampolės TDB priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.pdf2017-09-13 Marijampolės TDB priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas
2017-08-01 Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos DVS priemones, 2018 m. I pusm. planinių patikrinimų grafikas.pdf2017-08-01 Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos DVS priemones, 2018 m. I pusm. planinių patikrinimų grafikas
2017-07-10 Darbdavių, įgyvendinančių įdarbinimo subsidijuojant priemonę, 2017 m. III ketv. planinių patikrinimų grafikas.pdf2017-07-10 Darbdavių, įgyvendinančių įdarbinimo subsidijuojant priemonę, 2017 m. III ketv. planinių patikrinimų grafikas
2017-07-10 Darbdavių, įgyvendinančių darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, 2017 m. III ketv. planinių patikrinimų grafikas.pdf2017-07-10 Darbdavių, įgyvendinančių darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, 2017 m. III ketv. planinių patikrinimų grafikas
2017-04-03 Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos DVS priemones, 2017 m. II ketv. planinių patikrinimų grafikas.pdf2017-04-03 Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos DVS priemones, 2017 m. II ketv. planinių patikrinimų grafikas
2017-01-24 Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos DVS priemones, 2017 m. II pusm. planinių patikrinimų grafikas.pdf2017-01-24 Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos DVS priemones, 2017 m. II pusm. planinių patikrinimų grafikas
2016-09-01 Marijampolės teritorinės darbo biržos vidaus darbo tvarkos taisyklės.pdf2016-09-01 Marijampolės teritorinės darbo biržos vidaus darbo tvarkos taisyklės
2016-07-26 Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos DVS priemones, 2017 m. I pusm. planinių patikrinimų grafikas.pdf2016-07-26 Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos DVS priemones, 2017 m. I pusm. planinių patikrinimų grafikas
2015-06-18 2015-2018 metų kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.pdf2015-06-18 2015-2018 metų kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas
2015-03-26 Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Marijampolės teritorinėje darbo biržoje  tvarkos aprašas.pdf2015-03-26 Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Marijampolės teritorinėje darbo biržoje tvarkos aprašas
2014-02-26 Darbdavių, kurie įdarbina užsieniečius pagal leidimus dirbti LR, patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.pdf2014-02-26 Darbdavių, kurie įdarbina užsieniečius pagal leidimus dirbti LR, patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas
2014-01-13 Remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.zip2014-01-13 Remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas
2013-06-18 Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas.pdf2013-06-18 Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas
2013-06-13 Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.pdf2013-06-13 Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas
2013-01-09 Paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.pdf2013-01-09 Paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas
(Daugiau elementų...)

Informacija atnaujinta: 2018.07.11 09:59