Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, 2017 m. birželio 1 dieną buvo registruoti 7363 bedarbiai – 8,3 proc. aptarnaujamos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas 1,1 proc. punkto mažesnis nei prieš metus.
Registruotas moterų nedarbas mažėjo nuo 9,1 iki 8,6 proc., vyrų nedarbo rodiklis mažėjo nuo 9,0 iki 7,9 proc. Jaunimo iki 29 m. amžiaus registruotas nedarbas sudarė 4,3 proc.
Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Kalvarijos sav. - 13,1 proc., mažiausiai - Marijampolės sav. - 7,1 proc.
Per mėnesį bedarbio statusas suteiktas 904 asmenims – 9,3 proc. daugiau nei balandžio mėnesį. Darbdaviai registravo 734 laisvas darbo vietas – 3,2 proc. daugiau negu praeitą mėnesį.
Gegužę Marijampolės teritorinė darbo birža į darbo rinką padėjo sugrįžti 1826 asmenims – 720 įdarbinta, 362 nusiųsta į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, 743 pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą, 1 asm. pasirašė savanoriškos praktikos sutartis.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Marijampolėje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2017-06-27 09:00
Motyvavimo ir aktyvinimo priemonė „Mano pasiekimų aplankas“
Vieta: Marijampolės teritorinė darbo birža, Valaičio g. 2, Marijampolė
2017-06-27 09:00
Projekto „Atrask save“ įvadiniai koordinatoriaus užsiėmimai
Vieta: Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyrius, Gimnazijos g. 7A, Šakiai
2017-06-27 10:00
Dėl profesinio apsisprendimo
Vieta: Marijampolės teritorinė darbo birža, Valaičio g. 2, Marijampolė
2017-06-27 10:00
Darbo mugė
Vieta: Laisvės g. 14, Kalvarija
2017-06-27 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Profesinis apisprendimas“
Vieta: Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyrius, S. Daukanto g. 17 A, Vilkaviškis
Daugiau renginių