Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Laisvų darbo vietų registravimas 

Darbo birža registruoja laisvas darbo vietas laisvų darbo vietų duomenų banko informacinėje sistemoje.

Registruojant laisvą darbo vietą pildoma Laisvos darbo vietos registravimo kortelė.

Laisvas darbo vietas galite įregistruoti: savarankiškai Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje, arba pranešti apie laisvą darbo vietą Jums patogiu būdu:  

internetu

www.ldb.lt

bendru telefonu Lietuvoje

8 700 55 155

skambučių centras

1883

apsilankę teritorinės darbo biržos skyriuose

Marijampolės skyrius

Vilkaviškio skyrius

Šakių skyrius

210 kab.

106 kab.

207 kab.

telefonu

(8 343) 97 853

(8 342)  60 048

(8 345)  53 090

faksu

(8 343) 91 015

(8 342) 41 365

(8 345)  53 992

elektroniniu paštu

info.marijampole@ldb.lt

info.vilkaviskis@ldb.lt

info.sakiai@ldb.lt

išsiuntę kortelę paštu

A. Valaičio g. 2, Marijampolė

S. Daukanto g. 17A, Vilkaviškis

Gimnazijos g. 7A, Šakiai

Laisvos darbo vietos registravimo kortelę galite gauti:

 Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje ir visuose anksčiau nurodytuose Marijampolės teritorinės darbo biržos skyriuose.

Informuodami apie laisvas darbo vietas turite nurodyti:  

  • darbo pobūdį
  • darbo funkcijas
  • darbo apmokėjimo sąlygas
  • pretendentams įsidarbinti keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Darbo birža registruoja laisvas darbo vietas laisvų darbo vietų duomenų banko informacinėje sistemoje ir viešai jas skelbia:


Informacija atnaujinta: 2018.03.21 14:38