Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Paslaugos 

Šiame svetainės skyriuje pateikta informacija apie Marijampolės teritorinės darbo biržos teikiamas paslaugas ieškantiems darbo asmenims ir darbdaviams.

Asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas
„Vieno langelio” principu
Marijampolės teritorinėje darbo biržoje

Taikant „Vieno langelio” principą, asmenis aptarnauja ir jų prašymus, paklausimus ir pranešimus priima:

„Vienas langelis“

Kontaktai

Aptarnavimo laikas

Marijampolės teritorinėje darbo biržoje

tel. +370 343 92 261
A. Valaičio g. 2, Marijampolė
el. paštas info.marijampolestdb@ldb.lt 

 

I - 8.00–18.00 val.
II - 8.00–17.00 val.
III - 8.00–18.00 val.

IV - 8.00–17.00 val.
V - 8.00–15.45 val.

Marijampolės skyriuje

tel. +370 343 92 261
A. Valaičio g. 2, Marijampolė
el. paštas info.marijampolestdb@ldb.lt 

Vilkaviškio skyriuje

tel. +370 342 52 260
S. Daukanto g. 17A, Vilkaviškis
el. paštas info.vilkaviskis@ldb.lt

Šakių skyriuje

tel. +370 345 53 992
Gimnazijos g. 7A, Šakiai
el. paštas info.sakiai@ldb.lt


Taikant „Vieno langelio” principą:

  • priimami rašytiniai asmenų prašymai, pasiūlymai ir skundai
  • informuojama apie klausimų sprendimo Marijampolės teritorinėje darbo biržoje procedūrą
  • informuojama kada ir kaip (telefonu, paštu, elektroninio ryšio ar kitomis priemonėmis) bus pranešta apie prašymo ar skundo nagrinėjimo rezultatus
  • suteikiama informacija apie kompetentingus Marijampolės teritorinės darbo biržos specialistus, galinčius išspręsti iškilusius klausimus
  • teikiama informacija telefonu
  • išduodamos pažymos
  • jeigu asmens prašymas ar skundas yra ne Marijampolės teritorinės darbo biržos kompetencijoje, paaiškinama, kuri institucija kompetentinga spręsti šį klausimą, nurodomas jos adresas, telefonas. Prašymas ar skundas persiunčiamas pastarajai institucijai nagrinėti
  • registruojama į priėmimą pas Marijampolės teritorinės darbo biržos direktorių, Klientų aptarnavimo departamento direktorių, skyrių vedėjus

 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo „Vieno langelio” principu taisyklės

Registruotus Marijampolės teritorinėje darbo biržoje asmenis, taikant „Vieno langelio” principą, aptarnauja jiems skirti aptarnaujantys specialistai.

Marijampolės teritorinės darbo biržos vadovai, skyrių vedėjai, EURES specialistas interesantus priima jiems patogiu laiku.

Skyrių vedėjų, EURES specialisto kontaktiniai duomenys:

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

Priėmimo vieta

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Birutė Ražaitienė

(8 343) 97 855

214 kab., Valaičio g. 2, Marijampolė

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Ramutė Levanienė

(8 343) 92 199

213 kab., Valaičio g. 2, Marijampolė

Marijampolės skyriaus vedėja

Živilė Povilaitienė

(8 343) 92 199

207 kab., Valaičio g. 2, Marijampolė

Vilkaviškio skyriaus vedėja

Reda Besasparienė

(8 342) 41 365

203 kab., S.Daukanto g. 17A, Vilkaviškis

Šakių skyriaus vedėja

Aldona Stasiulienė

(8 345) 52 406

201 kab., Gimnazijos g. 7,

Šakiai

Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja Rita Mockuvienė (8 343) 50 285 Vilkaviškio g. 2/ Kauno g. 3, Marijampolė
Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė (konsultuoja EURES klausimais) Zita Misiūnienė (8 343) 97 857

206 kab., Valaičio g. 2, Marijampolė

Bendri visoje šalyje klientų aptarnavimo telefono numeriai:

Informacija ir konsultacijos
ieškantiems darbo asmenims

Darbdaviams
laisvoms darbo vietoms skelbti

Skambučių centras

8 700 55 166

8 700 55 155

1883

Asmenims, paskambinusiems šiais telefonais, suteikiama tiksli, išsami ir teisiniu požiūriu patikima informacija darbo biržos kompetencijai priskirtais klausimais.


Informacija atnaujinta: 2018.03.27 15:38