Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Socialinės įmonės 

Socialinės įmonės tikslas - įdarbinti tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Įmonės, siekiančios įgyti socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statusą (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo”, prašymus suteikti socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statusą pateikia per kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąsias 5 darbo dienas.

Socialinės /neįgaliųjų socialinės įmonės paraiškas valstybės pagalbai gauti (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. A1-261 „Dėl valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo”, teikia per kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąsias 5 darbo dienas. Paraiška tos pačios rūšies subsidijai teikiama ne daugiau kaip du kartus per metus.

Prašymai dėl socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statuso suteikimo ir paraiškos valstybės pagalbai gauti Marijampolės teritorinės darbo biržos Marijampolės, Šakių ar Vilkaviškio skyriams turėtų būti atsiųstos registruotu paštu arba įteikiamos asmeniškai.

Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kai paramos gavėjas pagal nurodytąjį įstatymą yra perkančioji organizacija. Tuo atveju, kai paramos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimo taisyklėmis.

Įmonės, kurioms suteiktas socialinės įmonės statusas

Eil. Nr.

Juridinio asmens      pavadinimas

Juridinio asmens adresas

Socialinės įmonės statusas suteiktas

Neįgaliųjų socialinės įmonės statusas suteiktas

Informacija kontaktams

1.

UAB “Vizart"

Vilties g.26, Santakos k., Kalvarijos sav.

Nuo 2012 m. gruodžio 17 d.

Panaikintas nuo 2018 m. sausio 18 d.

Nuo 2008 m.
balandžio 29 d.

Direktorė Raimonda Sutkaitienė 
Tel.+370 611 50600

2.

UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija

Vytauto g. 17-103, Šakiai

Nuo 2011 m. rugsėjo 13 d.

Nuo 2007 m.   lapkričio 29 d.

Direktorė Dalia Zaleskienė      Tel. 8 345 50008

3.

UAB „Gėlės ir daržovės“

Riešuto g. 36, Steponiškių k., Marijampolės sav.

Nuo 2015 m. gegužės 1 d.

 

Direktorė Elvyra Katilienė         Tel. +370 656 66560

4.

UAB „European Wood Production“

Patašinės k., Marijampolės sav.

Nuo 2017 m. gegužės 1 d.

Direktorius Antonius Wilhelmus M. Van Lieshout                     Tel. +370 652 11125

5.

UAB „Švaros misija group“

Sasnavos g. 68, Marijampolė

Nuo 2017 m. 
spalio 1 d.

Direktorė Ingrida Ramoškienė
Tel. +370 685 56758

 
Marijampolės teritorinės darbo biržos informacija apie 2018 m. socialinėms įmonėms suteiktą valstybės pagalbą   
  

Eil. Nr.

Socialinės įmonės pavadinimas

Valstybės pagalbos rūšis

Sutarties pasirašymo data

Suteikta valstybės parama Eur iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Skirtos valstybės pagalbos aprašymas

VB lėšos

ESF lėšos

1.

UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

-

48896,10

5381,50

Dalinai kompensuotas darbo užmokestis, išmokėtas 27 neįgaliems darbuotojams

2.

UAB „Gėlės ir daržovės“

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

-

14173,88

2028,96

Dalinai kompensuotas darbo užmokestis, išmokėtas 7 neįgaliiems darbuotojams

3.

UAB „European Wood Production“

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

-

45928,15

0

Dalinai kompensuotas darbo užmokestis, išmokėtas 19 neįgalių darbuotojų

Darbo vietų steigimo subsidijavimas

2017.09.04

15200,00

0

Įsteigtos 2 išilginio frezavimo staklių  operatoriaus darbo vietos

4.

Švaros misija group, UAB

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

-

91099,53

0

Dalinai kompensuotas darbo užmokestis, išmokėtas 60 neįgalių darbuotojų


 Informacija apie socialinių įmonių subsidijų panaudojimą 2017 metais

 Informacija apie socialinių įmonių subsidijų panaudojimą 2016 metais

 Informacija apie socialinių įmonių subsidijų panaudojimą 2015 metais

 Informacija apie socialinių įmonių subsidijų panaudojimą 2014 metais   

 Informacija apie socialinių įmonių subsidijų panaudojimą 2013 metais

Informacija apie socialinių įmonių subsidijų panaudojimą 2012 metais

 Informacija apie socialinių įmonių subsidijų panaudojimą 2011 metais

 Informacija apie socialinių įmonių subsidijų panaudojimą 2010 metais

 

  Informaciją apie socialines įmones teikia:

Marijampolės teritorinės darbo biržos Marijampolės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Junokas, tel. +370 343 92 151, el. paštas povilas.junokas@ldb.lt

Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriaus vyr. specialistė
Jolita Matusevičiene, tel. +370 345 60 748, el. paštas jolita.matuseviciene@ldb.lt

Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus vyr. specialistė
Renata Baltūsytė, tel. +370 342 60 048, el. paštas renata.baltusyte@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.09.11 15:55