Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės 

Darbo birža organizuoja:

Įgyvendinimas Marijampolės teritorinėje darbo biržoje

Paramą mokymuisi:

 - profesinis mokymas

          - įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį

          - stažuotė

- neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Remiamąjį įdarbinimą:

- įdarbinimą subsidijuojant,

- darbo įgūdžių įgijimo rėmimą,

- darbo įgūdžių įgijimo sutartis (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01),

- viešiuosius darbus (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01),

 

- darbo rotaciją, laikinai pakeičiant darbuotojus įmonėse ir įstaigose ieškančiais darbo asmenimis (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01),

Paramą darbo vietoms steigti:

- darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimą,

 

- vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą,

- savarankiško užimtumo rėmimą

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01),

Parama judumui

 

Daugiau informacijos:

Telefonu (8 343) 97 857
Marijampolės teritorinėje darbo biržoje, Užimtumo rėmimo skyriuje – 204 kab.


Informacija atnaujinta: 2018.07.23 09:58