Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas 

Informuojame, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimus, įsigaliojusius 2010 m. sausio 5 d., Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-159 patvirtintas Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas. Vadovaujantis šiuo aprašu, fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, vykdantys veiklą Marijampolės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje, turi teikti Marijampolės teritorinei darbo biržai informaciją apie savo statusą ir veiklą, fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas.

Pranešimą paštu, el. paštu arba faksu pateikia:

  1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;
  2. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;
  3. valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, kuriam teisė teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;
  4. valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems teisė teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;
  5. Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla;
  6. valstybės narės pilietis, kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla;
  7. kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla.

Pranešimai Marijampolės teritorinei darbo biržai teikiami tokia tvarka:

  1. apie statusą (teisinę formą) per 1 mėnesį, pradėjus teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas (pranešimo forma);
  2. apie veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas įdarbinimo tarpininkavimo paslaugas – kartą į pusmetį, ne vėliau kaip iki kito pusmečio pirmo mėnesio 5 dienos (pranešimo forma);
  3. apie nutrauktą veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (laisva forma).

Pranešimai Marijampolės teritorinei darbo biržai teikiami adresu:

Marijampolės teritorinė darbo birža
Valaičio g. 2, Marijampolė
Faks. (8 343) 91 015

Daugiau informacijos:

Telefonu: (8 343) 92 151
Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Violeta Parulienė, el. paštu: violeta.paruliene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2017.02.01 10:34